CO₂-konsentrasjonen større enn noen gang, trass i krisa

15
Stenginga av økonomien førte til sterk reduksjon i utslipp. Her Times Square i New York. Shutterstock
Erik Plahte

Av Erik Plahte.

Koronaviruset kutta CO₂-utslippene med opptil 17 prosent, kunne NRK melde 19. mai. Glen Peters og Robbie Andrew ved CICERO har sammen med ei rekke andre forskere estimert de globale utslippene av CO₂ dag for dag i 2020. Utslippene har gått kraftig ned, til og med kraftigere ned enn under finanskrisa i 2008.

Det er vel gode nyheter? Fører ikke det til at konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren også vil avta? Nei, slik er det ikke. Så lenge utslippene fortsetter, vil CO₂-konsentrasjonen i atmosfæren fortsette å øke. Lavere utslipp innebærer bare at den ikke øker fullt så fort. Men hittil har ikke det skjedd engang. Konsentrasjonen av CO₂ øker raskere enn noen gang, viser de siste dataene fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii.

Kilde: Scripps Institution of Oceanography.

Økende konsentrasjon fører til stigende global temperatur.

Kilde: Klimavakten, Energi og klima.

  – Det finnes avgjørende bevis i overflod på at akselerasjonen [dvs at konsentrasjonen øker stadig raskere] skyldes økte utslipp, sier Pieter Tans, ledende forsker ved NOAAs Global Monitoring Laboratory. Vi fortsetter å utsette kloden – i hundrevis av år eller enda lenger – for fortsatt global oppvarming, stigende havnivå og ekstremvær hvert eneste år. Selv om vi med et slag hadde slutta å slippe ut CO₂, ville det ta tusenvis av år før CO₂-nivået i atmosfæren ville avta til førindustrielt nivå (Climate and Capitalism, 4. juni 2020).

Det betyr med andre ord at Holocen, den stabile klimaperioden som varte fra slutten av siste istid til ca 1950, er definitivt forbi og kommer aldri tilbake. Det er konsekvensen av en hemningsløs økonomisk vekst som har blitt næra av uhemma vekst i energiforbruket og fossilproduksjonen i tiår etter tiår – trass i at oljeselskapene og politikerne har visst utmerka godt hva konsekvensen ville bli. Dersom trenden siden ca 1990 fortsetter i 20 år til, vil Paris-målet om maks 1,5 graders temperaturstigning være nådd. Ingen ting – bortsett fra politikernes tomme løfter og målsettinger – tyder på at dette kan forhindres.

Nå har denne utviklinga gått så langt at de ledende megakapitalistene verken kan eller vil stanse den økonomiske Juggernauten i dens ferd mot et klima- og miljøhelvete innen utgangen av århundret. («Juggernaut» er en metafor for en diger maskin som ruller ustoppelig framover og knuser alt som kommer i dens vei.)

De politiske endringene som må til for å stabilisere klimaet, lar seg ikke gjennomføre så lenge disse kreftene sitter med den politiske og økonomiske makta og gjør hva de kan for å opprettholde den økonomiske veksten som hele deres makt bygger på. Ingen politiker utfordrer dem på dette.

Det holder ikke med en «grønn» ny deal eller «grønn» vekst med en fortsatt industriell utvikling basert på å høste enda mer av naturens ressurser. Det vi trenger, er en Rød ny giv som setter en stopp for å omdanne stadig mer av naturen, som setter en stopp for å fortsette den globale økonomiske veksten, som setter en stopp at folk over hele verden blir tvunget til å produsere enda mer kapital i stedet for å sikre sine egne behov og sin egen velferd. Men det blir ingen virkelig Rød ny giv før folk sier at Nok er nok, slutter å lite på politikerne og innser at det er de sjøl og ingen andre som sitter med nøkkelen til ei bedre framtid.


Oversikt over tidligere artikler om «grønn» vekst, «grønn» politikk og «grønn» kapitalisme, under samletittelen Kapitalens «grønne» offensiv.

Jeg bruker konsekvent adjektivet «grønn» og ikke grønn om politikk og tiltak som ser ut til å være grønne, men som ikke er det, noe denne artikkelserien har til hensikt å avsløre. Tvert imot hevder jeg at «grønn» politikk er en offensiv fra de ledende globale kapitalkreftene med en dobbelt hensikt: Å legge naturverdiene under kapitalkreftenes kontroll og å gjenopprette den økonomisk veksten som i lengere tid har gått tilbake og som tiltakene under korona-epidemien har ytterligere forverra.

Ved å framstille politikken som grønn prøver kapitalkreftene å få folkelig oppslutning om den «grønne» politikken. Faktisk er dette en viktig del av den «grønne» offensiven.

Artiklene er ordna kronologisk, ikke tematisk. De tre første inneholder 19 punkter som oppsummerer bakgrunnen for den «grønne» offensiven og hva den omfatter.

 1. Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalismen i krise
 2. Kapitalens «grønne» offensiv – kapitalkreftene gjør framstøt på mange fronter
 3. Kapitalens «grønne» offensiv – det politiske apparatet og klima- og miljøbevegelsen
 4. Begrepene «naturkapital» og «økosystemtjenester» er gjort til redskaper for å legge all natur under kapitalens herredømme
 5. – Naturkapital: Det vi ikke setter verdi på, ødelegger vi
 6. Naturkapital og økosystemtjenester – to begrep med misvisende og uklart innhold
 7. «Grønn vekst» – en rosa drøm om dansk fjellsmør

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. -CO₂-konsentrasjonen større enn noen gang, trass i krisa

  Mere CO₂ gjør verden grønnere.

 2. Havet er et uendelig lager av karbon i form av CO2 (50x i luften), bicarnonater og kalk. Det er bare når havtemperaturen (hele, med dyphav og alt) går opp en gang i lang fremtid at den vil gå ned igjen. Dette her Henrys lov. I mellomtiden kan vi glede oss med en grønnere fruktbar verden.
  Men det er store krefter som vil redusere energiforbruket i verden. En skal kutte i fossile brensler. Men det eneste alternative til massive kutt i totalenergien er atomkraft, som ingen ser ut til å like. Sol og vind vil aldri være noe annet enn en nisje for den et 100% hengigig av fossile brensler (stort sett) for å levere 100% strøm, som den aldri vil gjøre.
  Så da sitter vi igjen med å dra oss 100 år tilbake i tid. Det det var sykdom, fattiddom, lav befolkning. Mer krig osv. Pluss at vi raserte skogene. Blir det tvangssteriliserig og 1 barnspolitikk igjen. Det er ikke særlig populære tiltak akkurat. Det er ikke human Flourishing og innovasjon kreftene ønsker. Det blir det ikke snakket om. Men det er den vestlige verden som gjør seg en bjørnetjenste. De landene som gir blaffen vil gjøre det bra fremover.

  Så kan vi sitte å lage hydrogen av alger så mye vi vil.

 3. Avatar for finnm finnm says:

  Når Plathe skriver " Holocen, den stabile klimaperioden som varte fra slutten av siste istid til ca 1950, er definitivt forbi og kommer aldri tilbake" viser han med all tydelighet at han mangler elementær kjennskap til kvartærgeologi og tidsepoken Holocen. Holocen har definitiv ikke vært en “stabil klimaperiode” . Snarere tvert i mot, vi har hatt varmeperioder hvor alle breene i Norge var borte, og halve dagens Sahara var grønn. Og vi har hatt mini istider hvor breene gikk ned i landsbyer (Alpene) og det var nød og elendighet. Dessuten går han rett i CO2 fella og viser at han heller ikke forstår hvor sammensatt og komplekst klimavitenskapen er, og at en beskjeden klimagass som CO2 ikke er den primære klimadriveren

 4. Denne maksimumsgrensa på 2000 teikn gjer det vanskeleg å fullføra lengre resonnement! Her kjem i alle fall framhaldet om den klimatisk stabile holocen-tida:

  På den andre sida er det også viktig å vita at det har vore betydlege klimavariasjonar i holocen, sjølv om perioden har vore stabil samanlikna med føregåande periodar. Til dømes hadde me ein holocen varmeperiode for ca. 8000 år sidan, då Jostedalsbreen (i dag den største isbreen på den europeiske fastlandet) var heilt vekke, eikeskogar stod tette langs vestlandsfjordane og det varmekjære treslaget lind vaks nord til Helgeland og Hardangeevidda var kledd med furuskog. Etter det har klimaet vorte kaldare, men ikkje i ein jamn prosess. Til dømes skjedde ei nokså brå nedkjøling av klimaet i Norden på overgangen mellom bronsealder og jernalder, for 2500 år sidan. Vidare hadde me den vesle istida, som kulminerte på 1700-talet, den gongen isbreen rykte heilt ned i bygda i Jostedalen. Heller ikkje var holocentida fram til 1950 fri for dramatiske verhendingar. Eit godt døme er den dramatiske Storofsen, som råka Gudbrandsdalen i 1789. Les ein bygdebøkene, finn ein nok av historier om gardar som vart øydelagde av flaum og snøskred, folk som vart tekne av snøskred og folk som omkom i uver på sjøen. Den typen idear om eit historisk sett stabilt klima som folk fantaserer om i dag har inga rot i røyndommen.

  Om den stabile klimaperioden som varde frå siste istid til 1950 no er slutt er det heilt mogeleg å uttala seg om i eit så kort tidsperspektiv som 70 år. Om 1000 år, om nokon lever då, kan dei analysera datamaterialet og gjera seg opp ei meining om det skjedde ei endring til meir ustabilt klima rundt 1950.

 5. Så er klima nazisten ute å sprer galskap og konspirasjonsteorier for super psykopatene bak one world, one leader programmet.

  Denne bør alle se og del så fort som mulig, her forteller super eliten selv hvordan de skal utslette menneskeheten, gjøre oss til hybrider og cyborgere totalt uten fri vilje, et global helvete er bare få uker unna. og Artikkelforfatter jobber for super psykopatene, kanskje et hakekors i panna på E. P hadde vært noe så folk kan se hvem han jobber for ?

  https://www.youtube.com/watch?v=X6pzXrEBqR0
 6. Avatar for Reginn Reginn says:

  Klima er alltid i endring mer eller mindre. Myten om stabilt klima er ganske seiglivet og er ikke basert på vitenskap eller fakta. https://forskning.no/historie-klima/den-lille-istid/995774 Som står i teksten :

  « Fenomenet var globalt, med dramatiske klimaendringer fra New Zealand til Canada, men ble, som andre historiske hendelser, spesielt godt dokumentert i Europa «

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere