Zelenskyj utnytter krigen for å gjennomføre enda mer privatisering av offentlig eiendom

0
Shutterstock / irin-k

Til tross for omfattende motstand i den ukrainske arbeiderklassen har nå planen klar for en storstilt privatisering av statlig og kommunal eiendom.

Av Romy Rohmann

Den 15.juni kunngjorde President Zelenskyj regjeringens planer om omfattende privatiseringer fra og med 1. september.

Det ukrainske parlamentet vedtok den 28.juli lovutkast nr. 7451 om endringer av Ukrainas lov «Om privatiseringen av statlig og kommunal eiendom». Denne lovendringen gikk sjølsagt gjennom i parlamentet, da Ukraina har forbudt de 11 partiene som kunne ha gått imot dette. Lovendringen forenkler privatiseringsprosessen.

Før krigen hadde Zelenskyj-regjeringen liten støtte i sitt arbeid for å privatisere den ukrainske økonomien, de ønsket å åpne for privatisering av eiendomsmarkedet i 2021, men fikk stor motstand mot salg av statseid grunn som ble kraftig motarbeidet av flertallet av ukrainere. En meningsmåling i juni 2021, utført av Kiev Internasjonale institutt for sosiologi, viste at 65,2 prosent av ukrainerne støttet det fortsatte forbudet mot salg av jordbruksland.

Det er en del av Zelenskijs plan for ukrainsk økonomi å sørge for en rask privatisering av jord. Lånet fra Verdensbanken var gitt på den betingelsen.

Motstandere av privatiseringsloven blir utsatt for press og trusler, skriver Bjørn Nistad:

«Dagen etter vedtaket om jordprivatisering stod således en kvinnelig radarepresentant frem på talerstolen i parlamentet og fortalte om hvordan hennes ektemann var blitt arrestert etter at hun hadde stemt mot privatiseringsvedtaket, noe hun selv ikke var i tvil om at var et forsøk på utpresning fra presidentens og myndighetenes side. «Stans presset mot meg og min familie.»»

Både ukrainske oligarker og multinasjonale korporasjoner vil stå i kø for å grabbe til seg de enorme rikdommene som den ukrainske svartjorda representerer, og Valdimir Zelenskij fungerer som deres velvillige døråpner.

Vi har også tidligere skrevet om privatisering av jordbruksland i Ukraina.

Les: Ukrainas fruktbare jord lagt ut for salg tross folkelig motstand

I to lover vedtatt mandag 18.7 og tirsdag 19.7, stemte parlamentsmedlemmer for å legalisere nulltimerskontrakter og tok grep mot å fjerne opptil 70 % av landets arbeidsstyrke fra den beskyttelsen de tidligere har hatt gjennom lovverket.

Dette betyr at ansatte i små og mellomstore bedrifter ikke lenger er omfattet av nasjonale lover om rettigheter i arbeidslivet. Nå skal arbeidstakere inngå en individuell arbeidsavtale med sin arbeidsgiver. Den nye loven fjerner også fagforeningenes juridiske myndighet til å nedlegge veto mot oppsigelser på arbeidsplassen.

Dette tidligere foreslåtte lovforslaget (Lovforslag 5371) har tidligere blitt kritisert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, i tillegg til ukrainske og europeiske fagforeninger.

Vi har også tidligere skrevet om de angrepene Zelenskyj har gjennomført på arbeidernes faglige rettigheter den 23.7

Les: Ukrainas arbeiderfiendtlige lover er planlagt lenge

Dette er også noe europeisk fagbevegelse har tatt opp:

Ukraina bruker krigen som unnskyldning for å angripe arbeidernes rettigheter

Vi veit at allerede mye av Ukrainas jordbruksland er i hendene på Utenlandske eiere, men det har vært en lov som har forhindret direkte eierskap. Nationen skrev om dette i 2015, og oppdaterte artikkelen i 2018:

«Ukraina har et forbud mot å selge jord til utlendinger Men et rådgivningsfirma forteller investorene hvordan de kan omgå forbudet. De kan leie jord med kontrakter 49 år inn i framtida. På en eller annen måte har 1,6 millioner hektar jord, et areal som omtrent tilsvarer Hordaland fylke, havnet på utenlandske hender.

Konsernene kan også kjøpe seg inn i ukrainske selskaper og slik få indirekte tilgang til jord. På 90-tallet etter Sovjets sammenbrudd ble jord dels fordelt til småbønder. Men mye jord ble også samlet på elitens og oligarkenes hender. Et eksempel er milliardæren Oleg Bakhmatyuk som eier UkrLandFarming med enorme mengder kveg, fjørfe, slakterier, kornsiloer, frø- og fôrfabrikker. Selskapet eier 670.000 hektar jord. I likhet med tilsvarende selskap kjøper UkrLandFarming seg inn i hele verdikjeden.

Statsminister Denys Sjmyhal gjorde det klart at formålet med den nye lovgivningen var å sørge for at privatisering fant sted så raskt som mulig, under dekke av «å skape arbeidsplasser».

Les: Ukrainsk regjering bruker krig for å håndheve privatisering, vedtar nye anti-russiske lover

På ukrainsk, https://portal.lviv.ua/

Forrige artikkelOrbán: Krigen i Ukraina vil bety slutten på Vestens hegemoni
Neste artikkelLærebok med faktafeil: – Elevene skal alle i samme kverna av meninger