Hvorfor fortier Dagbladet, VG og Aftenposten demonstrasjonen mot korona-tiltakene?

0
Demonstrasjonen i Oslo var en del av en verdensomspennende frihetsdemonstrasjon som forgikk i minst 156 byer under navnet World Wide Rally for Freedom

Av Bjørn Nistad.

Som en del av en global frihetsmarkering fant det 20. november 2021 på Jernbanetorget i Oslo sted en demonstrasjon mot vaksinepass og andre korona-tiltak. Jernbanetorget var stappfullt av mennesker, og flere jeg snakket med mente at minst 1000 personer måtte ha møtt opp.

Demonstrasjonen, som varte fra klokken 15 til 17, bestod av både appeller og kunsteriske innslag, og endte med et fakkeltog fra Jernbanetorget til 7. juni-plassen. Det som trolig gjorde sterkest inntrykk på de fremmøtte, var appeller fra foreldre og barn som sa at de var redde for korona-vaksinering av barn og unge og oppfordret til boikott av myndighetenes vaksine- og boosterplaner.

Etter demonstrasjonen søkte jeg på nettet for å se hvordan den var blitt fremstilt av massemedia. Jeg regnet med at omtalen ville være negativ eller bestå av en kort notis. Det jeg ikke hadde regnet med, var fullstendig fortielse av demonstrasjonen.

Jeg så gjennom nettutgavene av Dagbladet, VG og Aftenposten, men fant ingen omtale av protestdemonstrasjonen.

Jeg ringte da tipstelefonen til de tre avisene og spurte hvorfor det var total taushet om det faktum at over 1000 personer, som en del av en global frihetsmarkering, hadde deltatt på en protestdemonstrasjon mot korona-pass og andre tvangstiltak i Oslo sentrum, praktisk talt fremfor nesen til hovedstadspressen.

Svaret var mumlende forsikringer om at man bestrebet seg på å dekke korona-situasjonen på en allsidig og objektiv måte.

Jeg tillot meg da å si at jeg var doktor i russisk historie, at jeg syntes det var rart at samtidig som pressen med krigsoverskrifter fortalte om voldelige korona-demonstrasjoner i andre land, var det total taushet om en fredelig massedemonstrasjon mot korona-tiltakene i Oslo sentrum, og at denne type fortielser og selektiv rapportering faktisk minnet om forholdene i Sovjetunionen.

Nor Guderud (12) var en av talerne på Jernbanetorget. Demonstrasjonen var arrangert av arrangert av Kinara Lundberg og Ragna, med team og frivillige. (privat foto)

Et døgn etter massedemonstrasjonen i Oslo sentrum søkte jeg på nettet for å finne om noen av de tradisjonelle massemediene hadde omtalt arrangementet. Men alt jeg fant, var innbydelser til og omtale av demonstrasjonen fra såkalte alternative medier.

Jeg kan ha oversett en notis eller to om protestdemonstrasjonen fra de etablerte massemedienes side.

Det er likevel påfallende at mens 87 smittetilfeller – ikke døde – i løpet av en uke i en norsk småby (Arendal) er tilstrekkelig for å få Dagbladet til, i Trangvikspostens ånd, å skrive om saken, ser avisen ingen grunn til å nevne at over 1000 personer, som del av en global frihetsmarkering, samlet seg til en kjempedemonstrasjon mot korona-pass og andre tvangstiltak i Oslo sentrum.

Forteller de tradisjonelle massemediene på en allsidig og objektiv måte om det som faktisk skjer i verden, slik de hevder at de gjør, når de opptrer på denne måten?

Bjørn Nistad

Doktor i russisk historie

Se video fra arrangementet i Oslo.

Verdensomspennende demonstrasjonsbevegelse mot koronadiktaturet

Forrige artikkelBetalte medier: Bill Gates ga minst 319 millioner dollar til mediehus
Neste artikkelKongressmedlemmer i USA stiller spørsmål ved Bidens militære operasjoner i Syria