Hvorfor har USA vært i sammenhengende krig de siste 16 årene?

15

Av Paul Craig Roberts

I 16 år har USA vært i krig i Midt-Østen og Nord-Afrika.  De har hatt utgifter på tusenvis av milliarder dollar, de har begått utrolige krigsforbrytelser, og de har sendt millioner av krigsflyktninger for å lage problemer for Europa.  Samtidig påstår Washington at de ikke har råd til sosiale trygdeordninger og medisinske forpliktelser og kan heller ikke finansiere en nasjonal helsetjeneste som ethvert annet sivilisert land har.


Paul Craig Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost. Roberts var høyt oppe  i USAs administrasjon under president Reagan – han har derfor meget god erfaring fra innsiden av systemet i USA.

Først publisert på norsk av Derimot.no


Når en ser på den enorme sosiale nød som de ikke kan betjene på grunn av de massive kostnadene til disse organiserte krigene, så skulle man tro at det amerikanske folket ville stille spørsmål om hensikten med disse krigene. Hva er det man oppnår med disse enorme kostnadene?  Hjemlig nød blir neglisjert slik at det militære/sikkerhets-komplekset kan vokse seg fete på krigsprofitt.

Mangel på nysgjerrighet hos det amerikanske folket, mediene og kongressen om hensikten med disse krigene, som bevislig er utelukkende basert på løgner, er bemerkelsesverdig.  Hvordan kan man forklare denne konspirasjonen av taushet, denne forbausende mangel på interesse for en slik sløsing med penger og menneskeliv?

De fleste amerikanerne ser uten interesse ut til å akseptere at disse organiserte krigene er regjeringens svar på 9/11. I tillegg til dette mysteriet har du fakta om at Irak, Libya, Syria, Jemen, Afghanistan og Iran ikke hadde noe med 9/11 å gjøre.  (Iran har ennå ikke blitt angrepet, unntatt med trusler og sanksjoner).  Men alle disse landene har muslimsk befolkning, og Bush-regimet og den prostituerte pressen har lykkes med å assosiere 9/11 med muslimer i sin alminnelighet.

Kanskje ville innbyggerne i USA og deres «representanter» i Kongressen protestere og gjøre innsigelser dersom de visste hva disse krigene virkelig går ut på.  Så jeg skal forklare deg hva Washingtons krig i Syria, og Washingtons tiltenkte krig i Iran handler om.

Er du klar?

Det er tre grunner til Washingtons krig i Syria..  Ikke USAs krig fordi Washington ikke er USA.

Den første grunnen har å gjøre med profitten til det militære/sikkerhets-komplekset å gjøre.

Det militære/sikkerhets-komplekset  er en kombinasjon av mektige private og regjerings-interesser som behøver en trussel for å rettferdiggjøre et årlig budsjett som overgår BNP i mange land.  Krig  gir denne kombinasjonen av interessene til private og regjering en rettferdiggjøring for de massive budsjettene. Dette er budsjetter der byrdene faller på skattebetalere i USA.  Deres reallønn har ikke blitt hevet i de siste par tiårene, mens gjeldsbyrden deres har økt for å kunne opprettholde deres levestandard.

Den andre grunnen har med de neokonservative å gjøre.

Og med de neokonservatives ideologi om verdens-hegemoniet til USA. I følge de neokonservative, som slett ikke  er konservative av noe slag, betød kommunismens og sosialismens kollaps at Historien har valgt «demokratisk kapitalisme», som verken er demokratisk eller kapitalistisk, som verdens sosio-økonomiske politiske system.  Og det er Washingtons ansvar å innføre USAisme i hele verden.  Land som Russland, Kina, Syria og Iran, som motstår usansk hegemoni, må destabiliseres og ødelegges fordi de står i veien for USAs overhøyhet.

Den tredje grunnen har med Israel å gjøre.

Det har med Israels behov for vannressursene i Sør-Libanon å gjøre.  To ganger har Israel sendt den oppskrytte israelske hæren for å okkupere Sør-Libanon, og to ganger har den oppskrytte israelske hæren blitt drevet ut av Hizbollah, støttet av Syria og Iran.

For å være helt ærlig, så bruker Israel USA til å eliminere de syriske og iranske regjeringene, de som skaffer militær og økonomisk støtte til Hizbollah.  Hvis Hizbollahs støttespillere kan bli fjernet av amerikanerne, kan Israels hær stjele Sør-Libanon, akkurat slik de har stjålet Palestina og deler av Syria.

Her har dere fakta: I 16 år har den uvitende befolkningen i USA latt den korrupte regjeringen i Washington å kaste bort billioner (billion=1000 milliarder) av dollar som trengs hjemme.  Istedenfor har de bevilget disse pengene for at det militær/sikkerhets-komplekset skal få profitt.  Dette for å tjene de neokonservatives ideologi om USAs verdensherredømme, og for å tjene Israel.

Det er helt klart: Demokratiet i USA er bedrageri.  Det tjener alle, unntatt befolkningen i USA.

Hva er så de sannsynlige konsekvensene av at USAs regjering tjener andre interesser enn USAs befolkning?

De mest positive resultatet er fattigdom for 99 % av befolkningen. Det verste resultatet er et atom-Armageddon.

Washingtons tjenester til det militær/sikkerhets-komplekset, til de neokonservatives ideologi og til Israel overser fullstendig følgende overveldende fakta.

Israels interesser for å få styrtet regjeringene i Syria og Iran står i sterk motsetning til Russlands interesser om å hindre import av jihadisme til Den Russiske Føderasjonen og Sentral-Asia.  Derfor har Israel satt USA i en direkte militær konflikt med Russland.

USAs militære/sikkerhets-kompleks som har finansielle interesser i å omringe Russland med rakettbaser er like mye i uoverensstemmelse med Russlands suverenitet som med de neokonservatives håp om USAs verdenshegemoni.

 

President Trump kontrollerer ikke Washington.  Men Washington er kontrollert av det militær/sikkerhets-komplekset (Se president Eisenhowers beskrivelse av det militær/sikkerhets-komplekset som en trussel mot amerikansk demokrati på youtube), av Israels lobby og av de neokonservative.  Disse tre organiserte interessene har kommet de amerikanske folket i forkjøpet.  Folket er maktesløse, og kan ikke bestemme noen ting om sin egen framtid.

Ethvert medlem  av Representantenes hus eller senator i USA  som var mot Israel ble slått av Israel når de skulle gjenvelges.  Dette er grunnen til at når Israel ønsker seg noe, går det enstemmig gjennom begge hus i kongressen.

Som admiral Tom Moorer, sjef for marinens operasjoner og leder for Joint Chiefs of Staff sa åpent: «Ingen president kan stå imot Israel».  Israel får det de vil ha, uansett hvilke konsekvenser det må ha for USA.  Og admiral Moorer har rett.  USA gir Israel nok penger hvert år til at de kan kjøpe vår regjering.  Og Israel kjøper vår regjering.  Regjeringen i USA er mye mer ansvarlig overfor Israel enn de er for sitt eget folk.  Avstemmingene i Representantenes Hus og i Senatet beviser dette.

De er ikke i stand til å stå imot lille Israel, men Washington tror at de kan oppføre seg som bøfler mot Russland og Kina.  At Washington fortsetter å provosere Russland og Kina er et tegn på galskap.  I stedet for intelligens, ser vi bare egoisme og arroganse, noe som kjennetegner idioter.

Det planeten Jorden, og beboerne, trenger mer enn noe annet, er ledere i Vesten som er intelligente, som har moralsk samvittighet, som respekterer sannheten, og som er i stand til å forstå begrensningene av sin egen makt.

Men Vesten har ingen slike mennesker.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Redigering: Knut Lindtner

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. «Samtidig påstår Washington at de ikke har råd til sosiale trygdeordninger og medisinske forpliktelser og kan heller ikke finansiere en nasjonal helsetjeneste som ethvert annet sivilisert land har.»

  Og det mest groteske er at den amerikanske staten også nærmest fraskriver seg ansvaret for helsesituasjonen til titusenvis av veteraner med alle mulige slags skader. Den amerikanske Veterans Administration har vært underfinansiert i flere tiår, med alvorlige konsekvenser for sterkt krigsskadde krigsveteraner.

 2. Og nå har vi Jens på toppen av NATO-kjeglen.
  Kosegutten fra Ap som vedtatt at det er forbudt for norske menn å kjøpe tjenester fra prostituerte world wide.
  Verden mangler ikke kun politikere av et fornuftsmandat – pressen/media gjør det samme.
  Det er nifst!

 3. De fleste amerikanerne ser uten interesse ut til å akseptere at disse organiserte krigene er regjeringens svar på 9/11. I tillegg til dette mysteriet… […] Her har dere fakta: I 16 år har den uvitende befolkningen i USA latt den korrupte regjeringen i Washington å kaste bort billioner (billion=1000 milliarder) av dollar som trengs hjemme. Istedenfor har de bevilget disse pengene for at det militær/sikkerhets-komplekset skal få profitt. Dette for å tjene de neokonservatives ideologi om USAs verdensherredømme, og for å tjene Israel. Det er helt klart: Demokratiet i USA er bedrageri. Det tjener alle, unntatt befolkningen i USA.

  «Uvitenheten» dreier seg snarere om en pseudoreligiøs, kultlignende fornektelse. Er for min del rimelig overbevist om at de aller fleste amerikanere «egentlig» er klar over de fleste av disse sammenhengene. Men altså på tilsvarende måte som folk som har havnet i klørne på psykopatiske ledere for åpenbart destruktive grupperinger som feks Jim Jones’ «Folkets Tempel» eller som i familier hvor medlemmene egentlig vet at det foregår grove overgrep mot barn. Den pseudoreligiøse innstillingen, etablert ved hjelp av indoktrinering, følelsesmessig utpressing og trusler om utstøting og i verste fall drap, den overkjører kunnskapen som hvert enkelt individ i realiteten besitter, men ikke lenger er istand til å diskutere åpent hverken innad i gruppen eller med folk utenfor. Når det gjelder underkastelsen ovenfor Israel, og mer generelt aksept for den grovt overproporsjonale innflytelsen jødene har i USA, ja så er det selvsagt det såkalte «Holocaust» som danner kjernen i dette «mysteriet». Mysterium i mye samme forstand som de mysteriereligioner basert på «utvalgthet» som forekom i Middelhavsregionen og Midt-Østen på den tiden da den talmudistiske jødedommen oppstod. Etter den andre verdenskrigen er det rett og slett noe tilsvarende denne «mysteriereligionen» som i stigende grad har kommet til å danne en form for «tankefengsel». I Europa har denne «Holocaust-religionen» riktignok i hovedsak en, ihvertfall rent overfladisk sett, sekulær karakter. Men i USA handler det om en bare desto mer giftig sammenblanding av «Holocaustianity» og en forskrudd amerikansk variant av kristendommen hvor blant annet den (sterkt jødisk-influerte og finansierte) såkalte «Schofield-bibelen» har spilt en svært viktig rolle for etableringen av denne pseudo-religiøse innstillingen vis-a-vis Israel og jødene mer generelt som et «utvalgt folk». På toppen av det hele har det i stor grad lykkes å assossiere denne rollen, som «evig forfulgt» minoritet som nærmest prinsipiellt befinner seg hinsides all kritikk, med andre «minoriteter» i form av alt fra homofile og transkjønnede til afroamerikanere og spanskættede, som dermed også i stor grad har endt opp med en identitet preget av det samme «offerstatusparadigme» med høy grad av aksept, mer eller mindre villig eller motvillig, for jødenes «utvalgthet». Det er jo sånn sett ikke for ingenting at det også fra israelske myndigheters side har vært gjort et slikt nummer av hvor bra forholdene er i Israel for homofile og andre tilsvarende «minoriteter», eller at Russland har blitt tilsvarende angrepet fordi man rett og slett holder fast ved det tradisjonelle syn som også gjaldt her hos oss inntil «offerstatusparadigmet» tok fullstendig overhånd i de «vestlige» landene i takt med tiltagende krigdpropaganda og massemorderisk «amoklauf» på vegne av Israel i Midt-Østen.

  USA Holocaustianity «Museums»: https://www.mapsofworld.com/usa/usa-maps/usa-holocaust-museums.jpg

  Et i og for seg noe tilfeldigvalgt eksempel på den form for følelsesmessig utpressing kultmedlemmene utsettes for – og en kommentar angående sammenhengen mellom denne pseudoreligiøsiteten og destruksjonen av statsstrukturer i Midt-Østen på vegne av Israel (spesielt fra 54:40 til 58:00):

  https://youtu.be/VUjRIcgtz2Y?t=54m41s

 4. Paul Craig Roberts skal man lytte til. Han er godt orientert om amerikansk politikk og Washington. I denne artikkelen er fremhevet at amerikansk politikk, slik vi blir presentert den av amerikanske og vestlige media er noe annet enn politikk i Washington. De som bestemmer hva USA faktisk gjør politisk er Washington, og ikke noen demokratisk styrt amerikansk regjering. Med andre ord har ikke folket i USA noen reell og meningsfull demokratisk innflytelse.

  I Washington er det pengemakten som styrer via den massive Washington lobbyen. Pengemakten er en allianse mellom eierne av bank, finans, de største amerikanske selskapene, og et anglo-sionistisk politisert ideologisk trosfellesskap. Børsen er deres tempel og katedral, og privatkapitalismen er deres ideologi. Den amerikanske sentralbanken er deres presteskap. Et Mammons presteskap som folk og politikere ikke har noen demokratisk styring med. De har ikke en gang noen juridisk eller formell myndighet over kapitalismens presteskap i sentralbanken, mens sentralbankens presteskap ikke bare styrer den amerikanske sentralbanken, men også sentralbankene i de fleste land i verden.

  Presteskapet i sentralbankene eier vestens valuta, og via eierskapet til valutaer styrer de landenes økonomi til å tjene børs og katedral. Det er på verdens børser kapitalismens presteskap forvalter sine verdier og eierskap i verden. Det skjer i et konglomerat av juridiske vesen uten et snev av menneskelig etikk og moral. Hensynsløst i forhold til befolkninger´s primære behov, eller behovet til annet liv på jorden.

  Dette presteskapets største bekymring er sosialismen. Ideologien som gir folket solidarisk makt og styring over egne levekår og livskvalitet. En solidarisk makt som utøves i et demokratisk styringssystem, og ikke via børs og katedral. Med andre ord et system som gjør folket uavhengig av sentralbankenes presteskap.

  De siste 16 års kriger i Midt-Østen og Afrika har dreid seg om presteskapets intensjon om å knuse sosialismen som vokste frem i den arabiske verden i løpet av 40, 50 og 60 tallet.

  Baath (arabisk: gjenfødelse), er en sosialistisk arabisk bevegelse grunnlagt i Damaskus i 1940´årene av den kristne Michel Aflak og den sunni-muslimske Salah ad-Din Bitar. Baathpartiet er regjeringspartiet i Syria.

  Baath bevegelsen er pan-arabisk nasjonalisme for frigjøring av arabiske land fra vestlig kolonialisme. Bevegelsen fikk bred utbredelse iløpet av 50 og 60 tallet. Som politisk bevegelse benevnt som: “Det Arabiske Sosialistiske Baathparti”.

  Baathpartiet har formelt vært ved makten i Syria siden 1963 og i Irak siden 1968. I Irak ble partiet oppløst og forbudt som følge av USA´s invasjon av Irak i 2003. USA holder på med samme motiv i Syria. Å ta knekken på siste rest av organisert arabisk nasjonalistisk sosialisme, som arbeider for arabisk enhet, og motstand mot vestens kolonialisme.

  Både Egypt (Nasser m.fl.) og Libya (Gaddafi) var sterke bastioner for arabisk sosialisme. Men som vi vet, har USA sørget for at også de statene er ødelagt i forhold til den standard og økonomi de hadde som sosialistiske stater. En “Arabisk demokratisk vår”, vil ikke Mammons presteskap ha noe av, fordi de vet at det innebærer frie selvstendige sosialdemokratier. Dét er en politisk agenda som aldri blir nevnt i vestens hovedmedia.

  Kapitalismens presteskap har to hoved fiendebilder i verden:

  1. – Sosialisme og nasjonalisme i enhver form, inkludert sosialdemokrati i pluralistisk sekulær demokratisk versjon.
  2. – Stater og statsledere, som ikke underlegger seg amerikansk vestlig dominans

  Baath-bevegelsens parole er: “Enhet, Frihet, Sosialisme – én arabisk forent nasjon”. Et pluralistisk sekulært demokrati, som anerkjenner religionsfrihet og frie valg. Denne parolen liker vestens koloniherrer dårlig. Og har brukt betydelige økonomiske og militære virkemidler siden 50 årene på å bekjempe den.

  Selv om all krig, ødeleggelse og elendighet vi har sett i Midt-Østen og Afrika også handler om tilgang til olje og andre ressurser, så har bekjempelse av sosialismen og arabisk enhet vært et underliggende hovedmotiv for Washington og deres allierte. Fordi vestens kolonialister er fortsatt kolonialister.

  Kapitalismens propaganda er lik ovenfor ethvert sosialistisk, eller sosialdemokratisk land, som ikke danser etter deres kommando. Frie selvstendige stater og statsledere blir demonisert, svertet og fremstilt som diktatur og onde stater. Men hva annet er det USA og allierte bedriver enn diktatorisk brutalt globalisert tyranni? Det skjer på vegne av globaliserte korporasjoner viss største frykt er nasjonalisme, som vil begrense juridiske veseners hensynsløse utbytting av folk og nasjoner. De hater stater og statsledere som ønsker å prioritere velferden til eget folk og egen nasjon, istedet for “velferd” for de umenneskelige juridiske vesen kalt korporasjoner.

 5. Her nevnes tre grunner til 16 år med krig. Det spørs om det ikke finnes flere grunner enn dette. Slik som feks Olje og Valuta.

  Egentlig ikke for å si noe stygt om Paul Craig Roberts, men han satt tross alt i administrasjonen til Ronald Reagan. Det er mulig at Reagan på mange måter var bedre enn sitt rykte (?).

  Da renten i USA under Reagan ble hevet kraftig for å stoppe stagflasjonen, førte det til gjeldskrise i u-landene, noe som igjen reduserte deres oljeforbruk og som igjen senket oljeprisen. Lav oljepris var til fordel bla for USA og Europa og stimulerte verdensøkonomien (ligner litt på dagens situasjon med lav oljepris?). Dessuten satte Reagan (i all stillhet) i gang med storstilt lånefinansiert konsum som har vært en drivende kraft i verdensøkonomien helt fram til vår tid. Gjeldsgraden i verden har økt fra 100% av verdens BNP under Jimmy Carter frem til 327% i vår tid (og hvor lenge kan dette gå bra?). Altså: lav oljepris ved å bremse industrialiseringen av u-landene, sammen med storstilt lånefinansiert konsum i ulike former i de fleste land for å stimulere etterspørselen i USA og i en globalisert verdensøkonomi.

  Valuta: De land som prøver å gjøre seg uavhengig av dollar risikerer å bli bombet el. Hvis mange nok land klarer å gjøre seg uavhengig av dollar kan ikke USA lenger finansiere sine store underskudd gjennom gjeld og ved å trykke dollar. Og en god del av USAs militære utgifter er finansiert gjennom gjeld og dollartrykking, og ikke bare gjennom skattlegging. Så lenge USAs økonomi er stor og oljen mm selges i dollar kan dollar-hegemoniet opprettholdes, men som alle ser, nå går det mot slutten for dette hegemoni.

 6. Det vesten trenger er at folk tar tilbake krafta si og sjøl bestemmer hva som er best for seg. Det at vi har gitt fra oss all makt og all selvstendig tenking til en sjøloppnevnt elite bestående av gærne krigsherrer og deres hær av sell out puppies er jo absurd. At vi har latt oss lure av hendelser som 9/11 og alt i kjølvannet av denne the neocons «New Pearl Harbour» burde fremkalle ugne følelser og skamrødme hos de aller fleste. Så burde alle – uten unntak slutte å lese/høre/se den søpla som fake streamn news produserer. Den fører til akutt snerk på hypofysen og all logisk sans renner ut i skoa. Jiizez.

 7. Beskrivelsen av presteskapet i Washington ligner ikke så lite på det man ser i Brussel. I «demokratiske» Norge har politikerne malt sine velgere inn i et hjørne hvor det i de store spørsmål som EU/EØS, forsvarssamarbeid og innvandringsspørsmål blir omtrent det samme hvordan man stemmer. Resultatet blir det samme…

 8. 2017 – 16 = 11.09.2001. Mye tyder på at vi må spole tilbake dit og løse den saken for å komme på sporet av det som har skjedd fra midten av 90-tallet og frem til i dag. Hvis 9/11 viser seg å være falsk flagg terror utført av andre en 19 arabiske huleboere (alle ser at bygningene blir sprengt, men nok om det) så har vi et større problem enn de fleste av oss vil erkjenne, vil jeg tro.

 9. Demokrati er også en ideologi som bruker vold for å oppnå sine mål. På lik linje med andre ideologier. Med andre ord er politikk en menneskefiendtlig filosofi.

 10. USA er ikke et demokrati så mye som det er et plutokrati. En grå eminense bestående av eierne av Vestens bank og finansinstitusjoner, presse og media, oljeindustri, krigsvåpen-industri, matvare og farmasøytisk industri står bak bakteppet og styrer deres marionetter, representantene og medlemmer i senatet og regjeringen. De representerer ikke det amerikanske folk så mye som interessene til dette corporate America.

  Krigsvåpen-industrien er den største industrien i USA, og omsetter for 6 trillioner dollar. Fred i verden er det verste som kan skje for dem, de må selge krigsvåpen og få kontrakter på kjøp hele tiden. Sørge for oppdrag til denne industrien det er det viktigste oppgaven til den amerikanske regjeringen, et oppdrag den alltid har tatt høyst alvorlig.

  Derfor må regjeringen alltid prøve å skape et fiendebilde for folket, som rettferdiggjør bruk av astronomiske summer (skattepenger) til en militær styrke som er mer organisert for angrep enn forsvar. For et antall kriger som alltid pågår rundt i verden er meget bra for USAs krigsvåpen-industri. Det er amerikanske politikeres oppgave å overbevise folket om at det er nødvendige kriger i det godes tjeneste, og CIAs oppgave er å fremprovosere krigene.

  NATO er meget bra for denne industrien, med NATO har de sikret salg av våpen og våpensystemer til mange av medlemslandene hvert år, med oppgraderinger og vedlikehold blir det sikre hundrevis av milliarder dollar til eierne. Stoltenberg har gjort oppgaven som generalsekretær meget bra for amerikansk våpenindustri. Han har vært en god pådriver for at alle medlemslandene skal bruke mer penger av budsjettene til forsvar, les kjøpe mer våpen av amerikansk krigsvåpen-industri hvert år, og blir nok fyrstelig belønnet for det.

  Det amerikanske folket, hjernevasket fra barnsben av en amerikansk presse og media eiet av corporate America, tror krigene og krigsmakten er nødvendig. Men forstår ikke at de er manipulert til å avstå skattepenger som heller skulle vært brukt til å fornye en infrastruktur i forfall, gratis utdannelse til alle, og et sosialt sikkerhetsnett og gratis helsestell en industrialisert sivilisert nasjon verdig lik andre vestlige land. I stedet gir de uvitende heller pengene til et plutokrati som utgjør mindre enn en 0,5% av befolkningen, men som eier mer enn 99% av alt som er verdt og eie i USA.

 11. Nå har USA vært i krig i 224 år siden 1776. 224 av 241 år gir en rate på 93% av tiden siden landet ble grunnlagt.

  I løpet av denne perioden har landet ekspanert fra 13 stater til 50, med over 800 militærbaser fordelt på 80 land verden over.

  Kun 1 gang har landet hatt fiendtlige soldater på egen grunn under britenes raid på hovedstaden Washington i 1814. Raidet resulterte i noen få brente bygninger men uten tap av liv.

  Vi er alliert med et imperialistisk rovdyr som utnytter, plyndrer og destruerer planeten og dreper dens befolkning uten reaksjoner. Er folk fulstendig blindet av feilinformasjon?

Legg igjen en kommentar til Geir Ivar Jørgensen Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.