Energi: Storbritannia avhengig av Norge og Russland

12

En gang var Storbritannia sjølforsynt med naturgass. Det var før 2004. Siden da har landet vært nettoimportør av gass.  Landets viktigste gassleverandører er Norge og Russland. Uten denne tilførselen går Storbritannia i stå. Avhengigheten er blitt enda større etter at den birtiske energileverandøren Centrica la ned sitt anlegg «Rough».

Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten,.

I tillegg til de store leveransene fra Norge og Russland, kjøper også Storbritannia flytende naturgass (LNG) fra ikke minst Qatar, som er verdens største gassprodusent. Dette er ikke minst interessant i disse dager, når Storbritannias allierte Saudi-Arabia tar strupetak på Qatar.

Bloomberg skriver:

“It takes two weeks for a cargo of LNG to arrive from Qatar, which is not a politically stable place right now,” Graham Freedman, principal analyst for European gas and power at Wood Mackenzie Ltd. in London, said by phone.“That does raise the political implications quite a lot, along with Brexit. So it’s a perfect storm in terms of security of supply for the U.K.”

Last winter as much as 94 percent of the country’s gas came from sources other than storage. More than half of that was imports, mainly through pipelines from Norway. Statoil ASA, Norway’s state-owned producer, has repeatedly said it doesn’t plan to significantly boost exports, but can divert more fuel to Britain if needed.

Ifølge Energy Aspects Ltd kan etterspørselen etter gass komme til å øke med 39% de kommende årene. Så mye for «det grønne skiftet» i Storbritannia.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Det grønne skiftet er bare tull! Det forutsetter at vi skal kunne fortsette å leve som invasive kaniner uten å legge noe som helst slags bånd på oss selv, så skal liksom den mirakuløse teknologien gripe inn fra oven og redde oss alle.

  «- Mennesker er omtrent som kaninene i Australia – en fremmed art som har invadert hele jorden og nå er i ferd med å overutnytte naturgrunnlaget vårt. Hver og en av oss handler som om vi levde i Øst-Afrika for 200.000 år siden. Følelsene våre, kjøpetrangen, er drepende for jorden, sier Terje Bongard.»

  http://www.nettavisen.no/1511289.html

  Vi kan leve av fornybar energi, men dette forutsetter at vi reduserer kjøpekraften minst ti ganger og at dette blir likt for alle på en gang. Hvis ikke blir det et blodbad med røtter i misunnelsen, menneskets tredje største drifkraft etter sexualdriften og kjøpetrangen.

  Det er å håpe at Mot Dags aksjonærer ser dette og stiller seg bak Bongards politiske revolusjon, istedenfor å innbille seg at mennesker kan bli snille i et massesamfunn.

  • Protest: «fornybar energi» är i dess retoriska väsentlighet = kommunisterna/människorna själva som = p-krafter og p-förhållanden i «naturens» omsättning med sig självt såsom «kultur». (Jesper Hofmayer og Mahatma Ghandi har redan laddat sina revolvrar, som bekant).

   En lämplig reform med sikte på att reducera kjöpkraften nokk så tillräckligt – inte omöjlig att genomföra parla mentalt – är införandet av en lika för alla, allmän å villkorslös, så kallad «basinkomst»/»medborgarlön» eller «dra-åt-helvete-peng».
   Blodbad? Ja, kanske mer eller mindre än det som redan pågår?

   «Sexualdriften», «kjöpetrangen/habegäret» og «missunnelsen» är underordnade ord för en å samme retoriska arts instrumentellt kommunikativa «över-levnads-drift», vill jag mena…
   Men enskilt tar sig artens överlevnadspraxis også många uttryck som bevis på «snillhed», «vänskap», (med)»lidande», «omsorg» og «uppoffring», etc

   Jag hoppas AB Gryning kommer att odla många och betydligt fler floskler än att bara utfodra en å annan käpphäst… eftersom varje käpphäst för eller senare leder oss rakt åt skogen

 2. Storbritannia sitter på potensielt store reserver av skifergass, og jeg tipper at dette bare vil øke presset for å utvikle dem.

  Gassforbruket gikk opp med 11 milliarder m2 fra 2015 til 2016. Hovedgrunnen er nedleggelsen av flere store kullkraftverk som følge av EU-lovgivning og press fra miljøgrupper. Man har lagt ned 2/3 av kullkraftverkene mellom 2008 og 2016, noe som kan vise seg å bli ganske fatalt for britisk energisikkerhet. Ny atomkraft virker mer usikkert enn noengang og vil uansett ikke komme i tide til den perfekte stormen som ser ut til å brygges i de nærmeste åra.

 3. Mennesker er forskjellige, men skal alle presses inn i en Ny Global Ideologi blir alt som før. Gud døde med Sosialismen, akkurat som i Sovjet-Unionen, likevel pga Internet og mer opplysning blir stadig flere mennesker fullstendig klar over at DE SELV INDIVIDUELT, må skape et bedre forhold til Seg Selv, til Jorden og Kosmos som er En sammenhengende Enhet og Helhet.

  Religion er misforstått, Politikk er misforstått, Vitenskap er misforstått. En dypere Kunnskap finner ,menneskene ikke i Den Ytre Verden, men i sitt Eget Sjeleliv – som våre samfunn gjør sitt ytterste for å redusere og tilintetgjøre.
  Denne Joden er fyllt med overflod av ALT menneskene trenger for å LEVE, ta en titt på NATUREN, som vi også er en del av. Det er menneskenes tanker, følelser og redsel for ikke å ha nok, som skaper de tilstandene jordens mennesker lever under i vår tid. Vi lever i et SKAPENDE UNIVERS, menneskene påvirker og skaper sin egen situasjon MENTALT. Fattigdom er en Mental Sykdom, sier Dr. Joseph Murphy. Sykdom kommer fra Feil Teenkning. Menneskene er de eneste skapninger som har denne «Guddommelige Evnen» : TIL Å TENKE, til å forandre vår Tenkning og dermed vårt Følelsesliv / Sjeleliv. Enhver av oss er Selv Ansvarlig for våre liv – fordi vi er født med den Gude-gitte Evnen til å FORANDRE, SKAPE og LEVE i Harmoni med oss Selv og Kosmos. Vi kan Inspirere oss selv til både Godt og Ondt. Sannheten er at det ikke finnes noe Ondt, Det finnes ingen Sykdom eller Elendighet – Det finnes kun Mennesker som TENKER FEIL og dermed skaper Elendighet for Seg selv og andre.

  Det trengs ingen Ny Filosofi eller Ideologi. Menneskene trenger HELBREDELSE fra SEG SELV, og skjønne HVA vi egentlig ER: Hellige vesner som har Skapende Evner. Ingen Religion, Politikk eller Filosofi kan «redde» Jorden eller Menneskemassene – dersom de ikke skjønner At DE SELV, som INDIVID har både Evnen og mer enn nok Power til å forandre sitt LIV til det bedre, og derved Inspirere andre til det samme.

  Alle former for Kollektivisme setter kun FELLESSKAPET i fokus. INDIVIDET er utradert i Den Store Globale Massen, og slik drepes skaperkraften i Menneskene, da deres Egen Spiritualitet og Gudegitte Medfødte Evner er overtatt av VELFERDSSTATEN og Verdens Institusjoner som forgjeves forsøker å «Redde» Menneskene i Sosial-Programmer hjelpe- tiltak av alle mulige slag. Vi SER RESULTATET TYDELIG VERDEN OVER.

  Å være Menneske er en MULIGHET til Utvikling, ikke alle er interessert i å gjøre dette harde Arbeidet med Seg Selv, da våre Regjeringer har gjordt det meget lettere ved å Ta OMSORG for alle de som stritter imot Selv-Utvikling og Et mer Skapende og Lykkelig LIV. Lykkelige Mennesker er GLADE. Filosofen Alan Watts sa at Protestanter burde lære seg å LE, så grav-alvorlige som de er i sine bestrebelser for å virke som om de er «GODE» mennesker. Sannheten er alltid Ubekvem, og vil som regel ikke høres. Hver Generasjon må gjøre sine egne ERFARINGER, ingen lærer noe som helst av Historiens skremsler, men av hva Individene Selv opplever.

  Vi trenger en NY Opplysnings-Tid. Men uten tvang. Millioner vil foretrekke å strømme til Flyktninge-Leire og bli forsørget der – i stedet for å ta tak i sitt Eget LIv, skape noe annet «Ut av Intet» – for Det er «The Dark Matter» – Den USYNLIGE kraften, som gjennomtrenger Hele Kosmos som er SKAPERKRAFTEN. MATERIE ER allerede skapt og er dødt. Derfor er menneskenes Spirit (Guddommelighet) det viktigste redskapet vi har – altfor kostbart å overlate til Paver, Presteskap, Ideologer, Økonomer og andre Eksperter på små avgrensede områder – som i virkeligheten er en sammenhengende Helhet, men utelukker da Ekspert-Veldet som Regejerer Vår Verden i Dag. Med alle mulige hjernevask- midler og usynlige frekvenser forsøkes det å fa ALLE INN I SAMME FOLDEN – inn i Den Globale ENHET. Høres fint ut, men er umulig, da dette Fellesskapett består av INDIVIDER som alle går i forskjellige retninger, da «Suksess» for et Individ er noe helt annet enn for en annen.

  «NOE» er i ferd med å skje verden rundt. Stadig flere våkner opp fra årtusenlang indoktrinering og drømmen om et Ideelt Samfunn for alle mennesker, UTEN at de Selv trenger å bidra – men kunne lene seg tilbake, la Andre overta styringen og Ansvaret for Eget liv – og TRO at dissse Fremmede Krefter – vil «Redde» Dem fra alt ondt.

  Hjelpe- INDUSTRIEN er iferd med å kollapse, selv om Propagandaen går på høytur. Jeg har pleid å se på Tysk TV, men nå orker jeg ikke mer. Hver eneste Film, Hver eneste Reportasje er så fullpakket med despaeasjon for å redde stumpene av GODHETS-STATEN som skal redde flest mulig og forvandle Europa til et Afrikansk land . Hvor sykt er vel dette? Mennesker liker og foretrekker å være i sammen med likesinnede. Europeere er ikke en sort Rase, men Hvite. Nå skal vi blandes til det ugjenkjenneslige – som en langsiktig plan for Globalistene. DE SELV blander seg Selv kun med SINE EGNE. Det gjelder andre Lover og Regler for De Styrende. Menneskeleige Lover er skapt for å BESKYTTE denne Kongelige Eliten. UNIVERSELLE LOVER står over alt som er Menneskeskapt. NATURLOVENE gjelder fortsatt, selv om noen forsøker med all den makt de har å utrradere disse.

  Tar vi grep om våre Individuelle LIV, kan vi fullbringe noe Stort – også til nytte og inspirasjon for Andre.

  • «Bare retorik!»… Ja, men inte bare… utan, i akt og mening, også den döende produktionen av skapandets mening…

   Helga skillnaden

  • «Og det er de ikke så kloke hodene våre, sier Bongard, som har ført oss til det punktet i historien der levesettet vårt er i ferd med å rive livsgrunnlaget bort under en rekke arter – inkludert oss selv. Vår egen natur har altså blitt vår egen største fare, ikke ulikt den gamle historien om skorpionen som stikker frosken som skal føre ham over en elv. Skorpionens natur er i den historien kraften som leder både skorpionen og frosken i døden.

   – Vi blir aldri fornøyde, for vi er etterkommere av dem som aldri ble fornøyde. Dette gir seg utslag i at vi ofte føler en uro som fører til at vi skaffer oss en rekke ting, selv om vi ikke trenger tingene. Mange kjenner seg nok igjen i at jula består av mye forbruk og overflod, men jeg tror ikke de gode øyeblikkene av lykke, avslapning og ro som man føler i jula kan knyttes til det enorme forbruket, sier Bongard.»

   • Som sagt var: Om inte Gud finns tvingas vi uppfinna eller upptäcka noe slags annat lignende – absolut oöversättbart ord – att hoppas på. «Handling» är det omedvetet medvetet skapande görat… De gamla grekerna kallade det «Praxis» i deras praktik. «Bongard» – jaha – varför ikke?

    «Mycke snakk å lite verkstad»… är den mest ändamålsenligt skapande verksamhet vi kan ägna oss åt i denna epoks kyrka mellan de svarta hålen i vårt retoriska nät av metaforer og metonymier. Två avslutande exempel av det romantiska slaget «mellan tystnad och ord»:

    Människan, ett träd av bilder
    ord som är blommor, som är frukter,
    som är handlingar
    Octavio Paz

    Orten mellan tystnad och ord är inte ett mellanrum utan en
    mellanrymd.
    I denna rymd skiljer sig tystnadens musik från ordens en-
    dast genom klangfärgen och mörkret är bara en färdväg för
    ljuset. Här öppnar tiden ett horisontlöst hav för blickens o-
    ändliga begär och vågorna har för länge sedan splittrat
    Narkissosspegelns yta.
    I denna rymd saknar skriften murar att klamra sig fast vid
    och väggar att låta sig omhuldas av – allt är vandrande sand-
    dyner för skrivtecknens tillfälliga hemort.
    Perspektivet är Guds och människans samtidigt, både
    namnets och tingets, poetens och uttolkarens eller kanske
    – de bägge älskandes. De befinner sig i det imaginäras gräns-
    land, där kärlekens vågrörelse får sin koreografiska förlängning
    i ögats djup, där orden bryter igenom tystnaden och dialogen
    tar form. Ett Jag och ett Du förnimmer varandra, berör varandra
    i tilltalet. Mötet blir verkligt. Den andres ansikte synliggörs i be-
    röringens ögonblick.
    Mona Vincent

    Nederst till höger av det nedsvärtade pappersarket kom Hegel till slutsatsen: «Minervas Uggla lyfter i skymningen.»… således blev tid att vända blad och börja teckna en gammal idé mot ny bakgrund.

    Marx noterade å sin sida, mer solid ariskt nit en annan «poiêtisk» bakgrund; skogens, verktygsmakarnas, skogsaverkarnas, transport- og pappermassaarbetarnas inte fullt så romantiska – om än ikke kärlekslösa – möda som de förgivettagna omedvetet medvetna, «tysta», betingelserna för poeternas besjungna bakgrund mellan linjerne.

    Perspektivet är Handlingens och kommunisternas samtidigt, både namneT och tingets, retorikerns och tolkarens… og varför ikke; Bongards å Öyvinds

 4. Det folkerike Storbritannia produserer enorme mengder metangass som slippes rett ut i atmosfæren. Det er utviklet gode konsepter for å utnytte denne gassen, ikke minst i Kina.

Legg igjen en kommentar til Jms Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.