Hvor mange bivirkninger må til før covid-19 vaksinene stoppes?

0

Av Rune, Foreningen Lov og Helse, 3. januar 2023.

Vi har jobbet med å finne god informasjon til våre lesere når det gjelder Legemiddelverkets håndtering av vaksinene som har vært fremmet i forbindelse med pandemien de siste årene. Vi har valgt å starte med å se på antall bivirkninger som har blitt rapportert inn i 2020-2021 og sammenligne tallene mot det som ble rapportert etter Svineinfluensa-pandemien i 2009.

Tallene vi bruker er hentet fra Legemiddelverkets bivirkningsrapporter.

Først en veldig kort oppsummering av 2009-pandemien:

  • 4. mai 2009 – WHO endrer definisjonen av “pandemi” (referanse)
  • 11. juni 2009 – Svineinfluensa (H1N1) ble erklært som en pandemi av WHO
  • 1. oktober 2009 – Pandemrix og Focetria ble godkjent for bruk i Norge. (referanse)
  • mars 2010 – Norge avslutter vaksinering med Pandemrix.
  • 10. august 2010 – WHO erklærer pandemien som over.
  • 2010 – Vaksine mot influensa A (H1N1) ble inkludert i den årlige influensavaksinen. (FHI.no)
  • oktober 2015 – Godkjenningen ble ikke fornyet for Pandermix (fhi.no / EMA).

“Vaksinekatastrofe”

Allerede i oktober 2009, den samme måneden som man begynte vaksineringen, ble det rapportert om mange bivirkninger knyttet til vaksinen. I løpet av de neste månedene ble det rapportert om flere dødsfall og det ble fremsatt mistanker om at vaksinen økte risikoen for narkolepsi. Mistankene ble bekreftet i 2017 av norsk studie (FHI.no).

Legemiddelverkets bivirknings-rapport fra 2009 (publisert 2010) begynner med en skremmende advarsel:

Antallet bivirkningsmeldinger i 2009 er rekordhøyt. https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2009

Det året var det registrert totalt 2914 meldinger om bivirkninger og over halvparten av meldingene var knyttet til vaksiner. 801 av meldingene var som følge av Pandemrix.

Ved utgangen av 2010 var det meldt 1148 bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix: 800 i 2009 og 348 i 2010. Vaksinasjon ble avsluttet i mars 2010. https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkningsrapport-for-2010

Preben Aavitsland (https://twitter.com/Prebens)
Preben Aavitsland
Foto: twitter.com

Statsepidemiolog Preben Aavitsland fra FHI omtalte dette som en katastrofe i 2013, og det var da 1449 nordmenn som hadde fått bivirkninger og 548 av disse var alvorlige bivirkninger. En medisinsk katastrofe – NRK Livsstil

– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

– Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert og rådgiver Preben Aavitsland til NRK.

I grafen nedenfor ser vi antall registrerte bivirkninger fra 2009 til 2020. Søylene viser totalt antall bivirkninger hvor rødt viser hvor mye Pandemrix vaksinen utgjør av totalen.

Hvordan ser disse tallene ut sammenlignet med tallene for 2020-pandemien?

Over 5000 % økning

Vi har valgt å sammenligne årene 2009-2010 mot 2021-2022 og se på totalt antall bivirkninger og hvor mye vaksine-bivirkningene utgjør av totalen de årene.

I den nyeste bivirknings-rapporten fra Statens Legemiddelverk (24. nov 2022) skriver de at det er kommet inn totalt 60 924 meldinger om mistenkte bivirkninger av korona vaksinene siden desember 2020. Dette er en økning på 5200 % i forhold til utgangen av 2010 hvor det var registrert 1148 bivirkninger fra Pandemrix!

Grafen nedenfor viser hvor ekstrem denne økningen er. Området i gult viser antall bivirkninger fra covid-19 vaksinene, blått er bivirkninger fra alle andre legemidler (dvs alt bortsett fra Pandemrix vaksinene), og rødt er Pandemrix.

Legemiddelverket har ikke publisert årsrapporten for 2021 enda, så søylen for 2021 blir enda høyere enn hva grafen viser. Hvis man legger de siste årene til grunn, så kan man forvente ca 5100 bivirkninger fra andre legemidler. Totalen for 2021 blir da over 50.000!

Vi skal følge opp med ny artikkel så snart Årsrapporten fra Legemiddelverket for 2021 er publisert.

Ettersom 2009 ble beskrevet av Legemiddelverket som et “rekordår”, er vi spent på hvordan de vil omtale 2021 og 2022.

Vil covid-19-vaksinene også bli omtalt som en “katastrofe”?

Forrige artikkelWhitney Webb avslører makten før og nå
Neste artikkelAvtalen for naturen er i boks og det ser ut som alle er fornøyde
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.