De små stegene på vei mot et diktatur

0
Fra Facebook-sida til Ingvild Kjerkol

Et lite steg for helseminister Kjerkol – et stort skritt mot kanten av stupet for den norske befolkningen.

Av Eirik Værnes.

Eirik Værnes.

Vi må følge med. Regjeringen foreslår å innføre en ny og permanent forskriftshjemmel som vil gjøre det mulig å igjen isolere befolkningen, sette i karantene og begrense bevegelsesfriheten. Det skal ikke mye til for at en sykdom er alvorlig nok. Vi er nødt til å si nei nå, og det kan du gjøre ved å sende inn et høringssvar. Høringsfristen for å si i fra om hva du mener om dette forslaget er 11. april. Her kan du sende inn svar:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2961899/

Grunnlaget for et kontrollsystem

Midlertidige forskrifter skal gjøres permanente. Grunnlaget for en pandemi-traktat legges. Det legger igjen grunnlaget for et verdensomspennende regime basert på kontroll, tvang og rettsløshet.

Helseminister Kjerkol ser ut som hun vil ta oss med på en reise til et spennende totalitært regime, hvor vi er styrt av global organisasjon som bestemmer om vi kan gå ut av våre egne hus, og hvor vi har lagt ansvaret for våre liv i en app på mobilen.

Overdriver jeg?

Det virker ubetydelig. Disse forskriftene som regjeringen nå har foreslått at skal forlenges. Men det er fordi de er gjemt inne i en høring på regjeringens nettsider hvor bare nerder og konspirasjonsteoretikere går for å følge med på hva som skjer. Det er jo bare noen forskrifter som må plass tilfelle en sykdom skulle bryte ut. Ingenting å bry seg om.

Men vi bør følge med, for disse små stegene de tar, som vi ikke protesterer mot, tar oss et lite skritt nærmere et totalitært samfunn. De trådene som blir spunnet, som hver for seg virker små og ufarlige, blir etter hvert til edderkopp-nettet vi fanges i.

Vi har sett hvor lite som skal til for at en sykdom skal erklæres for å være en almennfarlig smittsom sykdom. WHOs leder, Tedros, erklærte apekopper for å være en global helsekrise. Til tross for uenigheter innenfor eget ekspertpanel. En sykdom som smitter ved nær kontakt, som hovedsaklig rammer menn, og som de fleste blir friske av uten behandling.

Når en sykdom erklæres for å være en global helsekrise kan myndighetene ta i bruk midler som karantene, isolasjon og andre begrensninger i bevegelsesfriheten. Hvis et koronasertifikat hadde vært på plass kunne det blitt brukt for å registrere sykdom og eventuelle vaksiner. Opplysningen som var registrert på passet kunne igjen vært et grunnlag for å hindre individer som ble ansett som «farlige» fra å delta på forskjellige aktiviteter, å handle eller reise hvor de vil.

Enda verre kan det bli hvis sertifikatet kobles mot en betalingstjeneste, som for eksempel Google Pay, Apple Wallet eller Vipps. Noe som er mulig. Teknologien er der. Og viljen.

DNBs administrerende direktør Kjerstin Braathen foreslo under nedstengingen å bruke Vipps sitt system som grunnlag for koronasertifikatet.

Når en ny digital valuta – Central Bank Digital Currency eller CBDC – blir introdusert vil det skape enda større muligheter for kontroll.

Her er en god artikkel som gir et bilde av hva den nye digitale valutaen kan brukes til:https://brownstone.org/articles/covid-to-cbdc-to-full-control/

«…Det er umulig å overvurdere risikoen som følger med CBDC. Enten det er en utopisk visjon basert på gode intensjoner eller et ondskapsfullt plot for å knuse vår suverenitet, vil resultatet være det samme: kontroll.»

«CBDC vil la myndigheter innføre «top-down»-kontroll, a la Kinas sosiale kreditt-system.»

Prisen for trygghet

Å bruke sykdom som unnskyldning for å innføre begrensende lover og retningslinjer fungerer veldig godt. Folk blir grepet av frykt, de føler omsorg for utsatte grupper som de ønsker å beskytte, og blir desperate etter løsninger. Det kan myndighetene gi dem. Men løsningene tilbys for en pris.

Prisen for trygghet er din frihet, som stadig skal innskrenkes. Jo flere raske løsninger, og jo mer trygghet du får i form av overvåking og registrering av private opplysninger, jo enklere blir det å bruke disse teknologiske løsingene til å ta vekk ditt bevegelsesrom.

WHO har jobbet med å få i stand et vaksinepass i flere år. Dette har de beskrevet i sin «European Vaccine Action Plan» for årene 2015 til 2020, hvor de snakker om å lage et «electronic immunization registry». 

De ønsker å avskaffe vaksineskepsis og vil registrere opplysninger om hvem som er vaksinert og ikke. På den måten kan de ha bedre oversikt, og jobbe med å omvende tvilere og syndere. Det er sikkert også mye annet et sånt pass kan brukes til.

WHO mener vaksiner har hjulpet med å utrydde mange sykdommer. Det er vanlig å gi vaksiner æren for å ha overvunnet dødeligheten til enkelte sykdommer, når dødeligheten allerede var på vei bort da vaksinene ble innført. De nevner at det har vært oppblussing av sykdommer man før hadde kontroll på. Men de glemmer å nevne at vaksinerte kan ha vært sentrale i utbruddene. De tar det for gitt at vaksiner er nødvendige og effektive i kampen mot sykdom.

Små steg

Det kan virke ubetydelig med høringer om forskrifter, og det kan virke meningsløst å svare på dem, når politikerne ikke hører uansett. Allikevel er det viktig. Det er viktig fordi ved å svare på dem ser flere at det er flere som gjør motstand. Og når vi blir mange nok, merker de presset. Politikere snur seg etter vinden.

Her kan du lese høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/

Høring – endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr) Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begr… www.regjeringen.no

Eller gå rett inn for å svare her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2961899/

Noen små steg vi selv kan ta, er å svare på høringer og la politikerne merke at vi følger med. Samtidig kan vi snakke med og informere venner, familie og bekjente om hva som foregår – spesielt det som er lagt opp til å gå under radaren til folk flest.

***

Apekopper erklært som global helsekrise – til tross for uenigheter i WHOs ekspertpanel:https://sykepleien.no/2022/07/apekopper-erklaert-global-helsekrise-av-who

Veien til full kontroll. Hva den nye digitale valutaen, CBDC, kan brukes til: https://brownstone.org/articles/covid-to-cbdc-to-full-control/

WHO har lenge ønsket å skape et digitalt register over vaksinerte: https://www.youtube.com/watch?v=pvI_XPHM1RY

Forrige artikkelRussland går over til yuan i utenrikshandelen på grunn av sanksjonene
Neste artikkelZelensky sier ingen motoffensiv før Vesten sender flere våpen
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.