NATO – trygghet eller trussel?

13
NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge
Gert Nygaardshaug
Gert Nygaardshaug

Det er kanskje på høy tid vi får en litt annerledes forsvarsdebatt enn den vi har sett inntil nå, ikke minst i denne avisen. Ikke en debatt om vi skal ha et tradisjonelt landbasert forsvar, eller et hyperforsvar hvor NATO spiller hovedrollen. Der ulike generaler og politiske nikkedukker – omtrent som i Napoleonstiden eller før utbruddet av første verdenskrig – fyrer seg opp i pubertal glød over ulike strategier og krigs-scenarier. Men om konsekvensene for den norske befolkning i en skarpt konflikt der Norge med sitt NATO-medlemskap er involvert.

NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge
NATO-styrker skal være permanent til stede i Norge

Den siste tidens krigsretorikk er dypt deprimerende, og har stort sett fått stå uimotsagt i mediene. Fanebærer for denne retorikken er vår norske generalsekretær i NATO, som tidligere, da han var statsminister, ofte ble sett syklende, smilende og sommerbrun i Nordmarka. Nå ser han blek, grå og neanderthalsk ut der han oppfordrer oss, ikke bare til fortsatt å holde steinalderklubba klar, men også til å skaffe oss flere klubber. Hvilket vår egen forsvarsminister nikker bifallende til, når hun nå ser seg fornøyd med nye 165 milliarder til forsvarets langtidsplan.

Menneskets historie handler om å hoppe fra det ene blodbadet til det andre, fra første verdenskrig til andre verdenskrig til den kalde krigen, fra det armenske folkemordet til det jødiske folkemordet til det rwandiske folkemordet, fra Robespierre til Hitler og Stalin, for bare å nevne noe. Mennesket som art, Homo sapiens sapiens, er en ung art, og har eksistert i Europa i rundt 30.000 år. I løpet av denne tiden har denne arten – om vi dømmer den etter statsmannsmannskunsten som er utøvd i de områder og land den har hersket – ikke utviklet et eneste gen i forbedret evne til konfliktløsing. Her har evolusjonen stått fullstendig stille.

Fredsnasjonen Norge? Denne betegnelsen vil sannsynligvis for ettertiden fremtre som noe som stinker svært vondt. På løpende bånd har vi hatt forsvarsministre som Godal, Devold, Faremo, Barth Eide, Strøm-Erichsen, til dagens Ine Eriksen Søreide, der samtlige har utmerket seg ved å bifalle at Norge deltar i kriger mot nasjoner som aldri har gjort oss den minste fortred. Ingen av disse ministrene har beveget seg én eneste evolusjonær millimeter i retning bort fra den før nevnte steinalderklubba.

Dagens retorikk fra statsledelse, militære ledere og forsvarsansvarlige er direkte trist. Det blir slått fast som en sannhet meislet inn i selveste Dovres grunnfjell at Norge kan stå overfor en militær trussel fra en fiendtlig makt i overskuelig fremtid. Hvilket vil si Russland. Dette hørte vi nå i klartekst på NATO-toppmøtet i Warzawa. Derfor blir det spikret inn i oss fra forsvars- og ministerhold nødvendigheten med å styrke en allianse som kan komme oss til hjelp hvis russerne kommer.
La oss stoppe opp her et lite øyeblikk. Hvis russerne kommer? Hvorfor skulle Russland komme og ta oss, true oss, og kanskje invadere Norge? Norge er ikke Ukraina eller Krim, har aldri tilhørt Sovjetsamveldet, eller vært underlagt deres interessesfære. I løpet av de siste århundrene har aldri, gjentar aldri, russerne gjort noen territoriale krav på det norske fastland. Stalin kunne fint ha okkupert Finnmark etter siste verdenskrig, men det var han ikke interessert i. Den eneste, hypotetiske grunnen til at vår nabo i øst skulle gå til krig mot oss, er vår strategiske posisjon som NATOs nordflanke.

Jeg skal begrunne dette, hvilket er elementært: Hvis denne alliansen kommer i en skarp konflikt, i regelrett krig med Russland andre steder i verden, vil selvfølgelig Norge bli svært viktig strategisk, ved siden av at vårt land er forpliktet til å bistå i alliansen med sine ressurser. Vi skal hjelpe til med å sikre at forsyningslinjene fra USA og Canada til Europa holdes åpen. I klartekst betyr dette at Norge kommer i krig med Russland, en nabo vi har levd i fred med opp gjennom all nyere historie.
Og da blir mitt spørsmål til norsk forsvarsledelse, og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i særdeleshet: Hva tror dere vil skje med Norge i et slikt scenario? Hvilke norske posisjoner vil bli viktig for russerne å utslette/innta? Hvilke byer vil russerne bombe? For dette blir neppe bare en sjøkrig. Eller tror Søreide at russerne blir så avskrekket av våre nye F-35 at de lar det norske fastland ligge i fred, der NATO-troppene marsjerer i land med tanks, bakke-til-luft raketter og hele sitt teknologiske våpenarsenal? I så fall er du ikke bare naiv, men har også en særdeles uhistorisk forståelse av krigers utvikling.

I en skarp konflikt med russerne, vil NATO være en uhyggelig trussel mot den norske befolkning. Vi vil kunne oppleve at byer bombes, at hundretusenvis av nordmenn blir drept. Vi vil få et krigsscenario på norsk jord som gjør at 1940, det tyske angrepet og okkupasjonen, blir et teselskap i sammenligning. Det er denne posisjonen norsk forsvarsledelse- og politikk har kilt vårt land inn i, fordi det står hugget i Dovres stein at vårt NATO-medlemskap er Norges sikkerhet. Sannheten er at det er det stikk motsatte. All fornuft og historisk krigserfaring tilsier dette.

For oss som enda en gang ser statsmannskunst på steinaldernivå og at krigsretorikken får bli stående uimotsagt, er det bare å bøye hodet i sorg og fortvilelse. Vi har ingen Finn Gustavsen som står på Stortingets talerstol og forklarer oss hvordan NATO kan gjøre Norge til et angrepsmål og en blodig slagmark. Hvor er partiene på venstresiden nå? Den fredssæle delen av SV? Hvor er Rødt? Finnes det noen venstrepolitiker i dag som våger å stille krigsretorikerne til veggs med spørsmål om hvor mange nordmenn som kan bli drept, hvilke byer som kan bli utslettet, havner som blir bombet i en krig der vi som NATO-medlem er deltager?

Siden den kalde krigen er tusenvis av milliarder med kroner blitt sløst bort på å leke krig mot en fiktiv fiende. Til glede bare for våpenindustrien og uniformskåte offiserer. Et titalls jenter og gutter med pil og bue ville ha gjort samme nytten. Og Norge ville hele tiden ha vært like trygt og med rette kunne kalt seg en fredsnasjon.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


13 KOMMENTARER

 1. Det er et moment til man bør få med seg: Norge som viktig energileverandør (av olje, gass, strøm) til NATO-landene i Europa. Hitler ønsket feks å sikre malmeksporten via Narvik.

 2. NATO skal gi Vesten en samlet styrke som får Russland til å avstå fra angrep. Dette har fungert i snart sytti år. For de fleste har dette faktum langt større vekt enn advarsler fra ytre venstre om at NATO snart kommer til å bombe norske byer.

  • «For de fleste har dette faktum…? – advarsel fra ytre venstre om at NATO snart kommer til å bombe norske byer.?» Tysklands Utenriksminister «Frank-Walter Steinmeier vil ikke at NATO skal bidra til å hete opp stemningen ytterligere øst i Europa» (Aftenposten 18. juni 2016).
   Det NATO kan forårsake er at norske byer blir bombet på grunn av NATOs krigshissing – og hva vi foretar/har foretatt oss utenriks på vegne av NATOs bakenforliggende kapitalistiske og grådige hensikter.
   «Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error.»
   (Marcus Tullius Cicero)

  • NATO-doktrinen stemmer overhodet ikke i praksis. Våre toppledere i politikken og i militærer vil at vi skal tro at vår sikkerhet er truet dersom vi ikke er NATO-medlem. Finland er ikke NATO-land og har ikke vært i krig med Sovjetunionen siden 2. verdenskrig.

 3. Under den kalde krigen skulle amerikanske jagerbombefly slippe atombomber over Troms og Finnmark for å stoppe en invasjon fra Sovjetunionen. Har selv sett disse planene og vet nøyaktig hvor atombomben over Tromsø skulle sprenges. Dette lå inne i Natos planverk, og man kan lese om dette i boka «Fryktens likevekt» som kom ut i 2001. Boken omhandler norsk atompolitikk fra 1945–1970, og er basert på tilgang til strengt hemmelige arkiver i Norge og NATO, samt personlige intervjuer. http://www.nordlys.no/usa-skulle-slippe-atombomber-over-finnmark/s/5-34-81228

  Natos planer har selvfølgelig endret seg siden den kalde krigen, i dag skal det brukes enda flere atombomber mot nordnorske byer og tettsteder! I følge forsvarsstaben vil ta minst 1-2 måneder før Norge kan få hjelp av en hovedstyrke fra NATO i en alvorlig krigssituasjon, og når forsvaret i Nord Norge er nedkjempet på få dager, så sier det seg selv at NATO må bruke atomvåpen for å ramme russiske styrker i Nord Norge.

  «Forsvarets grunnleggende ide kan ikke være å forsvare alt norsk territorium», sa general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i debattprogrammet Underhuset på TV2. Det er en oppsiktsvekkende uttalelse, som etterlater et svært viktig spørsmål: Hvilke landsdeler skal prioriteres og hvilke landsdeler skal ofres (atombombes)?

  Det norske folk har selvfølgelig krav på å få vite dette, men media i Norge svikter som vanlig.

 4. Økonomisk rivalisering mellom EU og USA. Det er et sjokk for USA at EU-politikerne avviser TTIP, den transatlantiske handelsavtalen, samt straffer Apple hardt. USA tvang EU til økonomiske sanksjoner mot Russland,noe som har kostet EU-statene dyrt. Mye tyder på at de vil snu så fort som mulig.
  Under nedtur i verdensøkonomien kommer rivalisering mellom EU og USA til å øke dramatisk.
  Vilke konsekvenser får dette militærpolitisk?
  For svært lenge siden hadde jeg en kronikk i Klassekampen hvor jeg hevdet at i tidens fylde vil USA bombe Berlin. Den økonomiske suksessen for Tyskland har vært basert på de gode forbindelser med USAs fiender så som Iran,Kina og Russland.
  Den helt ekstreme overvåkning som USA har bedrevet over all elite i Tyskland,forteller at redselen er stor for at EUs supermakt forsøker å vri EU ut av USAs jerngrep.
  Såfremt USA vil sikre sitt hegemonistyre over Europa,har de ikke økonomiske muskler til å gjøre det. Det eneste virkemiddel de har er militære.
  En må derfor ikke latterligjøre den ideen om at det er USA som innvaderer Europa og ikke Russland.

  • Hvis en ser på antall amerikanske soldater i Europa, så må en begynne å lure på om Europa ikke allerede er invadert?

 5. Militært betraktet har Norge vis a vis Russland strategisk betydning som plattform for et angrep på de nordlige russiske områdene.

  Vår olje og gassproduksjon har liten eller ingen strategisk betydning i tilfellet krig. Dette fordi installasjonene ligger så udekket og kan med stor grad av letthet ødelegges.

  Norge har tidligere blitt brukt som plattform for angrep på Russland og sett fra russisk side vil logisk militær tenkning i en skarp krisesituasjon selvsagt kunne konkludere med at Finnmark som angrepsplattform må tas ut av ligningen.

  Men dette scenarioet vil aldri skje. Muligheten er et tilbakelagt stadie. Sabelraslingen mot Russland er bare teater og skuebrød for å rettferdiggjøre våpeninvesteringer der formålet er et helt annet enn å starte krig mot Russland, en motstander som ikke kan bekjempes.

 6. En pen kronikk av Nygaardshaug.

  Et annet problem er et at NATO har forbindelser til en rekke ‘svake’ stater i Øst-Europa (og ‘opprørere’ , i Syria). Grunnen til at Norge bør være bekymret, er at hvis en konflikt blusser opp i et konfliktområde i Øst-Europa der Russland er en av partene, så er det slett ikke gitt at den kan holdes lokal. Hvis NATO-styrker (som våre raske reaksjonsstyrker, eller bare noen for nærgående skip) blir med i den, er per definisjon NATO i krig med Russland, dette vil gjelde for Norge også.

  Ultranasjonalister i disse landene (Ukraina, Georgia osv) vet at de ikke kan håndtere Russland på egen hånd. De har all interesse i å involvere NATO i en konflikt. De har sterkt motiv og ofte en mangel på skrupler som gjør dette farlig. De har prøvd dette mange ganger før. Disse nasjonalistene har også sterke støttespillere i det militær-industrielle komplekset i USA/NATO, som egger dem framover.

  Når leder for den amerikanske forsvarskomiteen, John McCain, ber om drepte russere i Syria er dette like farlig spill. Kalkylen er at Russland enten nødt til å gi etter eller at en konflikt kan holdes lokal i Syria.

  Så til del 2 av problemet. Både Russland og NATO har atomvåpen som en integrert del av sitt forsvars-apparat og begge tillater førstebruk av dem.

  Atomstrategi virker slik, at hvis man tror man blir angrepet med atomvåpen, så har man ca. 5 minutter på å skyte opp alt man selv har av atomvåpen, før de blir ødelagt. Dette er atomkrigens logikk (og ikke pasifistisk skremselspropaganda. Dette er på papiret.)

  Hvis NATO og Russland begynner å sende raketter mot hverandre, selv hvis de bare bruker konvensjonelle raketter, hvor lang tid vil det ta før situasjonen blir tolket slik?

  Norge vil ikke slippe unna en slik atomkrig; det er mange strategiske militæranlegg over hele landet. Det kan høres fjernt ut, men i 1914 tenkte de fleste innbyggerne i Europa at en krig ikke ville komme, og hvis den kom, ville bety lite for dem selv.

 7. Jeg mener både Finland og folkene i Finnmark har rett til å vite om Natos planer om å gjøre Finnmark til et radioaktivt vaste land. For å tvinge dem sjøveien (etter min oppfatning). Dette er ikke irrasjonelt sett fra en generals synspungt. er iallefall beskrevet på «Styrk HV» sine sider. Selv tror jeg kun Nato kan klare å gi Russerne noen grunn til å angripe Norge, mulig jeg er naiv,men gi noen gode begrunnelser hvorfor.

Legg igjen en kommentar til Jms Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.