Helsedepartementet vil ikke be Pfizer om åpenhet om avtalen

0
Foto: Shutterstock

Av Torleif Dønnestad, hemali

Departementet ser det ikke som «hensiktsmessig» å søke Pfizer om unntak for taushetsplikten. Er hensynet til Pfizer viktigere enn hensynet til befolkningens informasjon?

Min søknad om innsyn i hva slags bivirkningsansvar staten har påtatt seg i den hemmelige avtalen med Pfizer ble som ventet avslått. Men at departementet ikke ser det som «ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑘𝑡𝑠𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖𝑔 𝑎̊ 𝑠ø𝑘𝑒 [𝑃𝑓𝑖𝑧𝑒𝑟 𝑜𝑚] 𝑢𝑛𝑛𝑡𝑎𝑘 […] 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑣 ℎ𝑒𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑟 [𝑠𝑜𝑚 ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑛𝑔𝑎̊𝑡𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑙𝑒]» virker forunderlig. For har ikke dette ansvarsforholdet offentlighetens interesse?

Spesielt nå som trusselen er redusert til et forkjølelsesliknende virus, der unge mennesker står i kø for en anbefalt dose de egentlig ikke trenger. Men som gir samme risiko for langvarige blødninger og hjertebetennelse som tidligere?

Hvilke betingelser har EU akseptert?

Og hvordan kan det at andre EU-land har inngått samme avtale gjøre det mindre hensiktsmessig å be om fritak fra fortrolighetskravet?
Har landene akseptert betingelser på våre vegne som de er redd for å få kjeft for, og som de derfor ønsker å holde skjult?
Hvis det ikke er av hensyn til Pfizer at opplysningene er unntatt offentlighet, hva kan ellers være grunnen til at man ikke vil fortelle hvilke innrømmelser man har gjort?

Kan tausheten og begrunnelsen tolkes som noe annet enn at myndighetene har påtatt seg et altfor omfattende – godt mulig fullstendig – ansvar for bivirkninger?

Min forespørsel til departementet var tydelig avgrenset til «𝑎𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟𝑠𝑓𝑜𝑟ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑡 ℎ𝑣𝑎 𝑔𝑗𝑒𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑏𝑖𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑘 𝑎𝑣 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑟𝑛𝑎𝑡𝑦». Dersom staten ikke har påtatt seg et slikt ansvar, burde det være elementært å svare avkreftende på dette. Vel så lett som å be Pfizer om unntak fra denne 𝑖 𝑠𝑎̊ 𝑓𝑎𝑙𝑙 ikke-eksisterende delen av avtalen.

Offentligheten bør ha rett til å vite

Kan tausheten og begrunnelsen tolkes som noe annet enn at myndighetene har påtatt seg et altfor omfattende – godt mulig fullstendig – ansvar for bivirkninger? Inneholder avtalen krav om at Pfizer skal være førstevalg også for andre deler av farmasiporteføljen? Dette synes jeg faktisk at offentligheten bør ha rett til å vite. Spesielt nå som unge mennesker blir anbefalt å risikere alvorlige bivirkninger helt unødvendig, burde et slikt innsynskrav være selvfølgelig.

Denne artikkelen ble først publisert av hemali

Les også: Norske myndigheter legger folks skjebne i Pfizers hender

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEn analyse av den russiske strategien i Ukraina og en sammenligning med USAs kriger
Neste artikkelVandalene satser nå på VM i vindkraftkraftutbygging