Peter Ørebech om ACER-saken

1

Peter Ørebech, jurist og professor ved Universitetet i Tromsø.

Denne videoen er publisert av Nei til EU.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. Det sier litt om hvordan NRK og norsk MSM styres av storkapitalen når Ørebech og hans kolleger ikke kommer til i debatter i NRK og får spalteplass i avisene angående ACER og energipakke 3. Barth Eide visste feks utmerket godt at APs “åtte ufravikelige krav” for ACER ikke gjelder når en avtale er underskrevet med EU, for etter at en avtale er underskrevet med EU, er det EUs regler som gjelder.

    Vi så på Dagsrevyen for et par dager siden at strømprisen økte til 80 øre per kwh på en dag kaldere enn forventet. En strømanalytiker mente det delvis hang sammen med at Tyskland hadde stengt mange av sine kullkraftverk. Når prisen her dobles på grunn av at Tyskland stenger kullkraftverk, burde vel det være klart for folk at ACER er en enorm suverenitetsavståelse som norske forbrukere må betale dyrt for?

    Må strømprisen opp i 3,50 Nkr per kwh som i Tyskland for at det norske folk skal forstå at ACER er et enormt bondefangeri utført av norske politikere sammen med NRK og MSM som har skjønnmalt ACER? Dette stadfester påstanden om at ett av oppdragene som norske politikere har for den globale storkapitalen, er å selge og overgi kontrollen over norske landressurser og infrastruktur til dem.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere