«Debatten» på NRK – hvordan er det mulig?

9
Fra NRKs "Debatten" om vindkraft.
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Etter en liten tenkepause, kom jeg til at jeg likevel skulle kommentere det selsomme «vindkraftprogrammet» i NRK i 18. oktober 2019 der sju rutinerte rikspolitikere – alle sympatisører med vindkraftvandalene – ble satt til å diskutere vindkraft med én lokal vindkraftmotstander fra ei øy like nord for Ålesund. Jeg tar innleggene i den rekkefølge deltakerne fikk ordet. Samtlige bruker klimaargumentet som den viktigste begrunnelsen for at vindkraft bør bygges ut i Norge. Jeg kommenterer klimaargumentet bare etter innlegget til Marius Holm.

Marius Holm, leder Zero:
Det er alvorlig for klimaarbeidet at den «nasjonale rammen» er stanset. Norge har de aller beste vindkraftressursene til å løse klimakrisen. Det blir nå dyrere og vanskeligere å nå klimamålene. Det blir vanskeligere for våre naboer å bli kvitt kullkrafta hvis de ikke samarbeider med Norge. Det er nå lønnsomt å skifte ut kull og gass med fornybar energi. Vindkrafta vil kreve 2 promille av norsk natur.

Min kommentar:
Det er ganske ufattelig at Holm (og de andre) kan innbille seg at inntil 50 TWh norsk vindkraft kan ha noen betydning for klimaet i Europa og verden. Europa bruker ca. 20.000 TWh fossil energi, inkludert 3.500 TWh elektrisitet der 2.300 TWh av «elektrisiteten» er «balansekraft» lagd av kull og gass som trengs når vinden ikke blåser. Jo mer vindkraft, jo mer «elektrisitet» fra kull og gass trengs det. Og «lønnsomheten» er avhengig av subsidier, og av at vindkrafta slipper alle offentlige avgifter, skatt, og at strømprisen til norske strømkunder blir fordoblet (minst). Holm har fått lov til å drive på med sine «tryllekunster» og virkelighetsforvrengninger altfor lenge nå.

Dagfinn Skjelvik-Aarstad, Unge Høyre:
Det blir vanskeligere å omstille norsk industri, og det blir vanskeligere å elektrifisere for å nå klimamålene våre. Et flertall i Norge er for å bygge ut (vindkraft) – når rammen nå er droppet er det nesten et svik. Regjeringen har lyttet til de mest høyrøstede – 2/3-deler av norsk ungdom er for vindkraftutbygging.

Kommentar:
Bare tull at flertallet av det norske folk er tilhengere av vindkraft – jeg har selv kommentert en av meningsmålingene, og Turistforeningen har publisert en annen. https://www.facebook.com/groups/1381924528488558/permalink/2861318980549098/ Ellers var ikke akkurat vindkraftmotstanderne særlig høyrøstede i NRK i går, eller hva?

Kjell-Børge Freiberg, Energiminister (Frp):
Snakket mye om de framtidige endringene i konsesjonssystemet, og forsnakket seg flere ganger om at den «nasjonale rammen» likevel var en konkret utbyggingsplan. Ellers kunne han ikke si så mye om aktuell saksbehandling i departementet.

Birgit Oline Kjerstad, Haramsøya:
Forklarte den lokale situasjonen klart og forståelig. En konsesjon fra 2008 er nå tatt fram igjen, endret (færre, men større turbiner) og plassert nær bebyggelse, i turterreng, nær landbrukseiendommer og på tvers av viktige fugletrekk. En lokal kommunal anke om saksbehandlingsfeil ligger til behandling i Energidepartementet – Freiberg ønsket ikke å si noe om behandlingen, men det virket åpenbart slik at en konsesjon var en konsesjon som det var vanskelig å gjøre noe med.
Kjerstad spurte direkte:
«Hvor langt er dere – våre øverste tillitsvalgte – villige til å gå for å beskytte internasjonal kapital (i dette tilfellet finsk kapital) mot lokalsamfunn i Norge som opplever at våre viktigste verdier blir tatt fra oss»? Men hun fikk ikke noe svar.

Espen Bart Eide, nestformann i Stortingets energikomité (Ap):
Som ventet mye ull. Eide var enig med regjeringen i at det trengs mye vindkraft i Norge, men man burde helst ha gått fram litt annerledes, argumentert ut fra en «helhetsvurdering» (??), og ut fra behovet for arbeidsplasser, og dermed sikret en bedre oppslutning fra befolkningen. Eide mente Norge trenger betydelig mer ny kraft, men ante ikke noe om hvor mye vindkraft vi trenger. – Først og fremst skal vi ha energi til oss selv, forestillingen om at en vesentlig del av vår fornybare energi går til Europa er rett og slett feil, mente han. Vi eksporterer og importerer ganske balansert. Kommunene må få mer igjen for vindkraftutbyggingen.

Kommentar:
Som i så mange tilsvarende debatter, prøver Eide å konstruerer opp bitte små uenigheter om tiltak fra Solberg-regjeringen. Heller ikke denne gang er det realitetene i saken – vindkraftutbyggingen – han er uenig i, men framgangsmåten til regjeringen. Myndighetene skulle ha arbeidet og argumentert annerledes. Men kunne ha unngått de konfliktene som har oppstått, dersom man hadde fokusert på industriutbygging og på deling av «verdiskapningen» (hva nå det er for noe). Dersom den enorme eksportkapasiteten Norge snart vil få til EU, blir det merkelig om ikke overskuddet eksporteres. Dersom det blir slik Eide sier – at vi skal importere omtrent like mye som vi eksporterer – så vil nesten all import bestå av fossil «elektrisitet» – og det kan umulig være et klimatiltak.

Sveinung Rotevatn, statssekr. (V) begynte med å påstå at de 13 områdene i den «nasjonale rammen» slett ikke var utbyggingsplaner (til tross for at Freiberg like før hadde forsnakket seg, og sagt det motsatte). Mye mindre enn det som var markert på kartene skulle bygges ut, ifølge Rotevatn. Likevel innrømmet han at mange av områdene fra «rammen» likevel kan komme til å bli bygd ut i tillegg til mange områder som ikke var inkorporert i rammen.

Lars Haltbrekken, stortingsrepr. SV:
SV var for regjeringens «nasjonale ramme», og er skuffet over at den nå skrinlegges. Det er nå fare for at vi går tilbake til det «gamle systemet» og bygger ned naturen bit for bil. Halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt, påsto Haltbrekken. Denne fossile energien må bort om vi skal takle klimakrisen. Men det må skje på en planmessig måte – vi må også ta vare på naturen også. Vi må bygge ut vindkraft der konsekvensene for naturen er minst. Vi har en klimakrise, men vi har også en krise i naturen. Vi må løse begge problemer.

Kommentar:
Selvmotsigelsene til Lars Haltbrekken ligger helt opp i dagen: Det er ikke mulig å unngå å rasere norsk natur når man skal bygge ut vindkraft langs det meste av kysten. All natur er like verdifull, et skille mellom naturområder er meningsløs. Den eneste måten man kan berge naturmangfoldet på er å innse at norsk vindkraft er uten betydning for klimaspørsmålet, og uten betydning for full-elektrifiseringen av Norge. Vi har vesentlig bedre el-alternativer. – Ellers tøver Haltbrekken kolossalt når han påstår at «halvparten av energiforbruket i Norge er fossilt». Fossil energi utgjør en brøkdel av energien i Norge – Haltbrekken jukser fordi han legger til gassforbruket på sokkelen som ville ha gitt utslipp i Tyskland dersom det hadde vært eksportert sammen med annen norsk gass. Og han jukser fordi Norge med sin kraftkrevende industri har forhindret at den norske metallproduksjonen er lagt til land med utelukkende fossil energi. Den kraftkrevende industrien er i realiteten et av Norges viktigste klimatiltak.

Silje Lundberg, leder Naturvernforbundet:
Naturvernforbundet støtter utbyggingen av vindkraft i Norge, og har deltatt i arbeidet med regjeringens «nasjonale ramme». Men forbundet ønsker litt andre konkrete løsningen enn de som ble foreslått. Vi står overfor to store kriser: Klimakrisen og tapet av natur.

Kommentar:
Samme kommentar som til Haltbrekken. Dessuten kan Lundberg dessverre bare to bokstaver i alfabetet: «n» for naturmangfold og «h» for hubro, og slikt er det vanskelig å få en debatt av.

Programledelsen:
Jeg vet ikke hvem som satte sammen panelet til «Debatten», men det er jo sjelden man ser noe så ekstremt. Enten har Fredrik Solvang ansvaret, alternativt må det være noen i hierarkiet over ham. Men ansett – jeg tror jeg aldri har sett noe verre.

Ps. Programlederen hadde noe som må være en kommafeil da han sa at de 13 områdene i rammen ville kunne ha gitt 500 TWh om områdene hadde blitt maksimalt utnyttet – tallet skulle han ha fått hos NVE. Jeg tviler på det tallet. Hensikten med rammen har jo vært å bygge ut inntil 50 TWh.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Alt er mulig når målet er klart definert på forhånd og jobben bare består i å vakle seg ditt som best man kan i globaliseringens tjeneste. AS Norge styres av en gjeng nwo-tøyter.

 2. Helt utrolig at Natur"vern"forbundet også går inn for å rasere norsk natur, og bytte ut stabil, billig og rein vannkraft (til norske forbrukere) til fordel for ustabil og dyr kraft, laget av “fugle og insektdrepere”
  Det er en forbrytelse mot oss her i kalde nord å ikke sørge for at alle har stabil tilgang til billig og stabil strøm.
  I fjor vinter, som ikke var spesiell kald holdt stømforsyningen i Tyskland på tryne flere ganger. Skjer det, så får vi også store problemer.

  PS Det ser ut til at Frankrike igjen har begynt å få øynene opp for atomkraft:

 3. Avatar for Anki Anki says:

  Nuclear power? Hælle måne, jeg hadde jo håpet at vi skulle klart å komme oss ut av tåka retning Nicola Tesla…Men menneskeheten er nok lost case. Siste mann får slukke :wink:

  zombies

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Det kunne ha vært oppklarende om norske myndigheter kunne si noe om hvor mye mer strøm Norge trenger fremover. Feks 20 TWh til det grønne skifte (i Norge), 10 TWh til elektrifisering av norsk sokkel, 30 TWh til det digitale skifte/datasentre, 10 TWh til karbonfangst og lagring, 30 TWh til ny kraftkrevende industri i Norge (tallene her er mer villendende enn veiledende). Så kunne man deretter ha diskutert hvor all denne nye strømmen skulle komme fra (fra oppgradering av eksisterende vannkraftverk, nye vannkraftverk, varmepumper, flisfyring, fjernvarme, etterisolering, enøk, solceller, tidevannkraftverk, …).

  Det kunne også ha vært nyttig å nevne hvilke planer Tyskland og andre land i Europa har fremover nå ettersom det grønne skifte (EnergieWende) i Tyskland har havarert. EUs energiplaner kan få betydning for Norge.

 5. Å si at Norges bidrag til vindkraft er så liten i forhold til hva som trengs i Europa, er like dumt å si som at jeg ikke trenger å betale skatt fordi jeg bare er én person. Om alle gjør noe, kommer vi oss et sted. I beste fall går vi foran med et godt eksempel. Jeg er for marin vindkraft. Klart man skal værne om naturen vår.

 6. Å tenke at Norge skal redde Europa og verden ved å rasere vår verdifulle natur med vindmøller er jo bare utopi. Vi skal altså rasere naturen vår fordi argumentet, “alle må bidra”, skal være hoved motivet. Når Norge når 0 utslippsmålet kan det ikke engang måles i global sammenheng. Vi har altså så godt som 0 innflytelse på globalt klima. Som artikkel forfatter peker på så er bidraget i TWh så godt som ingenting i Europeisk sammenheng, det er derfor en politisk klimaparodi. Vi skal eksportere billig ren elektrisitet og importere dyr brun elektrisitet! Dette har ikke mye med logikk å gjøre, tvert i mot er det reinspikka idioti.
  Når vi i tillegg skal rasere verdifull natur og får høyere strømpriser blir hele vindpark utbyggingen i Norge i realiteten et minus i klimaregnskapet.

 7. Dersom politikerne ønsker å gjøre noe for å redusere CO2, kan de pålegge Avinor å redusere antall flyginger og antall passasjerer fra de store flyplassene med 5 % i 2020. Men det vil de ikke. For det gir ikke penger til storkapitalen som forteller dem hva de skal vedta.

 8. NRK er en stats-tv kanal og statseid, og en skulle tro de derfor var en nøytral nyhetsformidler, men det er de langt ifra. Hadde panelet med debattanter blitt satt sammen slik at begge sider av saken ble likt belyst, ville det være likt antall vindkrafttilhengere og motstandere, men 7 mot 1 synes altså NRK Debatten er balansert.

  At den globale storkapitalen har hatt sine agenter på NRK i lang tid er helt klart, når det gjelder for eksempel utenrikspolitikk er det det amerikanske utenriksdepartementets versjon vi får. Hadde NRK representert folkets interesser, kunne de feks av innenriksnyheter ha nevnt at regjeringspartier vil privatisere drikkevannet, at hjemfallsretten er under angrep, at regjeringspartier som vil inn i EU også er for TISA, TTIP, TTP, BIT og ISDS, så storkapitalen som har pønsket ut avtalene har sine folk på begge sider av “forhandlingsbordet”, at syv nye jernbanestrekninger skal privatiseres, og presentert et utvalg direktiver og retts-akter fra EU som Norge underlegger seg hver uke uten at folk har en anelse.

  Hva med tv-debatter om dette, og nå med likt antall debattanter på begge sider, hvor kritikerne som blir invitert er like slagferdige foran tv kameraene som riks-politikere som rundsnakker folk? Regn ikke med det fra NRK, de er en del av vestlig MSM med agenter for den globale storkapitalen i redaksjonene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

9 KOMMENTARER

 1. […] Kritiserer vindkraftforslag: – Vi ødelegger naturen som aldri før Norsk vindkraft vokser enormt. Skaper omsetning, verdier og jobber Hva med vindmøller på åsene rundt Oslo? Hva krever det å bli kvitt fossil energi? «Debatten» på NRK – hvordan er det mulig? […]

Legg igjen en kommentar til Tårer for Kjølberget – LeveVeg Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.