Markeringa mot lockdownpolitikken utenfor Stortinget 2. januar

0

Markering 2. januar kl. 14.00 foran Stortinget samlet i underkant av 100 folk. Vi har fått følgende omtale av arrangementet:

– Appell fra organisasjonen Smart og Fri v/ Solveig Koss Gundersen
– Musikalsk innslag: «Lockdown»-visa av Silia Holm
– Diktopplesning av Eirik Værnes
– Musikalsk innslag av Martin Aakervik

Politiet var på plass med minst fem patruljebiler og tilhørende mannskaper.

Dette ble blant annet uttalt av appellantene:

* Frihet framfor frykt

* Vi må bringe lys til Norge – få trollet til å sprekke

* Norge skal være et fritt land

* Friheten står på spill 

* Vi må si i fra

* Vi står overfor et massehysteri

* Vi har retten til et fritt liv

* Norge har et vanstyre i dag – vi må være et lys i mørket – vise smil og kjærlighet

* Vi står overfor mørke krefter

* Korona-krisa er håndtert vanvittig dårlig

* Personer som er kritiske blir blant annet kalt konspirasjonsteoretikere – men det handler om å være konspirasjonsrealister

* Flere leger er kritiske til vaksinen

* Vaksinen betyr genforandringer

* Genetikere treffer aldri 100 prosent – fare på ferde – vi risikerer autoimmune sykdommer

* Sars 1 med masse bivirkninger

* Den nye vaksinen er eksperimentell – de eldre er prøvekaniner for denne – myndigheter sier de ikke vil ta den selv

* Lovverket ikke oppdatert på den nye vaksinen

* Ja til Grunnloven – Norge må ut av EU og FN

* «Jeg tror ikke lenger på FN – 6 millioner dør av sult hvert år»

* «Vi er skapere av vår framtid»

Organisasjonen Fritt vaksinevalg delte ut brosjyre om korona-vaksinen, blant flere ting her:

** Den er eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger

** Den er basert på mRNA eller DNA og vil genetisk modifisere kroppes egne celler til å starte produksjon av antigen-proteiner – dette gjøres ved at fremme/syntetisk mRNA/DNA innpodes i våre egne celler

** Cellene våre blir manipulert til selv å produsere virusprotein – med mål at immun-forsvaret skal reagere med antistoff-dannelse mot disse fremme proteinene

** Det nye: uprøvde vaksineteknologi gjøre at vår kropp manipules til både å produsere proteiner og samtidig reagere immunologisk mot disse

** Vi risikerer alvorlig autoimmune sykdommer

** Det er slakket betydelige på kravene til sikkerhet – den nye vaksineteknologien har aldri tidligere vært testet på mennesker i større skala

** Studier viser at færre enn 1 prosent av vaksinebivirkninger blir innrapportert

Dette er bare begynnelsen! Videre oppfordrer vi leger, jurister og helsepersonell til å ta til ordet! Har du/dere noe på hjertet, men står på gjerdet? Vi – folket – trenger dere! Ta kontakt!❤

Organisasjoner, foreninger, bransjer og andre grupper i samfunnet som har opplevd restriksjonene i 2020 som urimelige og vil holde appell på vegne av disse, eller seg selv – ta kontakt!

Vi vet det har vært et tungt år for mange! Vi forstår, vi vet. For vi har kjent på dette alle sammen! Og vi vet også at det krever mot å stå frem! Derfor vil vi på forhånd takke alle som ønsker å ta til ordet. Dere er hjertelig velkomne bak mikrofonen! Mer enn noengang er det viktig å holde sammen!Det vil bli flere demonstrasjoner. Kampen er ikke over! Dette er bare begynnelsen!

Og til alle dere kunstnere og kreative sjeler – lag plakater med slagord og kunst – og ta det med på demonstrasjonene! Og til absolutt alle som kommer denne lørdagen, og fremover: ta med gryter, lokk, spann og trommer – til å lage støy med!For vi skal synes, og vi skal høres!

«Den som tier, samtykker.» Vi tier ikke, og vi samtykker overhodet IKKE! Og det vil vi tydeliggjøre foran Stortinget lørdag kl. 14. og lørdager fremover!Sammen er vi sterke. Samholdet er allerede sterkt! Tidligere markeringer har båret preg av varme, empati, kunnskap, samfunnsbevissthet og styrke. Nå gjelder det å demonstrere det!!Velkommen og vel møtt – del arrangementet!

Røde luer, av folket – for folket❤

Link til arrangementet:

https://fb.me/e/3o53DsytK

Innbyggere Vestfold og Telemark

Forrige artikkelSelv mens det skjedde, skjedde det ikke. Skjedde virkelig et år som 2020?
Neste artikkelUSA fortsetter å påstå regjeringer de hater gir belønninger for «skalper»