WHO får diktatorisk makt til å vedta lockdown og vaksinetvang over hele verden

0
WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus / Shutterstock

Direktøren for WHO vil få ubegrenset rett til å pålegge lockdowns, vaksinemandater og overvåking av befolkningen i alle 194 medlemslandene.

Norge og alle medlemsland i Verdens Helseorganisasjon vil gi WHO autoritet til å bestemme retningslinjene for fremtidige pandemier. Etter møtet i Intergovernmental Negotiating Body den 27. februar 2023 vil Norge og alle andre medlemsland som deltar, vil via våre politikere gi fra seg makta til WHO.

Pandemiavtalen gir WHO ubestridt makt til å erklære og håndtere globale pandemiske kriser. Dette ville bety at de vil kunne pålegge lockdowns, vaksinemandater, vaksineforsyninger og distribusjon og overvåking av befolkningen i alle medlemslandene.

Se Redacteds gjennomgang av den nye avtalen som gir WHO fullmakter som intet internasjonalt organ har hatt noen gang:

International Health Regulations Review Committee (IHRRC) i Verdens helseorganisasjon (WHO) har møttes i hemmelighet for å ferdigstille det som nå er et 46 siders dokument som inkluderer foreslåtte endringer i International Health Regulations (IHR).

Overnasjonalt internasjonalt diktatur

De foreslåtte endringene vil:

1. Endre den generelle karakteren til Verdens helseorganisasjon fra en rådgivende organisasjon som bare gir anbefalinger – til et styrende organ hvis proklamasjoner vil være juridisk bindende. (Artikkel 1)

2. Utvide omfanget av det internasjonale helseforskriften kraftig til å inkludere scenarier som bare har et «potensial til å påvirke folkehelsen». (Artikkel 2)

3. Søke å fjerne «respekten for menneskers verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter». (Artikkel 3)

4. Gi generaldirektøren for WHO kontroll over produksjonsmidlene gjennom en «tildelingsplan for helseprodukter» for å kreve at utviklede stater skal levere pandemiske reaksjonsprodukter som anvist. (Artikkel 13A)

5. Gi WHO myndighet til å kreve medisinske undersøkelser, bevis på profylakse, bevis på vaksine og å implementere kontaktsporing, karantene og BEHANDLING. (Artikkel 18)

6. Instituere et system med globale helsesertifikater i digitalt eller papirformat, inkludert testsertifikater, vaksinebevis, profylaksesertifikater, gjenopprettingssertifikater, passasjerlokaliseringsskjemaer og en reisendes helseerklæring. (Artikkel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og vedlegg 6, 7 og 8)

7. Omdirigere uspesifiserte antall milliarder av dollar til Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uten ansvar. (Artikkel 44A)

8. Tillate utlevering av personlige helseopplysninger. (Artikkel 45)

9. Betraktelig utvide Verdens helseorganisasjons myndighet til å sensurere det de anser som feilinformasjon og desinformasjon. (Vedlegg 1, side 36)

10. Skap en forpliktelse til å bygge, skaffe og vedlikeholde IHR-infrastruktur ved «inngangspunkter» (points of entry). (Vedlegg 10)

*****

De internasjonale helseforskriftene er eksisterende, juridisk bindende internasjonal lov.

Hvis de foreslåtte endringene blir presentert for den 76. verdenshelseforsamlingen (søndag 21. mai 2023 til tirsdag 30. mai 2023) kan de vedtas med et enkelt flertall av de 194 medlemslandene og vil bli juridisk bindende for alle.

I henhold til de allerede vedtatte reglene til IHR, hvis de foreslåtte endringene blir vedtatt, trenger ikke medlemsnasjonene å iverksette ytterligere tiltak. Hvis de blir vedtatt, vil de foreslåtte endringene være juridisk bindende for alle medlemsland, uavhengig av om delegatene fra fra det enkelte land stemmer for eller mot å vedta dem.

WHOs dokumenter finnes her:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions-en.pdf

https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/review-committee-regarding-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)

https://apps.who.int/gb/wgihr/index.html

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

WHO er ikke lenger en en internasjonal organisasjon, men et instrument for farmasøytisk industri

Astrid Stuckelberger som har arbeidet med og for WHO i store deler av sin karriere sier at WHO er blitt kuppet av Bill Gates og den multinasjonale farmasøytiske industrien. I et intervju med magasinet Hemali sier hun at det skjedde en forandring i 2016.

– Den var spesiell: Organisasjoner som er NGO, – non govermental organization – slik som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – ledet av Bill Gates – de kom til WHO i 2006 med et fond. Siden da utviklet WHO seg til en ny type internasjonal organisasjon. GAVI fikk mer og mer innflytelse, og total immunitet, mer enn diplomatene i FN. GAVI kan gjøre akkurat som de vil, politiet kan ikke gjøre noe.

– WHO gjennomgikk en revisjon 2014. Etter det ble vel WHO mer som et selskap med land som datterselskap enn en åpen organisasjon. Stemmer det?
– Ja. Da jeg jobbet med internasjonale relasjoner i WHO i 2013, så jeg at GAVI kom mer og mer inn. I presenterte GAVI en global handlingsplan for vaksinering 2012-2020. Altså åtte år hvor GAVI hadde alt i sine hender. Bill Gates håndterte vaksinering, han tok over.

WHO er ikke lenger en demokratisk medlemsorganisasjon, som FN. De ulike regjeringer danner grunnlaget for «foretaket». Det stemmer logisk med hva som nå skjer, «foretakene» ønsker penger, business, og å kontrollere folk. Det er som et slaveri. Skattene vi betaler, de går til regjeringer som er underlagt «selskapet». Under de multinasjonale organisasjonene, som GAVI.

Kontrakt mellom GAVI, Verdensbanken og WHO

– GAVI, Verdensbanken og WHO inngikk en kontrakt, den heter IFFM: International Facility Finance for Immunization. Våre land, vårt folk, betaler til WHO, Verdensbanken og GAVI for å utføre sine programmer for immunitet. Som betyr å vaksinere hele befolkningen. Når du ser planen fra GAVI, ser du at de fra 2012 til 2020 har hatt dette som mål. Men så gikk det ikke, de måtte skape en pandemi.

Regjeringa gir bort Norges sjølråderett uten noen offemtlig debatt i Norge

Som vanlig har det ikke vært noen debatt i Norge om de diktatoriske fullmaktene WHO er i ferd med å få over oss. Norske regjeringer liker å gjøre alt overnasjonale organer måtte ønske uten særlig sideblikk til Grunnloven og norsk folkestyre. Men denne gangen slår de alle rekorder.

Men hva med det norske folket? Finner vi os i dette?

Forrige artikkelSe samtalen med Julia Schreiner Benito om sensur
Neste artikkelHell-konferansen i sin helhet