Innrømmer at det var genterapi likevel

0
Stefan Oelrich, Bayer

Av Kjetil Tveit.

«Om vi hadde undersøkt hvorvidt folk ønsket å få injisert genterapi, ville trolig 95% svart nei», sa Bayers sjef Stefan Oelrich hos World Health Summit nylig.

Slik forklarer sjefen for et av verdens største farmasøytiske selskap hvorfor de først nå innrømmer at mRNA er genterapi.

Folk flest har ikke visst dette.

World Health Summit er et offentlig privat samarbeidet hvor WHO er sentral aktør (2). Oelrich-sjefen som sa disse ordene er altså sjef for et av verdens største farmasøytiske selskaper.

Noen politikere forsøkte å si det

Sensommeren 2021 opplyste fylkespolitiker Susanne Heart på Facebook om hva genterapi var for noe, og brukte lenke til det norske bioteknologirådet som dokumentasjon.

I denne lille kommentaren siterte hun bare fra den offisielle nettsiden, dens forklaring på hva genterapi er, og la ved lenken.

Facebook valgte å fjerne lenken. Lenken var tagget under kategorien «falsk reklame, svindel og brudd på sikkerhet». Dette skulle ikke kommuniseres ut. Faktasjekkerne er kommersielle, og de spilte med.

Den modige politikeren, Heart, har i lang tid gått i dybden, og forsøkt å få ut sannheter omkring mRNA-teknologien, og har jobbet for at det må kunne diskuteres også negative aspekt med en eksperimentell medisin.

Har sant blitt usant og usant blitt sant?

Den nevnte toppsjefen derimot står nå og nesten skryter over at de har lurt oss til å tro at det ikke var genterapi vi fikk. Men noe annet (som er velprøvd og trygt).

Facebook og Faktisk har hatt et langvarig samarbeid for å unngå svindel i meningsdannelsen, og folk flest ser ut til å ha godtatt at det er disse som sitter på sannheten.

Er det flere enn meg som tenker at det er urettferdig at førstnevnte «sannhetsorakel» stemplet Susanne Heart som en svindler. Mens toppsjefen som nå går langt i å skryte av at han svindlet oss… han er ekte sort.

Var det noen som sa at ting er snudd på hodet om dagen?

Har vi vent oss til brudd på menneskerettihetene?

Det har blitt diskutert, i den grad diskusjonen ikke har blitt sensurert, om det norske folk sin deltagelse i dette genterapeutiske medisinske eksperimentet har blitt gitt med «informert samtykke», slik internasjonalt lovverk sier at man skal gi ved humaneksperimenter.Brudd på dette (blant annet Nürnbergkodeksen) ble hardt straffet etter andre verdenskrig.

Den gang var det ikke en unnskyldning at man hadde fulgt ordre fra en folkevalgt statsleder eller regjering. Man hadde plikt til å motsette seg myndighetene hvis de gjorde noe som var så grunnleggende uetisk. Var Bent Høie, eller Ingvild Kjerkol tydelige på å forklare oss at de ga oss genterapi? Gjorde helsesykepleieren sin plikt og undersøkte innholdet i flasken som hun sprøytet i armen på 16-åringen som ble omtalt i NRK, og som nå sitter i rullestol?

Satte hun seg inn i informasjonen som fylkespolitiker Susanne Heart ga oss?

Visste hun at hun utførte genterapi på 16-åringen?

Sykepleiere og leger har plikt til å undersøke innholdet i medisinen de gir. Og de har plikt til å opplyse pasienter om at de deltar i et eksperiment.

Særlig hvis helsemyndighetene stort sett er de samme som lurte oss med Pandemrix i 2009.

PS: Genterapi må ikke forveksles med genredigering som går ut på å endre gener permanent. Om genredigering også kan forekomme ved denne injeksjonen er foreløpig kun sett i forsøk på cellekultur av leverceller i en svensk studie.

Forrige artikkelIngen vindkraftutbygging i Salten
Neste artikkelDet store NATO-bedraget (del 2)
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.