Det er massemedienes jobb å bidra til å undertrykke antikrigsbevegelser

0

I en ny artikkel med tittelen «Den europeiske motstanden mot krigen i Ukraina øker i styrke,» dokumenterer The Grayzones Stavroula Pabst og Max Blumenthal de mange store demonstrasjonene som har funnet sted i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Hellas, Spania, Tsjekkia, Østerrike, Belgia og andre steder som motsetter seg det vestlige imperiets brinkmanship (å balansere faretruende på kanten av verdenskrig, o.a.) overfor Russland og proxy-krigføring i Ukraina.

Av Caitlin Johnstone – 8. januar 2023

Pabst og Blumenthal avslutter sin rapport med en fordømmelse av den måten vestlige medier enten har ignorert eller drevet hån mot disse protestene på mens de aktivt heiet mindre demonstrasjoner til støtte for å bevæpne Ukraina.

«Når vestlige medier ikke har ignorert Europas antikrigsprotestbølge totalt, har dekningen vekslet mellom avvisende og foraktende», skriver de. «Den tyske statskringkasteren Deutsche Welle karakteriserte hånlig demonstrasjonen 25. februar i Berlin som  «naiv» , mens den ga  lysende dekning  til mindre demonstrasjoner av støtte til krigen fra den ukrainske diasporaen. New York Times på sin side nevnte de europeiske protestene i en enkelt linje begravd i en artikkel om små anti-Putin-protester som ble arrangert av russiske emigranter.»

Denne skjevheten er selvfølgelig åpenlyst propagandistisk, noe som ikke vil overraske noen som forstår at de vanlige vestlige mediene først og fremst eksisterer for å administrere propaganda på vegne av det USA-sentraliserte imperiet. Og den viktigste av deres propagandaoppgaver er å undertrykke fremveksten av en ekte fredsbevegelse.

Som vi har diskutert tidligere, har det aldri i menneskehetens historie vært mer presserende å ha en massiv, kraftfull protestbevegelse i opposisjon til imperiets raskt akselererende kurs mot en global konflikt med Russland og Kina. Andre fredsbevegelser har tidligere oppstått som svar på forferdelige kriger som ville fortsette å kreve millioner av liv, men en verdenskrig i atomalderen kan lett ende opp med å drepe milliarder, og må aldri tillates å skje.

Og likevel behandler ikke offentligheten denne enestående trusselen med det det alvor og det hastverk den fortjener. Noen protester her og der er flott, men det er ikke på langt nær nok. Og grunnen til at folk ikke har besvart oppfordringen er fordi massemediene har lykkes med å manipulere dem gjennom propaganda til å akseptere de kontinuerlige eskaleringene mot verdenskrig som vi har sett.

Folk kommer ikke til å protestere på hva deres regjering gjør hvis de mener at det deres regjering gjør er på sin plass, og den eneste grunnen til at så mange mennesker tror at det deres regjering gjør med hensyn til Russland og Kina er riktig, er fordi de har vært propagandamanipulert til å tro det.

Massemediene forteller ikke offentligheten om de mange og veldokumenterte vestlige provokasjonene som førte til krigen i Ukraina og saboterte freden på alle måter. De bare forteller alle at Putin invaderte fordi han er en ond Hitler-oppfølger som elsker å drepe og hater frihet. Massemediene forteller ikke offentligheten om måten det amerikanske imperiet har omringet Kina med krigsmaskineri på måter det sjøl aldri ville tillatt i sine nærområder. Samtidig har de bevisst iscenesatt provokasjoner i Taiwan. De bare forteller alle at Kina er drevet av onde krigslystne tyranner. Massemediene minner ikke offentligheten om at det amerikanske imperiet etter Sovjetunionens fall støttet en doktrine som hevdet at fremveksten av enhver utenlandsk supermakt for enhver pris må forhindres. De lar den agendaen forsvinne ned i minnehullet.

Fordi folk tror Russland og Kina er de eneste angriperne og USA og dets allierte bare reagerer defensivt på disse uprovoserte aggresjonene, ser de ikke behovet for en masseprotestbevegelse mot sine egne regjeringer. Hvis du forteller den gjennomsnittlige kyst-amerikanske liberaleren at du arrangerer en protest mot krigen i Ukraina, kommer de til å anta at du mener du protesterer mot Putin, og de vil se rart på deg hvis du forteller dem at du faktisk protesterer mot din egen regjerings aggresjoner.

Fortellingen om at Russland og Kina opptrer med uprovosert aggresjon er en reell hindring for fred, for hvis regjeringen din ikke gjør noe for å gjøre ting verre, så er det ingenting den kan endre med sin egen oppførsel for å gjøre ting bedre. Men selvfølgelig er det enormt mye  den vestlige maktalliansen kan endre på sin egen oppførsel med hensyn til Russland og Kina, som vil forbedre situasjonen betydelig. I stedet for å arbeide for å underordne hele planeten til Washingtons og deres bakmenns vilje, kunne de jobbe for nedtrapping, diplomati og avspenning.

Vi kommer ikke til å få nedtrapping, diplomati og avspenning med mindre folket bruker den makta som ligger i sitt antall til å kreve disse tingene. Og folket kommer ikke til å bruke den makta som ligger i sitt antall til å kreve disse tingene så lenge de er blitt vellykket hjernevasket for å ikke gjøre det. Dette betyr at propaganda er det ultimate problemet som må løses. Vanlige mennesker kan bare ta tak i dette ved å vekke offentligheten til det faktum at den politiske/medieklassen lyver for dem om hva som skjer med Russland og Kina, ved å bruke de midler vi har tilgang til.

Så det er det vi må gjøre. Vi må bekjempe imperiets desinformasjonskampanjer ved å bruke informasjon. Fortell folk sannheten ved å bruke ethvert medium tilgjengelig for oss for å så mistillit til den keiserlige propagandamaskinen, for propaganda fungerer bare hvis du ikke vet at du blir utsatt for den.

Våre herskere babler alltid om hvordan de kjemper en «informasjonskrig» mot fiendtlige nasjoner, men i virkeligheten kjemper de en informasjonskrig mot normale vestlige mennesker som oss. Så vi må kjempe tilbake. Vi må lamme den offentlige tilliten til propagandamaskinen og begynne å vekke hverandre fra vår propagandainduserte søvn, slik at vi kan begynne å organisere oss mot den forferdelige slutten de driver oss mot.


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Caitlin Johnstone:

It Is The Mass Media’s Job To Help Suppress Anti-War Movements

Forrige artikkelFinsk offiser i Ukraina: – Russland taper ikke denne krigen
Neste artikkelNye data fra amerikanske Medicare viser at covid-vaksinasjoner øker risikoen for å dø
Caitlin Johnstone
Caitlin Johnstone er en australsk journalist og blogger. Hun skriver på sine nettsider at artikelene hun signerer stort sett er blitt til i dialog og samarbeid med ektemannen Tom Foley. "Det virker ganske åpenbart for meg at arten vår er på vei mot katastrofe hvis vår oppførsel i stor skala forblir diktert av systemer der mennesker og nasjoner konkurrerer med hverandre om makt og profitt i stedet for å samarbeide med hverandre til beste for alle. Jakten på profitt for sin egen skyld dreper biosfæren vår og agendaen for unipolar dominans driver oss stadig nærmere atomkrig, så jeg finner det ingen overdrivelse å si at selve vår overlevelse avhenger av å forlate kapitalismen og imperialismen til fordel for samarbeidsbaserte samfunnsmodeller."