Hva vil en bindende naturavtale på FNs konferanse (COP15) i Montreal innebære?

Den 7. -19. desember avholdes FNs konferanse om biologisk mangfold: COP15 i Montréal. Av Romy Rohmann Den avtalen som skal forhandles fram kalles av mange «Paris-avtalen» for naturen, med en henvisning til klimaavtalen. På den 15. partskonferansen (COP15) til FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD) samles regjeringer fra hele verden til et internasjonalt møte. Hensikten … Fortsett å lese Hva vil en bindende naturavtale på FNs konferanse (COP15) i Montreal innebære?