Bondeofferet

0

Nederlandske bønder protesterer mot ødeleggelsen av deres levebrød «for klima»

Av Ernst Wolff. Rubikon.

Bønder gir oss alle mat. Hvis de ikke vil eller kan spise mer, ligger kostholdet vårt dårlig an. I Nederland har bønder demonstrert i flere uker, og blokkert grenseoverganger, adkomstveier og til og med innganger til supermarkeder med kjøretøyene sine. For første gang på lenge var det forsyningsflaskehalser i dette europeiske landet – og årsaken er ikke i Ukraina. Snarere var det uttalelsen fra en kvinne med den fancy jobbtittelen “nitrogenminister” som tente bøndenes sinne. Regjeringen ba om en reduksjon i utslippene av nitrogenoksid og ammoniakk for å nå ambisiøse klimamål og aksepterte kaldhjertet ødeleggelsen av rundt 30 prosent av storfeoppdretterne.

Bondeprotestene i Nederland, som har pågått i flere uker, utvides stadig. Etter at først adkomstveier og senere også grenseoverganger ble blokkert, har demonstrantene den siste uken, det vil si i begynnelsen av juli, rettet seg mot havner og distribusjonssentralene til de store supermarkedskjedene. De hindret blant annet lastebiler i å levere varene sine til supermarkedene og utløste dermed de første forsyningsflaskehalsene for ferske produkter som brød, grønnsaker, frukt og melk.

I tillegg tiltok konfrontasjonene med politiet seg, tirsdag kveld 5. juli skjøt politifolk mot en traktor kjørt av en 16 år gammel mann ved en motorveiavkjørsel nær Heerenveen nord i landet. En video som sirkulerer på internett beviser at politiets påstand om at de handlet i nødverge ikke er riktig.

Mainstream-mediene i Tyskland ignorerte nesten helt utviklingen i tre uker, men kan ikke lenger ignorere hendelsene på grunn av eskaleringen som har blitt kjent på nettet.

Hva utløste protestene?

Protestene ble utløst av uttalelser fra Christianne van der Wal, som har hatt den nyopprettede stillingen som «minister for natur og nitrogen» i statsminister Mark Ruttes fjerde kabinett eller skal vi si i World Economic Forums kabinett siden januar 2022.

10. juni foreslo Van der Wal en lov for det nederlandske parlamentet for å nå klimamålene. Det krever en 50 prosent reduksjon i utslipp av nitrogenoksid og ammoniakk innen 2030, opptil 70 prosent i nærheten av beskyttede områder og opptil 95 prosent på enkelte steder. Provinsregjeringene skal gis ett år på seg til å utvikle planer for å nå dette målet.

Konsekvensene ville bli dramatiske. I følge offisielle anslag fra myndighetene, ville rundt 30 prosent av gårdbrukerne måtte gå konkurs. «Jeg vet at dette har enorme konsekvenser for bønder som lenge har levd i usikkerhet», begrunnet van der Wal planen sin i parlamentet. “Det er fælt. Samtidig har vi ikke noe annet valg. Naturen kan ikke vente.”

Van der Wals partikollega, statsminister Rutte, kom henne til unnsetning. “Det er bare forferdelig,” sa han. “Spesielt når det gjelder virksomheter som går videre i familien og som ønsker å fortsette å eksistere med stolthet.” En uttalelse fra parlamentet heter offisielt:

“Det ærlige budskapet er at ikke alle bønder vil fortsette å drive og de som trenger å gjøre forretninger annerledes må gjøre det.”

Fremfor alt var det den nedlatende tonen og likegyldigheten som makthaverne kommenterte ødeleggelsen av flere tusen hardtarbeidende bønder med som utløste en bølge av forargelse blant dem.

Hva ligger bak?

Men hva ligger bak dette store angrepet på middelklassen i landbruket i Nederland? Hvorfor følges slike planer i den nåværende, allerede spente økonomiske situasjonen, og i et land som aldri har brydd seg om utslippsgrenser tidligere?

For å svare på dette spørsmålet må du først se til Brussel, hvor EU har jobbet med å realisere sine antatte klimamål i lang tid. Men det er åpenbart ikke å drive dette i EU-borgernes eller miljøets interesse, men til fordel for lobbyistene i verdens største industrier, inkludert landbruks- og agrokjemisk sektor.

Allerede i 2019 slo den høyeste domstolen i Nederland, etter press fra EU, fast at EUs nitrogenstandarder ikke må overskrides, men uten hell. I mellomtiden har imidlertid presset økt betraktelig. EU-kommisjonen, ledet av Ursula von der Leyen, vedtok Green Deal på slutten av 2019, som ser for seg en gradvis reduksjon i utslipp til null innen 2050.

Tiltakene som kreves for å oppfylle disse høye standardene vil ikke, som offisielt hevdet, gi et avgjørende bidrag til å redde verdens klima, men de vil ødelegge mer enn 15 000 gårder i Nederland.

Med Nederland for tiden verdens nest største eksportør av landbruksprodukter, skal det ikke en spåmann til for å vite hvem som skal gjøre opp for de statlige produksjonskuttene. USA, som den største eksportøren, har fire storfekjøttgiganter – Cargill, Tyson Foods, JBS og National Beef Packing – som venter på en mulighet til å overta de konkursrammede selskapene. Mega-pengeforvalterne BlackRock og Vanguard er forøvrig blant de største aksjonærene i tre av disse fire.

Presset fra disse lobbyistene fortsetter i grunnen bare en trend som har pågått i mange år, nemlig den stadig økende konsentrasjonen av penger og markedsmakt på stadig færre hender. I 2000 hadde Holland fortsatt mer enn 100 000 gårder, i 2021 var det 52 000.

The Great Reset agenda

Et blikk på Brussel er imidlertid ikke nok til å forstå hvor raskt og alvorlig regjeringen i Haag presenterer seg i striden med bøndene. Men en titt på Davos bringer mer lys inn i mørket.

I løpet av de siste tiårene har World Economic Forum (WEF) utviklet seg til å bli et av de viktigste maktsentrene i den globale eliten. Ikke bare møtes de rikeste og mektigste menneskene i verden der, men siden 1992 har også et stort antall av vår tids ledende bedriftssjefer og politikere blitt utdannet der. I følge WEF-gründer Klaus Schwab har WEF klart å «trenge gjennom noen av de viktigste posisjonene i verden» de siste årene.

Les også: Milliardærene har tatt kontroll over FNs matvarepolitikk

Det faktum at Mark Rutte ikke bare er offisielt oppført som en «bidragsyter» av WEF, men også er en av Klaus Schwabs favoritter sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau og er kjent med organisasjonen hans og dens nåværende agenda, The Great Reset, er sannsynligvis mindre kjent.

Rollen han spilte i januar 2021 på den virtuelle årlige konferansen til WEF er spesielt interessant i denne sammenhengen. Det var der Food Innovation Hubs (sentre for innovasjon i matsektoren) ble opprettet.

I følge WEF er dette en viktig multi-stakeholder-plattform som har som mål å bruke teknologi og bredere innovasjon for å styrke lokale økosystemer etter hvert som det globale matsystemet forvandles. Rutte lovet den gang å finansiere dette initiativet over flere år og å etablere sitt globale koordineringssekretariat i Nederland.

Rollen til dette koordinerende sekretariatet vil, ifølge den offisielle uttalelsen, være “å koordinere innsatsen til de regionale sentrene og å tilpasse seg globale prosesser og initiativer som FNs matsystemtoppmøte.”

For hvem og i hvems interesser sekretariatet faktisk skal jobbe for blir tydelig når man tar en titt på organisasjonens offisielle partnere. I tillegg til den nederlandske regjeringen inkluderer disse Rabobank, Unilever, PepsiCo, Master Card og verdens største agrokjemiske konsern, Syngenta, som ble overtatt av det kinesiske statseide selskapet Chemchina i 2017.

Disse vanlige mistenkte vil neppe sørge for at verdens sult blir dempet og at fattige småbrukere i Afrika, Asia og Sør-Amerika, hvis levebrød har blitt systematisk ødelagt av transnasjonale selskaper i årevis, kommer på beina igjen. Siden BlackRock og Vanguard er de største aksjonærene i Unilever, PepsiCo og Master Card, burde det nok en gang være klart hvem som trekker i trådene her i bakgrunnen.

Fremtidens magiske formel: laboratoriekjøtt

Men det er en annen grunn til den enorme hastigheten som storfebrukerne blir utsatt for i Nederland, som så langt har holdt seg stort sett skjult for allmennheten. Det er den største omveltningen i det globale kjøttmarkedet på grunn av utviklingen av laboratoriekjøtt.

Meat sample in open laboratory Petri dish. Animal cell cultured clean meat concept.

Alle de store amerikanske kjøttprodusentene gjør de største investeringene på dette området akkurat nå, og det er ikke rart.

Hvis det var mulig å kunstig produsere kjøttet som verden trenger, ville det utløst et gullrush i industrien. Kostnadene til oppdrett og stell av dyrene, beite og staller, fôr, transport og slakting vil alle bli eliminert.

Det eneste problemet akkurat nå er at masseproduksjon av laboratoriekjøtt ennå ikke er klar for markedet. Men mange oppstartsbedrifter jobber med dette i bakgrunnen, og det er trolig bare et spørsmål om tid før det første laboratoriekjøttet – akkompagnert av en global kampanje mot fabrikkoppdrett kontrollert av kjøttprodusentene selv – kommer i butikkene.

Det vil imidlertid fortsatt være dyrere enn vanlig kjøtt i tidlig fase. Hva kan være bedre enn at en regjering som nederlenderen sørger for at tusenvis av konkurrenter på dette feltet blir konkurs i god tid…?


Denne artikkelen ble først publisert i Rubikon: Das Bauernopfer

Oversatt til norsk av Politikeren.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDet internasjonale bondeopprøret har bare såvidt begynt
Neste artikkelHva er riktig nettleie?