Hva skal jeg velge?

0

Av psykologspesialist Tom Green

Interessen for ´Folket´

Tom Green.

Har du hatt opplevelsen av ´å gå fullt og helt opp i´ noe?

For eksempel i et musikkstykke, i en bok, i et spill?

Eller helt opp i barnet ditt, barnebarnet, noen du holder spesielt mye av, eller helt opp i en sak, en forening?

I tidligere artikler er det redegjort for at vi ikke kan ta det for gitt at dagens politikere og myndighetspersoner ‘går opp i’ Folket. (1)

Fravær av et slikt fullt og helt ekte engasjement og en interesse for medmennesker, er forklart med at vår humane bevissthet ikke er nådd til et slikt nivå enda at det er mulig for mange.

Det er redegjort for den utviklingsmessige årsaken til denne situasjonen. (2)

Som et utviklingsspørsmål kan alle psykologiske relasjonelle tilstander vurderes på et intellektuelt kontinuum fra en institusjonell mekanistisk til en humanistisk skapende virkelighetsforståelse.

Det institusjonelle mekanistiske beskriver en virkelighetsforståelse der individet ser på seg selv og andre i en situasjon, som objekter som skal passe inn i samfunnets institusjoner, på samme måte som forskjellige bildeler som skal passe inn i en bil.

Det humanistisk skapende beskriver en virkelighetsforståelse der individet skaper et indre bilde av hvordan andre individer har det i en situasjon, på grunnlag av en utforskende intuitiv refleksjon over hva det er en selv har erfart og ikke har erfart, i samme eller i lignende situasjoner.

I denne artikkelen reises spørsmålet om valget til høsten handler om vi vil begynne å la oss styre av politikere og myndighetspersoner som primært har en humanistisk skapende virkelighetsforståelse, der et ekte engasjement og en ekte interesse for Folket står i fokus.

Vi er likeverdige men ikke likesinnede

Det er redegjort for at det er forbundet mer selvbevissthet til en humanistisk skapende enn til en institusjonell mekanistisk virkelighetsforståelse. (3)

En personlig moden håndtering av nye og utfordrende situasjoner fordrer som nevnt en utforskende intuitiv refleksjon over hva det er du selv har erfart og ikke har erfart, i samme eller i lignende situasjoner.

Du vil ikke være i stand til å skape et indre bilde av hvordan andre individer reelt sett har det der og da i en situasjon, når du ikke har en utviklet humanistisk skapende virkelighetsforståelse.

Du løper en risiko for å gjøre ‘intelligente feilslutninger’, og bli et offer for ‘fordumming’, sammen med de selvskadende følgene for din sinnstilstand som det innebærer. (4)

Skal vi hjelpe medmennesker som primært har en institusjonell mekanistisk virkelighetsforståelse ut av sin uvitenhet, må vi starte med å beskrive de på måter som på sikt vil kunne inspirere de til en mer levende og bevisst form for virkelighetsforståelse, enn den regelstyrte og mekaniske.

“…man´s chief delusion is his conviction that it is causes other than his own state of consciousness, all that befalls a person, all that is done by him, all that comes from him, happens as a result of his state of consciousness” (Bob Proctor)

Bob Proctor (1934-2022)

Medmennesker med en institusjonell mekanistisk virkelighetsforståelse

Jeg tror det når jeg ser det

Forstill deg at du på en rolig søndags formiddag går på en kombinert gå og sykkelvei med skillemarkering mellom sykkel- og gå-felt.

Du går i egne tanker, du ser deg litt rundt omkring, nyter naturen, og glemmer deg, krysser skillemarkering, og så kommer det en sykkel i rasende fart som så vidt kjører over deg.

Syklisten snur seg, og skriker, «SE DEG FOR DIN IDIOT!».

Du har nettopp blitt eksponert for et annet menneske sin mekanistiske virkelighetsforståelse.

Syklisten tar seg på ingen måte bryet, der og da, med å reflektere over hva det er han selv har erfart og ikke har erfart, i samme eller i lignende situasjoner.

Hvis vi skal tillegge syklisten et argument i saken, så vil det kunne være noe slikt som «veien er for både gående og syklister, det er bare å se på skiltene, følge anvisningene og vanlige trafikkregler, så enkelt er det!».

Nulltoleranse for feil oppførsel

Fra Facebook-sida til Ingvild Kjerkol

Med sin regelstyrte og mekaniske virkelighetsforståelse er syklisten ikke bare mindre interessert i ditt ´gå-sted´, syklisten fraskriver seg der og da også noe som helst forpliktelse når det gjelder å skape et indre meningsfullt bilde av hvordan virkeligheten ser ut for deg.

«Stort sett tøys og vås, det reneste sprøyt» (5)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Fra hans Twitter-konto

Bent Høie. Anti-Konspirasjonsteoretiker fra 2009 til 2023.

I møte med medmennesker som har en institusjonell mekanistisk virkelighetsforståelse må vi alltid være oppmerksom på blindheten for det bredere perspektivet de har på situasjonen vi møter de i.

«Hva mener du med helseskandalen?»

Når vi vurderer oss selv i lys av det nevnte utviklingsperspektivet, kan vi vurdere om det i det hele tatt er mulig at mennesker med primært en institusjonell mekanisk virkelighetsforståelse, vil kunne ha en dypere psykologisk forståelse for eksempel av hva et ekte demokrati innebærer.

I demokratiets grenseland. Erna Solberg nr 6 fra venstre:

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, ble proklamert i Davos 19. januar 2017  av Erna Solberg og Bill Gates. CEPI er en privat organisasjon utenfor offentlig kontroll og står ikke til ansvar for noen.

Når vi vurderer oss selv i lys av det nevnte utviklingsperspektivet, kan vi også vurdere om det i det hele tatt er mulig at mennesker med primært en institusjonell mekanisk virkelighetsforståelse, kan unngå å komme i situasjoner, der de mot mer eller mindre bedre vitende, blir sugd inn i manipulering av ord og informasjon, spill for galleriet, løgnaktighet, og til sist korumpsjon og krig. (6)

Ny bok av Erna Solberg. Veien videre. (2023).

«Erna Solberg sminker seg foran valget» Dagbladet

«Erna Solberg klarer mesterstykket å få tåkefyrsten Jonas Gahr Støre til å fremstå som en krystallklar visjonær» VG

Våpen er veien til fred

Jens Stoltenberg

Medmennesker med en humanistiske skapende virkelighetsforståelse

Jeg ser det når jeg tror det

Oppgave til alle institusjonelt mekaniske orienterte medmennesker, før høstens valg:

Tenk over hvor viktig det er å ‘gå opp i´ medmennesker sin virkelighet, og bli inspirert av å prøve å tro at nettopp du kan forstå deres ‘gå-sted’.

Desto mer du ´går opp i’ dine medmennesker, og lar deg inspirere av forskjeller mellom oss, desto mer levende blir du for andre, og andre blir mer levende for deg.

Det er oppkvikkende, utvider bevisstheten din, og vil gjøre at Folket får en ny og inspirerende betydning for deg.

Intuitivt kan det være du vet det.

For det er jo akkurat det samme som eksemplene ovenfor med musikk, bok, spill, barn og barnebarn.

Sånn har det alltid vært:

«By entering into the spirit of (les: ´gå opp i´), anything, we establish a mutual vivifying action and reaction between it and ourselves; we vivify it with our own vitality, and it vivifies us with a living interest which we call its spirit; and therefor the more fully we enter into the spirit of all with which we are concerned, the more thoroughly do we become alive. The more completely we do this the more we shall find that we are penetrating into the great secret of Life. It may seem a truism, but the great secret of Life is its Livingness, and it is just more of this quality of Livingness that we want to get hold of; it is that good thing of which we can never have too much». (7)

Thomas Troward (1847–1916)

Folkestyret

Folkestyrets demokratiske prinsipp nr.1:

«Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn»

Se https://www.folkestyret.org

Det er et påfallende stort behov for nye mennesker i politikk og myndigheter som har avansert nok på de humane bevissthets-trinnene til å forstå viktigheten av Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper. (8)

Det er det som er «Veien videre».

Det vestlige demokratiets fall, som vi kan se begynnende tegn på (9), kan også vurderes som en naturlig konsekvens av å prioritere det institusjonelle mekaniske, det regelstyrte, på bekostning av det skapende humane og evnen til å ‘gå opp i´ Folket.

Uansett hva det er vi ikke går opp i, så blir det et mangelfullt prosjekt, som feiler og går i stykker etter hvert.

Så hvis vi en gang må evaluere det vestlige demokratiets fall, så vil årsaken kunne komme til å bli vurdert til at ´Folket´ mistet en levende oppkvikkende effekt på oss, og at vi hver enkelt ble mer å betrakte som deler i en bil, som en robot.

Som er selvskading sett i forhold til å eie samfunnet sammen, og ivareta medmenneskers grunnleggende behov.

Som er Folkestyrets demokratiske prinsipp nr.2:

«Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen»

Folkestyrets demokratiske prinsipp nr.3:

«Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet»

Folkestyrets demokratiske prinsipp nr.4:

«Den demokratiske makten har sitt sete hos individet»

Etter undertegnedes vurdering utgjør Folkestyrets 10 demokratiske prinsipper, en etterlyst og nødvendig valgmulighet for høstens velgere.

Etter undertegnedes vurdering, i de 10 demokratiske prinsippene til Folkestyret blir det skapende humane overordnet det institusjonelle mekaniske og regelstyrte.

Det innvendige er overordnet det utvendige.

Fleksibilitet er overordnet det rigide.

Form er overordnet det flytende.

«Solidify the fluid and dissolve the solid» (Coagula et solve).

Hermes Trismegistus

Referanser

  1. https://steigan.no/2022/12/en-human-og-empatisk-folkevalgt-leder/
  2. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
  3. https://steigan.no/2022/09/den-forlorne-myndighet-og-det-kommende-oppgjoret/
  4. https://steigan.no/2022/09/hvordan-er-det-mulig-mistilliten-til-politikere-og-myndighetspersoner/
  5. https://youtu.be/2UjJ7LBb_es
  6. 5th Generation Warfare Used Against You https://podcasts.apple.com/no/podcast/the-mark-moss-show/id1463411709?i=1000604884593
  7. The Hidden Power. Thomas Troward [1921] XVIII Entering into the spirit of it.
  8. https://www.folkestyret.org
  9. Steigan live #5 https://www.youtube.com/watch?v=qb10U4FcaoE
Forrige artikkelZelensky sier ingen motoffensiv før Vesten sender flere våpen
Neste artikkelHanlons barberkniv