Tyskland gikk i spissen for å ødelegge Jugoslavia, 20 år etter rømmer folk det ødelagte landet

20
Massemigrasjon fra Kosovo

Etter en hard frigjøringskamp mot tyske nazitropper klarte Jugoslavia å frigjøre seg ved egen kraft i 1945. I 1946 ble Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia erklært. Denne staten ble en økonomisk og sosial suksess. En periode hadde den sterk vekst, en anstendig levestandard, samt gratis helsevesen og utdanning. Jugoslavia var en velfungerende multietnisk stat, og var internasjonalt ledende i den alliansefrie bevegelsen. På 1990-tallet klarte NATO å splitte opp og ødelegge denne staten gjennom en serie kriger. Tyskland gikk i spissen for oppdelinga av Jugoslavia. Innbyggerne ble lovt en glitrende framtid i EU, hvis de bare støttet NATO og EU. Nå, vel tjue år etter, kommer en strøm av flyktninger for å få løftene innfridd – i Tyskland.

Massemigrasjon fra Kosovo
Massemigrasjon fra Kosovo

Frigjøringa og det sosialistiske Jugoslavia

Versaillestraktaten hadde opprettet Jugoslavia som uavhengig stat etter at Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket hadde tapt første verdenskrig. Under annen verdenskrig delte de fascistiske statene Tyskland, Italia, Bulgaria og Ungarn landet opp i flere små marionettstater.  Men de jugoslaviske partisanene klarte det som de færreste folk i Europa klarte under annen verdenskrig, nemlig å frigjøre landet sitt fra de tyske nazistyrkene ved egen hjelp. Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia ble opprettet i 1946, og en kort periode var landets leder, Josip Broz Tito, en stor helt blant den nye gruppa av sosialistiske land, inntil han røk uklar med Josef Stalin i 1948. Landet begynte å ta imot økonomisk hjelp fra USA, samtidig som det opprettholdt en skarp kritikk av NATO.

Landet var en føderasjon av seks republikker og to autonome områder (Kosovo og Vojvodina) og føderal hovedstad i Beograd. Femti- og sekstitallet ble en periode med sterk vekst. Folk fikk en rimelig levestandard, gratis helsevesen og utdanning, en måned betalt ferie og analfabetismen var langt på vei utryddet. Forventet levealder steg til 72 år. Bedriftene ble styrt av arbeiderråd. I prinsippet var folk sikret jobber, men arbeidsløsheten var svært høy, og mange arbeidere emigrerte for å jobbe i utlandet, blant annet i tysk og svensk industri.

Da prinsippene for bedriftsdemokratiet i Norge ble vedtatt under ledelse av Arbeiderpartiet, var det inspirert fra Jugoslavia. En periode sendte Norge pasienter til Jugoslavia til helsesentre der.

Jugoslavia og India gikk i spissen for å etablere den alliansefrie bevegelsen i FN, som en periode hadde stor innflytelse. Og da Tito døde i 1980 ble han hyllet over hele verden og toppledere fra de fleste land kom til Beograd for å delta i begravelsen. Samtidig slipte en del av dem knivene for å forberede oppdelinga av landet.

Krisa i Jugoslavia begynte med oljekrisa i 1973. Landet fikk en energiregning det ikke kunne betale og havnet i ei gjeldskrise. Det internasjonale pengefondet ga lån, men krevde til gjengjeld en beinhard nedskjæringspolitikk. Det var denne økonomiske sultekuren som fikk de etniske konfliktene til å blusse opp igjen.

Krigene for å dele opp Jugoslavia

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning var maktbalansen i Europa historie. Ingen kunne hindre Vesten i å dele opp Jugoslavia. Både tysk og amerikansk etterretningstjeneste  hadde vært aktive i landet lenge. Etter gjenforeninga av Tyskland gjenopptok tyskerne landets gamle ambisjoner på Balkan. Under ledelse av Helmut Kohl tok man sikte på å bringe de jugoslaviske republikkene Slovenia og Kroatia inn under tysk dominans, og for å oppnå det samarbeidet Tyskland med ultranasjonalistiske krefter, noen av dem med røtter i krigstidas fascistiske Ustasja-bevegelse.

Fire kriger måtte til før NATO hadde klart å dele opp Jugoslavia i marionettstater. Det avgjørende skrittet ble tatt da Tyskland ensidig anerkjente Kroatia som sjølstendig stat i 1991. Dette kom til og med overrumplende på USA, som derimot kom raskt etter. USAs foretrukne marionetter var de islamistene i Bosnia-Herzegovina og de albanske nasjonalistene i Kosovo. USA sikret seg da også en stor militærbase i Kosovo, Camp Bondsteel, som et springbrett mot Midtøsten og Russland. Og i Kosovo har USA dyrket fra en stat som best kan kalles en mafiastat.

Med støtte fra NATO kunne de kroatiske styrkene drive ut 600.000 serbere fra grenseområdet Krajina og skape det etniske rene Kroatia som Ustasja hadde drømt om. (Les artikkelen Krig i vår tid.)

Under ledelse av Kjell Magne Bondevik deltok Norge i Kosovokrigen i 1999 og bidro til å påføre Serbia store skader på infrastruktur og produksjonsbedrifter. De NATO- og EU-lojale elitene sikret seg sine privilegier, og Vesten var også raus med å se gjennom fingrene med massiv korrupsjon og omfattende økonomisk kriminalitet. Folkene ble lovt velstand, arbeid og utvikling hvis de underkastet seg NATO og EU.

Brutte løfter og elendighet

Det ble investert en del i de EU-lojale marionettstatene. Tyske og østerrikske banker tok over kroatisk bankvesen, og det ble bygd motorveier og boliger. Profitten gikk til utlandet og til å smøre lokale eliter. Økonomien er i fritt fall. Arbeidsløsheten i det tidligere Jugoslavia er skyhøy og stigende. Fattigdommen er stor. En studie fra The Economist Intelligence Unit skriver:

In 2014 real GDP in the western Balkans was still almost 10% below its 1989 level, whereas it was almost 60% higher on average in the countries that joined the EU in 2004-07. GDP per head in the western Balkans was only 27% of the average level in the EU15 countries, and roughly half the average level in the 2004–07 EU joiners.

BNP 10% under nivået i 1989! Det er hva bantustanene har fått ut av NATOs kriger og EUs «utviklingsprosjekter». Finanskrisa rammet dem hardt, og krisa i Hellas har gjort det enda verre. Kosovo er det aller fattigste landet i området. 30% av befolkninga lever i fattigdom og 10% har mindre en én dollar om dagen å leve av. Dette er fattig tredje-verden-nivå, midt i Europa. Uoffisielle data viser en arbeidsløshet på 40% og en ungdomsledighet på over 55%.

Ikke opprør, men masseutvandring

Mange analytikere har spurt om hvorfor elendigheten i ex-Jugoslavia ennå ikke har ført til opprør. Det kan være mange årsaker til det. Men nå stemmer folk med beina. I stedet for å gå til opprør for å få kontroll over sitt eget land, har de valgt å ta beina fatt for å komme seg til det lovede land. Når ikke EU har brakt velstand til dem, vil de søke den der den finnes – i Tyskland. Kosovarer utgjør nå den nest største gruppa av asylsøkere i Tyskland, etter syrerne. Så følger serbere og albanere på tredje og fjerde plass. De flykter fra nød og elendighet og mangel på muligheter. Så Tyskland får nå smake noe av prisen for en krig landet støtter (Syria) og en kolonipolitikk landet har gått i spissen for (Balkan).

Tyske myndigheter frykter nå at det vil komme 650.000 flyktninger til Tyskland i 2015. Det vi kan si helt sikkert, er at disse flyktningen ikke vil få sine drømmer innfridd. De flykter fra fattigdom og elendighet og vil ende i fattigdom og elendighet. Tyskland tar nå i bruk gamle konsentrasjonsleire fra annen verdenskrig for å innkvartere flyktningene.

Ikke almisser, men frigjøring

Flyktningenes situasjon er uverdig og fryktelig. Men når borgerlige humanister av alle slag, også noen som regner seg som sosialister, gjør dette til et flyktningespørsmål, så fungerer det som en tildekking av de virkelige forholda. De store flyktningegruppene kommer fra kriger som støttes eller er satt i gang av Vesten. Mange av de borgerlige humanistene støtter også disse krigene, slik som i Syria. Eller de gikk i spissen for bombinga og ødeleggelsene, slik Jens Stoltenberg og hans «rødgrønne» regjering gjorde i Libya.

Problemet er imperialismen, problemet er NATOs og USAs kriger for verdensherredømme. Problemet er EUs utarming av nasjonalstatene. Problemet er en kapitalisme som er inne i sin verste krise noensinne.

Mens de borgerlige humanistene gjør hva de kan for å unngå kritikk av imperialismen og kapitalismen, konkurrerer de gjerne om å gi almisser for å vise hvor gode de er. Massemigrasjonen vil ikke løse et eneste problem, bare skape nye. Man kan si mye om det gamle Jugoslavia, men det sikret de aller fleste innbyggerne en relativ velstand og et verdig liv. Det er mer enn man kan si om det et tyskdominert EU har å tilby sine bantustaner på Balkan i dag. Edvard Munch sa en gang: «Rikfolk stjeler fra samfunnet. Den rike som gir almisser, stjeler dobbelt. Han stjeler hjerter også.»

Almisser vil ikke gi kosovarer, serbere eller syrere verdighet og velstand. Det kan de bare oppnå ved å kjempe for sin egen frigjøring.

 

Les mitt hefte Balkankrigen (2000)

 

——————

 

Hvis du liker denne bloggen og ønsker å hjelpe til med å spre den til flere, så går det an å gi en stor eller liten gave via PayPal.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


20 KOMMENTARER

 1. For meg som var tenåring i -90 årene var konfliktene på Balkan en slags «summing» i bakgrunnen i en periode da damer, venner og generell moro hadde høyere prioritet enn nyhetsbildet.

  Finnes det noe god litteratur som ser konfliktene på Balkan i et annet lys enn «Washington consensus»? For noen år siden så jeg filmen «The Weight of Chains» (http://www.imdb.com/title/tt1789083/) som fortalte om konfliktene fra en «uvant» synsvinkel. Veldig interessant, men dog, en liten smule pro-serbisk.

  Jeg har også en del ex-jugoslavere som venner/kolleger. Men det er også vanskelig å få så mye ut av dem, da de virker mer fokusert på å legge ting bak seg og ikke nøre opp under noe som igjen vil skape strid mellom befolkningsgruppene.

  Kan noen tipse meg om god litteratur ang. krigene på balkan de siste 20 årene?

 2. Hei. Eg meiner å minnast at konfliktane – etniske og andre – i det gamle Jugoslavia utvikla seg før Tito døydde. Tito sin popularitet var vel eit slags lim som helt staten Jugoslavia samla? Feil eller manglar i den politikken han styrte, må ha gitt Tyskland m.fl. konfliktar dei kunne spele på for å oppnå sine eigne mål.
  Elles bør vi hugse at Bondevik hadde eit nesten samla Storting bak seg da Norge våren 1999 gjekk til krig i lag med USA og NATO med grunngivinga at Milosevic ikkje ville skrive under Rambouillet-avtalen. Trur ein eller to SV-arar var i mot krigen. Bombinga av Radio- og TV-huset i Beograd var vel eitt av høgdepunkta. Avtalen som den tyranniske Milosevic avviste, ville ha gjort «Rest-Jugoslavia» til eit lydrike under USA. Ingen statsleiar kunne ha sagt ja utan å svike sitt eige land. Aftenposten påviste seinare at ingen av stortingsrepresentantane hadde lesi Rambouillet-avtalen.

  • De etniske konfliktene har vært der bestandig, eller i århundrer, for å si det mer nøyaktig. Hvordan de har slått ut har hatt med økonomi og politikk å gjøre. Titos popularitet og hans vellykte nasjonalitetspolitikk betydde mye for å dempe konfliktene. Men den økonomiske suksessen var kanskje vel så viktig. Da krybba ble tom gjennom energikrise, gjeldskrise og IMF-nedskjæring var det ikke mye høy igjen i krybba. Og som kjent, når krybba er tom, så bites hestene. Legg til imperialistisk utnytting av konfliktene, så har du den eksplosive coctailen som var Jugoslavia i 1991. Så kom Tysklands, USAs og EUs innblanding, og resten er historie.
   Ellers har du helt rett om Stortingets ansvar. Det store flertallet støttet denne skammelige krigen og bærer et medansvar for den elendigheten vi ser nå.

  • Den delen av Rambouillet-avtalen som gjorde den heilt umogeleg å godta for Serbia var faktisk hemmeleg. Den gav USA og NATO fri militær tilgang til landet. Denne delen vart først offentleg mykje seinare. Den bør vera med på Jostein Hansens leseliste. Weight of Chains 2 skal vera ferdig no, men eg har enno ikkje fått sett den.
   Folkemord og etnisk reinsking i Krajina vart knapt nok nemnd i vestlege media. Dette var ein viktig faktor i oppbygginga av hatet mellom serberar og kroatar. Vukovar vart brukt svært aktivt i vestleg propaganda for å teikne eit bilde av serbarane som barbariske despotar. Eg orsakar på ingen måte serbarane si framferd i Vukovar, men det heng tett saman med det som skjedde i Krajina. Kanskje Pål lagar ein artikkel om dette med tida (Eller kanskje du Erling?).
   Eg gler meg uansett til å møte att dei flotte folka på Balkan når me reiser ned dit om ei vekes tid (Monte Negro).

  • «Feil eller manglar i den politikken han styrte, må ha gitt Tyskland m.fl. konfliktar dei kunne spele på for å oppnå sine eigne mål.»

   Er Tyskland en selvstendig nasjon?

   Når ble i såfall Tyskland fritt?

   Det er ikke veldig lenge til tyskerne blir en minoritet i eget land, og befolkningen har aldri fått stemme over sitt eget folkemord.

   Har vi igjen med fenomenet om de gode og opplyste som må demonisere offeret, slik at de kan beholde illusjonen om godheten sin?

   Jeg tror helt klart det. Hverken Erlig Folkvord eller Pål Steigan har klart å uttalt at Europeere har rett til å overleve, da hvite folk tydeligvis ikke er noe annet enn utbyttbart verktøy for verdensrevolusjonen.

 3. Det er bra at Pål Steigan minner oss om angrepene på Jugoslavia
  og ikke minst Tysklands rolle.
  Tidlig på 1960-tallet startet den tyske hemmelige etterretningstjenesten sin prosess for å undergrave
  og infiltrere det sosialistiske Jugoslavia.
  Etter at Klaus Kinkel ble generaldirektør for etterretningstjenesten i 1981, ble infiltrasjonen mer aggressiv.
  Planen var at Slovenia og Kroatia skulle tilbake til tysk dominans, med god støtte fra folk fra Ustasja i Tyskland
  og det kroatiske Jugoslavia.
  Tysklands pro-kroatiske politikk fikk store støtte fra kroater som bodde og stemte i Tyskland.
  De stemte på Genchers liberale parti, FDP, hvor Kinkel var i viktige posisjoner, som justisminister og senere utenriksminister.
  Klaus Kinkels rolle kvalifiserer til en dom i krigsforbryterdomstolen for Jugoslavia,
  men hele historien er kanskje ikke kjent.
  Det katolske Europa med Vatikanet i spissen ledet angrepene på Jugoslavia.
  Vi må ikke glemme CIA og det tyske FES, infiltrasjoner i jugoslavisk fagbevegelse.
  Under et seminar i Zagreb for faglige tillitsvalgte ble jeg skremt over
  hvor katolske og rasistiske mange var mot andre grupper i Jugoslavia.

  Torsdag 11. juni var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Montenegro
  for å overtale landets politiske lederskap til medlemskap i NATO.
  I den forbindelsen holdt han en pressekonferanse i Podgorica.
  Her uttalte han NATOs beklagelse over de mange sivile drepte under
  NATOs bombing av Serbia og Montenegro i 1999.
  Han hevdet at NATOs hensikt med bombeangrepene var å beskytte sivile,
  noe NATO lykkes med i følge Jens Stoltenberg.
  Han uttalte at NATO gjorde alt de kunne for å spare uskyldige liv,
  men uheldigvis var det ikke til å unngå.

  Dette er regelrett løgn fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
  Det er en kjent sak at USA og EU og deres terrororganisasjon NATO
  kaller sine bombeangrep for human krigføring,
  – på Balkan, i Afghanistan, i Irak, i Libya og andre steder.
  En løgn om massakrer i Kosovo-provinsen, ga USA og EU startsignalet til
  NATOs første humanitære krig med terrorbombing av Serbia og Montenegro.
  I ettertid vet vi at NATO bevist bombet sivil infrastruktur,
  – fabrikker, skoler og sykehus.
  NATO gjorde liten skade på Serbias militære kapasitet,
  hensikt var å ødelegge landets økonomi.
  Det var en bevist handling fra USA, EU og NATO og dermed for Norge
  som aktiv deltaker i NATOs aggressive kriger om ressurser og markedsmakt.

  Jens Stoltenberg har ingen troverdighet når han beklager
  drapene på tusenvis av uskyldige mennesker i Montenegro og Serbia i 1999.
  USA og EU fortsetter bruk av NATOs terrorbombing for å nå sine politiske mål.
  Det er å håpe at Jens Stoltenberg og hans medskyldige en dag skal stå til ansvar for sine ugjerninger.

  Olav Boye
  Drammen

  • Om eg ikkje hugsar feil vart ein tobakksfabrikk bomba tre gonger, ikkje ved ein feil, men som prioritert mål. Det vel unødigt å sei at Phillip Morris overtok denne for ein slikk og ingenting. Yugo sin bilfabrikk i Kragujevac vart og bomba sønder og saman. Det var økonomien dei (me) sikta mot – ikkje strategiske militære mål.

 4. Mangler det ikke en aldri så liten linje her om serbiske, anakronistiske ‘stormaktsambisjner’?

  • Dette er ikke en artikkel om helheten i konflikten. Det skrev jeg om på nittitallet og i 2000. Skulle jeg ha tatt helheten, så hadde du hatt Serbia, Kroatia, UCK, fraksjonene i Bosnia, islamistene fra Afghanistan osv. Artikkelen handler om Tysklands rolle, og den gikk gjennom Kroatia. Og NATO bombet Serbia og ikke Kroatia. Milosevic var en reaksjonær serbisk nasjonalist. Men NATO, USA og Tyskland er makter i en helt annen skala og med helt andre ressurser. Det var de som delte opp Jugoslavia. Og nå får Tyskland merke resultatet av den katastrofen landet har vært med på å skape.

 5. Har Steigan noengang vært i Jugoslavia. Snakket med folk i Slovenia, Kroatia, Makedonia. Ellers er dette innlegget til Steigan noe gammelt AKP-ml oppkok av konspirasjoner og forvridde tanker.

 6. Steigen skriver alltid godt.

  Men denne ideen om at det er kapitalismen skaper imperialismen virker lite overbevisende på meg. Sovjetunionen videreførte den russiske imperialismen ufortrødent etter å ha endret økonomisk system.

  Motoren i imperialismen er politikernes maktkåthet. For en tsar eller en amerikansk president er det å få mer makt meningen med livet. På samme måte som det å få mer penger, selv om man har alt for mye fra før, er meningen med livet for en investor.

  Det vi trenger er fungerende demokratier. Folk flest er opptatt av å leve så godt som mulig. Og skal man få til det må det være fred, trygghet, tak over hodet osv.
  Hvis man kunne få politske systemer som var slik at det var samsvar mellom folkets prioriteringer og politikernes valg, ville ønskene om å erobre nytt land svinne hen…

 7. Jeg vet ikke helt om det var Tyskland som knuste Jugoslavia . Heller USA og NATO.
  Men gåten er jo at USA , som hjalp til å opprette staten Jugoslavia etter andre verdenskrig , var den som gikk i bresjen for å ødelegge den samme staten .

  Var det slik at staten ikke lenger var den nyttige idioten som USA trengte ?

  • Birgitta: Har man ikke andre å skylde på er jo USA greie å ha. Kanskje Jugoslavia var plukkråtten fra før Tito døde? Slovenia var bra velstående. Kosovo besto av svært forurensende tungsindustri. Og mye klaner og røvere, Se på BiH, Med Titos planøkonomi var landet fra begynnelsen nødt til å råtne på rot. Og «solidariteten» mellom de ulike etniske gruppene. Den holdt det hemmelige sikkerhets politiet orden på. Som i så mange andre kommunistiske land.

 8. Jeg tviler ikke på at han kunne lett inkludert nordmenn i listen han nevner her den guruen til de rød dinosaurene :

  «Eksistensen av slike folk som de gælere i Skottland, Breton i Frankrike, baskerne i Spania og slavere i Østerrike er en utfordring for revolusjonen..
  Slike folk vil forsvinne fra jordens overflate i den neste verdenskrigen. Det vil være et fremskritt»

  Jugoslavia var en trussel mot en kulturelt variert verden.Jugoslavia var ikke en nasjon men en stat som fanget en mosaisk av nasjoner og hadde for mål å tilintetgjøre dem alle .Det er disse nasjonene som har ødelagt den naturstridig staten.

Legg igjen en kommentar til Espen Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.