Anmodning til 5G-industriforum: Tenk dere om!

0

Av Einar Flydal og Else Nordhagen.

«I dag den 6. mai holdes det «første møte i 5G-industriforum, som skal få fart på bruken av 5G-teknologien i industri, næringsliv og offentlig sektor», står det i en pressemelding fra NKOM, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Målet er prisverdig nok: å hente ut store rasjonaliseringsgevinster for samfunnet, næringslivet og den enkelte, og å bidra til økt bærekraft og det grønne skiftet, og sørge for at Norge får utnyttet sin posisjon innen IKT.

Men antakelsen at 5G kan bygges ut uten store helse- og miljøkostnader er feil: Det er etablert kunnskap – i norske, tyske, nord- og syd-amerikanske, russiske, indiske, kinesiske, og andre lands forskningsmiljøer og ved WHOs kreftforskningsinstitutt IARC – at eksponering for slik stråling – selv når den er langt svakere enn dagens eksponeringsgrenser – utgjør en miljøbelastning som bidrar til å skape og forsterke et bredt spekter av helseplager og sykdommer i befolkningen så vel som i livsmiljøet forøvrig. Også mekanismer for hvordan skadene skjer er rimelig godt påvist. Det er faktisk bare meget snevre fagmiljøer knyttet til bransjeinteresser og politikk som hevder et annet syn.

Telekom-produsenten Ericssons visualisering av behovet for sikkerhetssoner rundt en 5G-mast på en boligblokk: fra venstre utfra grenseverdier gitt av: 1. ICNIRP, 2. Israel og India, og 3. Italia, Kina, Canada, Russland, m.fl.

Det foreligger intet uavhengig kunnskapsbasert grunnlag for å anta at 5G kan innføres uten betydelige helse- og miljøskader. Det store flertall av forskningsstudier viser dette. Forskere har visst dette i mer enn 50 år og advarer mot konsekvensene av ytterligere eksponeringsøkninger. Skadene rapporteres allerede på villdyr og som helseplager hos mennesker. I USA har høyesterett dømt reguleringsmyndigheten FCC til å forklare hvorfor den ikke tar hensyn til forskningens påvisning av skadevirkninger. Store forsikringsselskap vil ikke reassurere mot disse skadene.

5G-nettverk og flere små antenner vil forsterke eksponeringen for pulsede, polariserte radiobølger. Det vil øke konsekvensene vi alt kjenner fra 2G, 3G og 4G som mikrobølgesyke og el-overfølsomhet, biedød og syke trær, men som ikke når ut i media. Forskere advarer mot vekst i alvorlige lidelser som kreft, Alzheimer’s, grå stær og diabetes. Vi ser at villdyr trekker unna, og at insekter ødelegges av de korte bølgelengdene. 5G vil også bidra til vesentlig økning av energiforbruket til kommunikasjon, skyhøyt over kablede løsninger.

At denne kunnskapen ikke hensyntas, men benektes, er tragisk. Det skyldes forhold i bransjen som både er kritisert i forskningsartikler og i en rekke opprop fra forskere kloden rundt.

Aktører i norsk næringsliv og forvaltning påtar seg et stort ansvar både for egen familie, for samfunnet og naturmiljøet ved å trosse disse advarslene. Vi anmoder 5G-industriforumet om å ta en pust i bakken og stille seg lyttende til uavhengige og balanserte belysninger av helse- og miljøargumentene som rettes mot 5G-teknologiene før man går videre.

Vi har nå en gang bare denne kloden.

Oslo, den 5. mai 2022

Einar Flydal
cand.polit. & Master of Telecom Strategy
fhv. forsker og strategirådgiver Telenor ASA
og univ. lektor NTNU

Else Nordhagen,
PhD IKT
fhv. forsker og utvikler i Telenor ASA
og seriegründer

Redaktører og medforfattere av boka 5G – og vår trådløse virkelighet, 2019. Skribenter, oversettere og tilretteleggere av forskningslitteratur om helse- og miljøvirkninger fra elektromagnetiske felt.»

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 06.05.2022

—————–

Kontaktpersonene til 5G-industriforum er
Pål Wien Espen, pwe@nkom.no, tlf.: 900 43 140, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og
Eirik Andreassen, eirik.andreassen@digitalnorway.com, tlf.: 402 00 598, DigitalNorway

Med i forumet er Avinor AS, Bane NOR, Cognite, Equinor, Ericsson AS, Herøya Industripark AS, Ice, IKT Norge, Innovasjon Norge, Kongsberggruppen, KS, Lyse, Nokia Norge, NRK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Kommune, Schibsted, SINTEF, Statens vegvesen, Statnett, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Yara, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Se presentasjonen på https://www.nkom.no/aktuelt/nytt-industriforum-skal-sparke-i-gang-5g-bruken-i-norge

Forrige artikkelKaos om havvind
Neste artikkelDen lille mann og kvinne vs. myndighetene og trådløsindustrien