Hvordan USA og Norge sprengte Nord Stream-rørledningen

0
“Biden’s decision to sabotage the pipelines came after more than nine months of highly secret back and forth debate inside Washington’s national security community . . .”

Den berømte Pulitzervinneren Seymour Hersh har kilder som i detalj kan fortelle hvordan det norske Forsvaret var med USA og sprengte Nord Stream. Sprenginga ødela Tysklands og deler av EUs energiforsyning og må regnes som en av tidenes største terroraksjoner og dessuten en krigshandling mot vår «allierte» Tyskland.

Les: How America Took Out The Nord Stream Pipeline

Her følger noen korte utdrag fra artikkelen til Hersh. Vi oversetter hele til i morgen:

I juni i fjor plantet norske marinedykkerne, som opererte under dekke av en mye omtalt NATO-øvelse kjent som BALTOPS 22 , de fjernutløste eksplosivene som tre måneder senere ødela tre av de fire Nord Stream-rørledningene, ifølge en kilde med direkte kjennskap til planleggingen av aksjonen.

To av rørledningene, som samlet ble kjent som Nord Stream 1, hadde forsynt Tyskland og store deler av Vest-Europa med billig russisk naturgass i mer enn et tiår. Et andre par med rørledninger, kalt Nord Stream 2, var blitt bygget, men var ennå ikke i drift. Nå, med russiske tropper som samler seg ved den ukrainske grensen og den blodigste krigen i Europa siden 1945 nærmer seg, så president Joseph Biden på rørledningene som et redskap for Vladimir Putin for å bevæpne naturgass for sine politiske og territorielle ambisjoner.

USA valgte Norge på grunn av russerhat og kompetanse

Hersh skriver:

I Washington visste planleggerne at de måtte til Norge. – De hatet russerne, og den norske marinen var full av ypperlige sjømenn og dykkere som hadde generasjoners erfaring med svært lønnsom olje- og gassleting på dypt hav, sa kilden. De kunne også stoles på å holde oppdraget hemmelig. (Nordmennene kan ha hatt andre interesser også. Ødeleggelsen av Nord Stream – hvis amerikanerne kunne klare det – ville tillate Norge å selge langt mer av sin egen naturgass til Europa.)

En gang i mars fløy noen medlemmer av teamet til Norge for å møte den norske hemmelige tjenesten og marinen. Et av nøkkelspørsmålene var nøyaktig hvor i Østersjøen var det beste stedet å plante eksplosivene. Nord Stream 1 og 2, hver med to sett med rørledninger, ble adskilt store deler av veien med litt mer enn en kilometer før de løp til havnen i Greifswald helt nordøst i Tyskland.

Den norske marinen var raskt ute med å finne det rette stedet, i det grunne vannet i Østersjøen noen mil utenfor Danmarks Bornholm. Rørledningene løp mer enn en kilometer fra hverandre langs en havbunn som var bare 260 fot dyp. Det ville være godt innenfor rekkevidden til dykkerne, som, som opererer fra en norsk minejager i Alta-klassen, ville dykke med en blanding av oksygen, nitrogen og helium som strømmet fra tankene deres, og plante formede C4-ladninger på de fire rørledningene med betongbeskyttelse.

Nordmennene og amerikanerne hadde et sted og de operative, men det var en annen bekymring: enhver uvanlig undervannsaktivitet i farvannet utenfor Bornholm kunne trekke oppmerksomheten til den svenske eller danske marinen, som kunne rapportere det.

Nordmennene sluttet seg til amerikanerne og insisterte på at noen høytstående tjenestemenn i Danmark og Sverige måtte orienteres generelt om mulig dykkeraktivitet i området. På den måten kunne noen høyere opp gripe inn og holde en rapport utenfor kommandokjeden, og dermed dekke over rørledningsaksjonen. «Det de ble fortalt og det de visste var med vilje annerledes,» fortalte kilden til meg. (Den norske ambassaden, bedt om å kommentere denne historien, svarte ikke.)

Nordmennene var nøkkelen til å løse andre hindre. Den russiske marinen var kjent for å ha overvåkingsteknologi som var i stand til å oppdage og utløse undervannsminer. De amerikanske eksplosive enhetene måtte kamufleres på en måte som ville få dem til å fremstå for det russiske systemet som en del av den naturlige bakgrunnen – noe som krevde tilpasning til vannets spesifikke saltholdighet. Nordmennene hadde en fiks på dette også.

Norske fly utløste sprengninga

Da var bombene på plass, men Biden-administrasjonen insistrete på å gi det siste signalet for sprenging. Det ble løst slik:

Den 26. september 2022 foretok et P8-overvåkingsfly fra den norske marinen en tilsynelatende rutinemessig flytur og slapp en sonarbøye. Signalet spredte seg under vann, først til Nord Stream 2 og deretter videre til Nord Stream 1. Noen timer senere ble de kraftige C4-eksplosivene utløst og tre av de fire rørledningene ble satt ut av drift. I løpet av noen få minutter kunne bassenger av metangass som ble igjen i de lukkede rørledningene ses spre seg på vannoverflaten, og verden fikk vite at noe irreversibelt hadde funnet sted.

Krigserklæring mot EU og Tyskland

Terrorangrepene mot gassrørledningene på dansk og svensk sokkel er en krigserklæring mot Tyskland og EU. Gjennom å tilintetgjøre muligheten for import av russisk gass har statsterroristene som sto bak denne kriminelle handlinga, som også var alvorlig miljøkriminalitet, rettet et knusende slag mot tysk og europeisk industri og økonomi.

Formelt er det fortsatt uklart hvem som sto bak disse terrorhandlingene, men både Joe Biden og Victoria Nuland har sagt i ekstremt klare ord at gassimporten vil bli stanset. Bare ytterst naive og lettlurte folk kan unngå å se at det er mer enn 95% sjanse for at det var nettopp USA som gjennomførte denne krigshandlinga mot sine «allierte» i Europa.

Avisa Klassekampen, som er blitt svært så NATO-vennlig og Russland-fiendtlig, skriver 29. september 2022:

Flere mener også at kun en statlig aktør er i stand til å utføre denne typen angrep. Russland pekes på som hovedmistenkt, til tross for å være medeier på de to gassrørledningene. Kreml avviser dette.

For å bygge opp om slike merkelige forestillinger bruker avisa «eksperter» som høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen, en mann som er betalt av vårt NATO-militærapparat, og som derfor har null nøytralitet.

Etter avsløringa til Seymour Hersh står avisa Klassekampen igjen med skjegget i den berømte postkassa.

USA hadde ønsket, motivet og som vi har sett evnen til å begå denne forbrytelsen – sammmen med Norge. 7. februar 2022 sa Joe Biden:

Støre burde vært avsatt

Å begå en slik forbytelse er så hinsides og en så utrolig terrorhandling mot våre «allierte» at Støre og hans regjering skulle vært avsatt. Problemet er at det ikke finnes noen med ryggrad på Stortinget som kunne ha gjort det.

Les hele denne epokegjørende artikkelen på steigan.no i morgen tidlig.

Forrige artikkelBiden mobber Kina, men det vil ikke fungere
Neste artikkelHvordan USA og Norge sprengte Nord Stream rørledningene