Blødningsforstyrrelser etter vaksinen: − Vi må bli tatt på alvor

0

Jenny Hewig Abelson (28) blødde over 150 dager etter at hun tok vaksinen. Nå etterlyser hun svar. Dette skriver avisa VG. Avisa skriver videre:

28-åringen fikk andre vaksinedose i september 2021.

Siden det blødde hun hver dag med unntak av to dager. Det er over 150 dager med blødning.

– Jeg har vært redd for å si dette, men jeg har ikke tatt dose tre med vaksine fordi jeg ikke tør.

Hun er tydelig på at hun ikke med sikkerhet kan si at det er vaksinene som skylder blødningsforstyrrelsen, men mener det er påfallende at problemet oppsto rett etter hun tok andre dosen.

Nå etterlyser hun svar.

Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderte i desember med at det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot corona. Etter andre vaksinedose økte forekomsten av flere typer menstruasjonsforstyrrelser.

De jobber nå med å undersøke årsaken bak blødningsforstyrrelsene.

– Vi jobber fortsatt med blødningsforstyrrelser og coronavaksinasjon, og holder på å se på dette for å se om funnene fra undersøkelsen blant 18–30 åringer er konsistente også i yngre og eldre aldersgrupper, skriver prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet, på mail til VG.

Omfattende problem

I august 2021 viste en internasjonal undersøkelse at 140.000 kvinner hadde rapportert endringer i blødninger etter vaksinen.

Dette er også registrert av British Medical Journal, bmj, som skriver:

Den «tunge menstruasjonsblødningen» er tidligere rapportert hos kvinner med underliggende blodplateforstyrrelser. Det er sannsynlig at den vaksineinduserte trombocytopenien kan være en forklaring på de nylige forekomstene av kraftige menstruasjonsblødninger opplevd av kvinner i forskjellige land etter CoViD-19-vaksinasjonen. Det betydelige tapet av blod hos mange kvinner kan føre til alvorlig anemi, ytterligere forverre trombocytopeni, og kan derfor øke risikoen for blødninger og blodpropp betydelig.

Legemiddelverket skriver:

Legemiddelverket mottar mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Foreløpige resultater fra FHIs befolkningsundersøkelse viser at det er en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser.

Inntil nylig har vi ikke visst om slike hendelser opptrer hyppigere etter vaksinering enn normalt. ​Nå viser de første resultatene fra FHIs befolkningsundersøkelser en økt forekomst ​av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner mellom 18-30 år.

Se også: Increased Occurrence of Menstrual Disturbances in 18- to 30-Year-Old Women after COVID-19 Vaccination​

– Vi har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Allerede i juni så vi dette som et signal, og tok det videre med FHI som inkluderte spørsmål om dette i sine befolkningsundersøkelser. Vi er glade for at de første resultatene ​nå er klare, og vi vil ta dette videre med europeiske legemiddelmyndigheter, sier Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket.

FHI: Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter vaksinasjon mot korona

De første resultatene fra Folkehelseinstituttets store kartlegging av sammenhengen mellom koronavaksine og menstruasjonsforstyrrelser viser:

  • Det var høy forekomst av de ulike menstruasjonsforstyrrelser blant menstruerende kvinner i alderen 18–30 år.
  • Hele 37,8 prosent rapporterte minst én av forstyrrelsene ved siste menstruasjon før vaksinasjon.
  • Andelen som rapporterte mer kraftig menstruasjonsblødning enn vanlig var høyere etter første vaksinedose enn før vaksinasjon, henholdsvis 13,6 prosent og 7,6 prosent.
  • Etter andre vaksinedose økte forekomsten av flere typer menstruasjonsforstyrrelser.
  • Menstruasjonsforstyrrelsene etter første dose var i gjennomsnitt tilbake til utgangsnivået ved tidspunkt for vaksinasjon med dose to, det vil si om lag to til tre måneder etter vaksinasjon med første dose.
  • Blant kvinner som rapporterte om menstruasjonsforstyrrelser etter første dose ble 92,3 prosent også vaksinert med dose 2. Blant kvinner som ikke rapporterte noen menstruasjonsforstyrrelser etter første dose, ble 94 prosent vaksinert med dose 2.
  • Blant kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter første dose, opplevde nær to av tre menstruasjonsforstyrrelser også etter andre dose.
  • Varigheten av menstruasjonsforstyrrelser etter dose 2 har vi foreløpig ikke informasjon om, men vi fortsetter å følge med på dette.

Til tross for stadig flere rapporter om dødsfall og alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinene, durer myndighetene i Norge og EU på. Folk skal tvinges til å ta vaksinene, ellers vil de miste sine samfunnsmessige rettigheter, slik det vil bli med obligatorisk vaksinepass.

Les også: Hvorfor vil World Economic Forum tvinge gjennom vaksinepassene?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDr. Snellingen om Regjeringens høringsnotat: – Vi risikerer mer angrep på frihet og ferdsel
Neste artikkelZelenskys oppstigning fra komiker til president i Ukraina – spenn fast!