Fakta, språk og føleri i Syria-debatten

0
Artikkelforfatteren på besøk i Sweida i Syria våren 2016

Av Eva Thomassen. Leserinnlegg i Klassekampen.

Bendik Sørvig velger nå, i sin replikk til meg i Klassekampen 18. oktober, å kalle det et «opprør» det han kalte «revolusjon» i boka. Blir dette annet enn semantikk? Blir det annerledes om personene i boka støtter et opprør enn om de støtter en revolusjon?

Les forrige innlegg her.

Ifølge 
Sørvig setter 
jeg min lit til
propaganda
 fra Assads regime. Sørvig setter på sin side sin fulle lit til den informasjonen han får av opposisjonen. Det ville ikke jeg ha gjort.

I en replikk i avisa dagen etter, kommer Berit Torbjørnsrud med anklager om min mangel på følelser for ofrene i Syria. I resten av innlegget forfekter hun en del påstander uten bevis.

Det synes som både Torbjørnsrud og Sørvig etter sju år ikke har nevneverdig kunnskap om hva krigen i Syria egentlig handler om. Det kan skyldes at kildene de bruker er de samme kildene som de fleste vestlige mediene også anvender. White Helmets var den eneste kilden som Vesten brukte i Øst-Aleppo. En annen kilde som de ovennevnte har brukt i disse sju årene er SOHR: Syrian Observatory for Human Right. SOHR er en eksilsyrer som driver en klesbutikk i England og har et nettverk av informanter blant opprørerne. Han er en støttespiller for vestlig invasjon av Syria og får penger fra blant annet EU til å bedrive propaganda, kamuflert som nyheter. White Helmets har fått over 100 millioner dollar fra blant annet USA for å drive propaganda under dekke av å være sivilforsvar, riktignok uten telefonnummer og opererer kun sammen med al-Nusra.

Jeg var i Øst-Aleppo i april i år. White Helmets hadde hovedkvarter sammen med al-Nusra. Narrativet om krigen i Syria, er skapt i lukkede rom. I sju år er «tønnebomber» og «gassangrep» fra Assad-regimet blitt selve symbolet på Assads ondskap. Uten bevis er påstandene befestet seg og har rettferdiggjort at å sette folkeretten, legitimiteten til presidenten og Syrias suverenitet til side viser ondskapen legemliggjort og personifisert hos den onde. Krig blir bare kulisser.

Føleri erstatter ikke kunnskap om krigen. Det er det fakta som gjør. Føleri finner man i salongene i Vesten. Fakta finner man på bakken i Syria. Føleri kan ikke erstatte det faktum at president al-Assad har stor støtte i den syriske befolkningen. Føleri kan heller ikke erstatte usannhetene Sørvig og Thorbjørnsrud kommer med om opposisjonen.

Og det er nettopp fakta, bevis og kilder Sørvig og Thorbjørnsrud mangler.

Å føle at å invadere en suveren stat og ikke respektere landets legitime president og folkeretten, har gitt legitimitet til landene som støtter leiemorderne og land som har invadert Syria, deriblant Norge. Still heller krav til den norske regjeringen om å ikke støtte sanksjonene mot Syria, still krav om at norske bistandspenger skal gå til offentlig sektor i Syria!

Forrige artikkelTo taler som varsler en ny fase i verdens utvikling
Neste artikkelUSAs tverrpolitiske opprustning mot Russland