EU faller fra hverandre langsomt, men sikkert

12

Når til og med EU-presidenten sier at EU er i ei eksistensiell krise, kan det neppe herske noen tvil om at unionen sliter med å holde sammen.

Det er knapt et år siden fem EU-presidenter (såpass må man ha) la fram en plan om å avskaffe de nasjonale parlamentenes makt innen 2025, og bare noen få måneder siden Tyskland leste opprørsloven for Viségrad-landa og forlangte disiplin og samling om en rask integrasjon i EU.
Men det virker som om det var evigheter siden. Brexit var det som skulle til for å få de andre sprekkene i byggverket til å bli synlige.

babel-brussel

De forsøkene som kommer på løsning fra Brussel viser tydelig at Europa kan velge union eller demokrati, men ikke begge deler. Nå har da heller aldri hensikten med EU vært å skape noe europeisk demokrati. Hensikten har vært, som Mikael Nyberg viser i sin artikkel Resa i Bryssels inre, å skape best mulige betingelser for de kapitalistiske korporasjonene i Europa.

Det uhellige ekteskapet mellom fransk etatisme og tysk effektivitet har skape en Juggernaut, et monster. Franske etatister har alltid drømt om å skape et system der eliten kan utstede dekreter som folket skal følge, de har bare ikke helt fått det til. Men tyskerne har den gjennomføringsevnen som skal til. Når fransk og tysk embetsverk har gått sammen har de i prinsippet lykkes i å skape en overnasjonal stat som driver detaljregulering uten uønsket innblanding fra et uorganisert og villedet folk.

Men ingen kjede er sterkere enn sitt svakeste ledd, og sjøl det mest imponerende byggverk er avhengig av både sterke bærebjelker og tilstrekkelig fleksibilitet. Ellers raser det hele ned under sin egen vekt.

euro smelter

Det vi opplever i Europa nå ser ut som et slikt sammenbrudd i langsom kino. Euroen ble gjennomført som et kupp, uten forankring i en virkelig felles økonomi. Håpet var å etablere en ønsket virkelighet ovenfra som så skulle omskape den faktiske virkeligheten i de enkelte medlemslanda. Ved hjelp av Goldman Sachs forfalsket man til og med dataene om gresk økonomi for å presse Hellas gjennom nåløyet.  Franske og italienske unionister var så glade for å få være med på dette tsore prosjektet, som ga dem fine titler og høye lønninger, inkludert romslige utgiftskonti, at de ikke tenket et øyeblikk på hva som skjer når økonomier med svak konkurransekraft møter verdens den gang største eksportøkonomi, Tyskland.
Det ble rått parti.

Nå har EUs ClubMed samlet seg for å danne en fraksjon for omlegging av EUs økonomi fra innstramming til budsjettlettelser. Kypros, Frankrike, Hellas, Italia, Malta, Portugal og Spania har vedtatt det de kaller Aten-erklæringen.

De vil ha:
Styrking av EUs indre sikkerhet og grensekontroll (les militarisering og arbeid med EU-hær)
Forsterke EUs migrasjonspolitikk. European Agenda on Migration går ut på å gjøre immigrasjon til en sentral prioritering.

ClubMed består av land som merker den ulovlige innvandringa, og de håper at resten av EU skal dele byrdene med dem.

I et diffust punkt om en ny økonomisk politikk krever de «vekstorienterte strukturreformer», som er kode for underskuddsbudsjettering og brudd med Tysklands nedskjæringspolitikk og budsjettdisiplin.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble avfeide hele erklæringa nokså arrogant: «Når sosialistiske partiledere møtes, pleier det ikke å komme så mye fryktelig intelligent ut av det».

I øst har Viségrad-landa samlet seg om en annen plattform, nemlig en politikk for et «EU av 27 nasjonalstater», som Ungarns Viktor Orbán sier. Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungran vil ikke ha noe av at EU pålegger dem flyktningkvoter eller noe annet som de sjøl ikke ønsker.

I nord er det tendenser til at det oppstår en tysk-nordisk blokk. Luxemburg vil ekskludere Ungarn og nederlandske politikere har ymtet om et «mini-Schengen» med Tyskland som viktigste stat.
På hver sin måte er dette sprekkdannelser i EU som har sprengkraft til å sprenge unionen i stumper og stykker.

Presidenten for EU-parlamentet, den tyske sosialdemokraten Martin Schulz, krever på sin side en full omlegging av styringssystemet i EU. Dette er hans reaksjon på britenes #Brexit. Schulz vil ha en folkevalgt regjering for EU, noe som vil være et langt skritt mot å gjøre EU til en overnasjonal stat. Dette gjorde han i en kronikk i Frankfurter Allgemeine Zeitung.

I dagens situasjon har det ingen annen virkning enn å skjerpe de eksisterende motsigelsene og kjøre ytterligere kiler inn i de sprekkene som allerede er mer enn synlige. Samtidig blir EU mer og mer irrelevant i global økonomi. Når Jean-Claude Juncker forteller om sin frustrasjon under G20-møtet i Kina, så handler det om harde realiteter. Han sa at «Europa hadde sju stoler ved bordet under dette viktige møtet, og til tross for dette var det flere spørsmål enn felles svar fra vår side».

De europeiske «lederne» ble spurver i tranedans når gigantene Kina og India ble enige om å forene krefter og Asia og Russland diskuterte samarbeidsprosjekter og strategi. I møte med den nye økonomiske virkeligheten i dagens verden kommer EU fullstendig til kort og disse sjølhøytidelige lederne framstår som de operettefigurene de er.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Som totning trodde jeg først at fransk eta-tisme hadde noe med fransk gourmetkunst å gjøre, men det har det altså ikke!

  «Etatisme (fra fransk étatisme) er ideen om at staten er bærer av den høyeste fornuft gjennom sine institusjoner, prinsipper, ideologier og politikk.[1] Etatisme kan også referere mer spesifikt til statlig innblanding i personlige, sosiale eller økonomiske spørsmål.[1] I sistnevnte betydning er etatismen motsatsen til anarkismen, og favner i prinsippet alle statsteoretiske tilhengere av staten som organisasjonsform, enten det er tale om en nattvekterstat, en totalitær stat eller en mellomting.

  Skjønt ideen kan spores tilbake til opplysningstiden, blir Hegel tilskrevet den filosofiske artikuleringen av etatismen som begrunnelse for staten.[1] Tidlig på 1900-tallet gav også Rudolf Kjellén vektige bidrag til denne tenkningen. Etatismens påvirkning på statsvitenskapelig teori finnes i hovedsak innen statsteori, mens antietatisme (eller anarkisme) er utbredt i libertarianske og marxistiske miljøer.[1] Etter en periode med stor strukturfunksjonalistisk innflytelse fra 1950- til 1970-årene, fikk etatismen en renessanse i statsvitenskapelige miljøer.[1][2]

  Økonomisk etatisme er ideen om at staten har en viktig og legitim rolle i å kontrollere økonomien, enten direkte gjennom statseide selskaper og andre statlige institusjoner, eller indirekte gjennom økonomisk planlegging.[3] Begrepet har således blitt brukt synonymt med både statssosialisme og statskapitalisme.»

  https://no.wikipedia.org/wiki/Etatisme

  • Uff, det er selvsagt etat-isme ordet skal uttrykkes som, med vekt på etat. Poenget met ETATismen blir da at dess flere etater en sak har vært innom, dess bedre behandling har den fått. Og dess flere etater et samfunn har, jo bedre fungerer dette samfunnet, fordi da er man sikret de beste avgjørelsene.

  • Tipper nå at de røkte gjeddekakene dine var laget av gjedder som i et øyeblikks åndsfraværenhet hos gjeddene stimlet sammen for å få med seg alle poengene i » Urbane totninger.»

 2. Igjen en fin artikkel av Pål. Har lyst til å legge til at denne eliten er fullstendig klar over fare for «sammenbrudd» og vilke mottiltak tar de? I Tyskland: hæren skal kunne settes inn innenlands og øvelser sammen med politiet kommer før vinteren. Budsjettene for alle typer etterretning og overvåkning øker drastisk.
  Da man før sommeren øvde seg på å slå ned folkeprotester hadde man loset inn paramilitære styrker fra Kenya,Tunis og andre klientstater fra utlandet. Frankrike og Tyskland ivrer for tettere militært samarbeid som godt kan få en oppgave å rydde opp innen EU.
  Eric Zemmour var intervjuet av Daily Mail 9 sept: det foreligger en plan «Operasjon Brambles» som innebærer at den fransk hæren veiledet av israelske generaler,skal gjenerobre alle No Go Zones i Frankrike.
  Ifølge norsk politisk korrekt tenkning har det aldri eksistert noe sånt, men bare oppussingsområder.

  • EU har i det siste klart å lage en forskrift rundt fabrikasjon av grytekluter! Vedkommende (på en svensk blogg) kommenterte syrlig at han håper det fortsatt ville være tillatt å hekle et par grytekluter hjemme og gi bort til jul..
   Sprudlende galskap i EU, både i det store og det lille.

 3. Veldig bra artikkel! Vi går fra det store til det lille på en måte men det i konflikt med teknikk utvikling som har resultert i delvis alt større bedrifter kanskje er en hypotese her.

 4. Jeg er jo liberalist, så dine og mine tanker er diametrale motsetninger. Det jeg ikke skjønner er din motstand mot EU mens du er kommunist. Hvilken del av kommunismen er nasjonal? Jeg trodde all kommunisme ideologisk sett, ihvertfall fra Marx tenkning var internasjonal, som islamismen, og ytterst sett også nazismen – gitt nok krigsflaks. At kommunismen har globale ambisjoner, fordi den ønsker å redde hele verden, fordi ideen selvsagt er den beste. Hvordan stiller du deg til One World? Hvem skal styre folket under kommunismen og på hvilken måte? Globalister i dag vil jo ikke ha noen innblanding fra folket, vil kommunister som deg i ledersetet ha innblanding fra folket, dersom folket er uenige med deg? Prøver bare å forstå dette. Hvem snakker du på vegne av, hva sier Marx om dette, hvem er dine ledestjerner? Jeg innrømmer lite kunnskap om dette.

Legg igjen en kommentar til EU faller fra hverandre langsomt, men sikkert | State of Globe Norge Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.