Forskning: Trådløs kontroll av følelser

0
Psychological manipulation and psychology influence mental health and psychiatry concept with a finger controlling thinking

Trådløs kontroll over hjerneceller. Ett klikk fra operatøren og ulike nevroner skrus av eller på i hjernen på mottaker. Fjernstyring gjennom radio- eller magnetgenetikk. Troverdige illusjoner skapes. Systemet installeres i kroppen gjennom genmanipulert virus. Stoff tilført nevronet fungerer som antenne. Viruset trenger først tid på å infisere og transformere alle nevronene. Radiosender skrus deretter på og nevronene responderer.

Er dette science fiction? Er det en vill konspirasjonsteori? Er det fake news?

Det er ingen av delene. Det er sammendrag av et forskningsprosjekt som har pågått i flere år ved The Rockefeller University. Dette framgår av en artikkel på universitetets nettsider forfattet av W. Wayt Gibbs:

Flipping a Switch Inside the Head

Gibbs skriver:

«Med ny teknologi er forskere i stand til å utøve trådløs kontroll over hjerneceller hos mus med bare et tastetrykk. Det første de gjorde var å gjøre musene sultne.»

Gjør klar tinnfoliehattene – Tankekontroll er ikke en så usannsynlig idé som den kan virke som. I Jeffrey M. Friedmans laboratorium skjer det hele tida, selv om objektene er mus, ikke mennesker. Friedman og hans kolleger har demonstrert en radiostyrt fjernkontroll for appetitt og glukosemetabolisme hos mus – en sofistikert teknikk for trådløst å endre nevroner i dyrenes hjerner. Ved å trykke på en bryter er de i stand til å gjøre mus sultne – eller undertrykke appetitten – mens musene lever normalt. Det er et verktøy de bruker for å avdekke det nevrologiske grunnlaget for å spise, og det vil trolig ha applikasjoner for studier av annen adferd som er hardkodet.

Metoden: Hvordan utstyre en hjerne for radiokontroll?

Illustration by Jasu Hu
Illustrasjon ved Jasu Hu

Forskere har funnet en smart måte å kontrollere nevroner via radio ved å koble sammen gener fra mennesker, kameler og maneter. De bruker et konstruert virus for å installere en dør inn i hvert målneurons ytre membran, og skyver kunne døre åpen ved hjelp av ferritinpartikler som reagerer på sterke radiosignaler. Når døren åpnes, strømmer kalsiumioner inn i cellen og får nevronet til å fyre.

1

For å installere det radiogenetiske systemet i nevroner, utstyrte forskerne et adenovirus med de forskjellige genene som trengs for å få systemet til å fungere. Så sprutet de det modifiserte viruset på hjernecellene de ønsker å endre.

2

Et av de tilførte genene produserer TRPV1, et proteiner som vanligvis hjelper celler med å spore varme og bevegelse. Innenfor hvert nevron planter TRPV1 -proteinet (rosa) seg inn i cellens ytre membran. Som ei dør kan den endre form for å åpne eller lukke en ionekanal. For å legge til en knapp på døra, festet forskerne TRPV1 til en «nanobody» (fiolett) – en uvanlig enkel variant av antistoffer som finnes i kameler.

3

Jernfylte ferritinpartikler (grønne) fungerer som systemets sensor. For å la dem gripe tak i nanobody-dørhåndtaket, tok forskerne på et gen for GFP – et manetprotein som lyser grønt under ultrafiolett lys. Ved design fester nanobody og GFP seg sammen. Systemet er nå tilkoblet. Når de utsettes for sterke radiobølger eller magnetiske felt, vrir ferritinpartiklene, ionekanalen åpnes og kalsiumioner (røde) strømmer inn for å aktivere cellen.

(Sitat fra artikkelen.)

Dessverre ingen aprilspøk

Leseren som tipset oss om denne artikkelen fra The Rockefeller University spør om dette var en dårlig aprilspøk, siden den ble publisert 1. april 2017. Dessverre er det nok ikke det. Metoden til Friedman & co ble publisert i Nature året før, den 23. mars 2016.

Det forskes altså aktivt på trådløs fjernstyring av hjerner, og forskninga er kommet langt. Gibbs skriver:

«Med sin metode, som ble publisert i fjor i Nature, kan biologer slå på eller av nevroner i et levende dyr etter ønske – raskt, gjentatte ganger og uten implantater – ved å tilpasse cellene for å gjøre dem mottakelige for radiobølger eller et magnetfelt.»

Tilsvarende forskning gjøres ved University of Pennsylvania:

Seeing Isn’t Believing: Penn Biologists Show How to Shut Off Hunger ‘Alarm System’

Det forskes også på metoder for å kunne slå drømmer av og på i et sovende individ.

Dreams turned off and on with a neural switch

Dan, Weber og deres kolleger valgte en kraftig teknikk kalt optogenetikk for å studere disse REM-relaterte GABAergiske nevronene i medulla. Teknikken innebærer å sette inn en lysfølsom ionekanal i bestemte typer nevroner ved hjelp av et virus. For å målrette viruset mot GABAergiske nevroner, brukte forskerne en genetisk konstruert muselinje som bare uttrykker et markørprotein i disse spesifikke nevronene. Når den er tilstede, kan ionekanalen slå på aktiviteten til nevroner når den stimuleres av laserlys gjennom en optisk fiber som er satt inn i hjernen. Alternativt kan innsetting av en hemmende ionepumpe i de GABAergiske nevronene tillate forskerne å slå av aktiviteten til disse nevronene gjennom laserstimulering.

Hjernen virker som en radiomottaker

I en annen studie fra 2014 fra Radboud University Nijmegen viser forskerne at hjernen virker som en radiomottaker:

Ved å bruke implantater i hjernen til mus har nevrovitenskapsforskerne funnet det første direkte beviset på hvordan «hjernestemmeknappen» fungerer. De små implanterte elektrodene kan samle og sende informasjon om individuelle hjerneceller i virksomhet. Fordi enhetene – som bare veier to gram og ikke ser ut til å plage gnagerne – måler flere celler om gangen, kan nettverksaktiviteten også følges, forklarer forskeren Francesco Battaglia.

Supplement til psykologisk krigføring via massemedier

Under koronaperioden har våre makthavere demonstrert hvordan de kan styre milliarder av menneskers tanker og følelser gjennom en massiv, verdensomspennende og godt forberedt psykologisk krigføring. Det er neppe tvil om at de drømmer om å kunne bruke teknologi direkte på folks hjerner for å kunne styre folks følelser og ønsker. Det ville være enda mer sofistikert, og enda vanskeligere å avsløre.

Og hvordan få de nødvendige genene som kan slå av og på bryterne i hjernen? Tja, man kunne jo for eksempel bruke en vaksine, og gjøre vaksinen obligatorisk?

Forrige artikkelThe Lancet: covid-19 har ført til enorm økning av mentale helseproblemer
Neste artikkelI Burkina Faso håper mange at de vil få vite hvem som drepte deres leder Thomas Sankara