Et uverdig realityshow

23

Spillet rundt de syriske flyktningene er norsk politikk på sitt aller verste. Nå har de vanlige gjengangerne flydd ut og inn av studioer i ukevis og snakket med patos om sitt engasjement for syriske flyktninger. Ikke èn av dem har snakket om hva Norge kan gjøre for å få slutt på krigen i Syria, som er det som har skapt flyktningekatastrofen. De har ikke en gang forsøkt å finne ut hvordan Norge best kan hjelpe syriske flyktninger. Det har bare handlet om politikere som vil framstå som moralske – og om hvem som skal sitte med svarteper. I går (10.06.2015) ble avtalen, eller hva det nå var, lagt fram for offentligheten. Og det var nesten verre enn man kunne forestille seg.

støre syria
VG fanget Støre under de såkalte vaffelforhandlingene. De vaflene kan de ikke ha vært heldige med.

Det handler ikke om Syria

Hele denne runden av sirkuset startet med en kronikk skrevet av åtte organisasjoner med Flyktninghjelpen og Røde Kors i spissen som ble publisert i VG 11.03.2015 under tittelen Nasjonal dugnad for syriske flyktninger.

Fra da av har tallet 10.000 vært demarkasjonslinja mellom et godt og et dårlig menneske. Men som professor Terje Tvedt har pekt på i artikkelen Narsissismens triumf, har diskusjonen bare tilsynelatende handlet om Syria. I virkeligheten har den handlet om det realityshowet som er norsk politikk.

De politikerne som har løpt som en lemenflokk gjennom radio- og TV-studio for å forsikre om sin omsorg for flyktningene støttet alle sammen Norges krig mot Libya, som har bidratt vesentlig til den humanitære katastrofen som utspiller seg i Middelhavet. Og de er fortsatt tilfredse med Norges bombing av Libya! Likevel vil de at vi skal se på dem som menneskekjære humanister.

Norge deltar i krigen i Afghanistan og har støttet USAs krig i Irak, som har splittet opp og ødelagt landet til det ugjenkjennelige. Og vi støtter jihadistenes krig i Syria, som har ødelagt og nærmest totalrasert et land som riktignok var et diktatur, men som var velfungerende og etter måten trygt. Det er ene og alene krigen mot Assad som har skapt flyktningekatastrofen i Syria.

Ikke en eneste av disse menneskevennene har sagt ett ord om det som virkelig ville hjelpe, ikke 10.000, men millioner av syrere, nemlig å få slutt på den vestligstøttede krigen i Syria. Ikke én av dem!

Ikke 10.000, ikke friske penger, de fattige må betale

Når så denne avtalen, eller hva det nå er, ligger på bordet, viser det seg, slik jeg alt har varslet, at det ikke er snakk om 10.000 flyktninger. Formelt sier avtalekameratene at det er 8.000, men det er mye kreativ bokføring som må til for å få det tallet. Og det er ikke over to år, men tre. Og det er heller ikke friske penger. Man tar penger fra bistandbudsjettet, som var satt av til å hjelpe andre fattige folk i nød og bruker dem til dette prosjektet i stedet: Prosjekt narsissisme.

Klassekampen skriver:

Men det er ikke snakk om friske penger:

«Partene er enige om å foreta omdisponeringer innenfor bistandsbudsjettet for å oppnå dette», heter det i avtaleutkastet.

Avtalen tar ikke utgangspunkt i hva som er behovet i Syria. For hvis den hadde gjort det, så hadde man gått inn med massive overføringer til UNHCRs leire internt i Syria. Det er der det desperate behovet er.

Avtalen bygger ikke på noen analyse av hva syrerne virkelig trenger, men den bygger heller ikke på en analyse av hva som vil være de reelle kostnadene med å integrere noen tusen syriske flyktninger i norske kommuner.

Menneskevennene rapper penger av bistandsmidlene (omdisponerer, som det heter) og strør litt ut over kommunene. Men mye tyder på at det er nettopp her det vil strande. Kommunene får ikke nok penger til å gjøre jobben, så blir det en flaskehals, og så blir det reelle tallet noe helt annet enn sjøl de 8.000. Men da er valgkampen over. Pressa vil ha glemt det nedverdigende dokketeatret fra våren 2015 og vil være i gang med en ny sesong av realityshowet Norsk politikk.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


23 KOMMENTARER

 1. Jeg er sjøl for tida i et kommunalt sesongoppdrag som handler om vedlikehold av gamle festningsverk. Vi har med oss folk fra Eritrea og Somalia i samarbeid med flyktningetjenesten. Flinke og arbeidsvillige folk, ingenting å utsette på det. Problemet er at de er under et system hvor de er totalt umyndiggjort. I løpet av sommeren må de ha 14 dager fri; ikke fordi de skal ha ferie, men fordi de må gå på kurs i norsk samfunnskunnskap. De sier sjøl at de lærer mye mer om det norske samfunnet av å være på en norsk arbeidsplass enn av å sitte i et klasserom. Hvis de hadde fått lov å jobbe disse 14 dagene, ville samfunnet helt utvilsomt ha tjent på det. Når de tvinges til å gå på et kurs de ikke er motivert for fordi de heller vil jobbe, koster det sjølsagt mye mer enn bare lønna til kurslederen. Så kan du gange dette med antallet norske kommuner. Ikke rart det blir dyrt med byråkratiske firkantregler som i praksis behandler voksne folk som umyndiggjorte småunger. Hvis disse flyktningene heller hadde fått lønn for å jobbe istedet for at skattebetalerne skal betale for et kurs de uansett ikke kommer til å lære noe av, ville det ihvertfall ha blitt produsert noe og samfunnet ville ha tjent på det.

 2. Sist Norge bidro til å avslutte krig var Afghanistan og Libya. Resultatet ble 22/7. Virker som om våre politikere har oppfattet budskapet…

 3. Krigen i Libya betydde foruten at Jens ble premiert med stillinga som NATO-sjef at Forsvaret fikk brukt opp en god del utdatert ammunisjon til F-16 flyene hvis piloter fikk ordre om å finne bombemålene sjøl. Og krigen ble besluttet pr sms. Krigsforbryterdomstolen hadde hatt mye å gjøre hvis det fantes rettferdighet.

  • Og fikk man medalje for hykleri og dobbeltmoral, så ville det være flust med norske gråtekoner, unnskyld; mener politikere, på pallen. De siste dagers nyhetssendinger har vært et teater verdig.

 4. «Ikke èn av dem har snakket om hva Norge kan gjøre for å få slutt på krigen i Syria, som er det som har skapt flyktningekatastrofen.»

  NATO vil ikke ha slutt på borgerkrigene mellom moderate og radikale muslimer, da de har jobbet så hardt for å fjernet arabiske ledere som sto i veien for borgerkrigen, så det ville være illojalt for NATO partiene i Stortinget å prøve å få slutt på krigene, før alle muslimer er vaksinert mot islamsk fundamentalisme og jihad som svaret på alle muslimske lands problemer.

  «Hvis disse flyktningene heller hadde fått lønn for å jobbe istedet for at skattebetalerne skal betale for et kurs de uansett ikke kommer til å lære noe av, ville det ihvertfall ha blitt produsert noe og samfunnet ville ha tjent på det.»

  Jeg har også jobbet med somaliere og eritreanere, og jeg forstår ikke hva de skal jobbe med? Alle jobber i dag, krever at man kan lese godt, ikke gjør noen feil og møter presist hver dag. Dette effektivitetskravet har dyttet nordmenn som ikke klarer kravene ut i uføretrygd eller arbeidsledighet og rusmisbruk.

  I gamle dager hadde murerne murersvenner, men i dag har de maskiner, og slik er det over alt. Hvor murersvennene ikke nødvendige var dumme eller inkompetente, så var det som regel noe som gjorde at de ikke kunne gjøre murerens jobb, som manglende pålitelighet i alle ledd. I dag finnes det nesten ikke norske murere igjen heller, da kompetente østeuropere har gjort at kompetente nordmenn ikke blir murere. Arbeidsoppgaver som kan gjøres uten store norskkunnskaper, er det utdannet arbeidskraft fra øst-Europa som gjør. Når svensker, dansker, nederlendere og tyskere lærer seg norsk på uker og måneder, og gjerne vil til Norge, må innvandrere fra MENA og Afrika virkelig stå på, for å slå disse også.

  Å tro at ikke somaliere og eritreere vil bli tapere i et slik samfunn er naivt, uansett hva årsakene måtte være.
  Hvor taperne sprer seg jevnt i den norske befolkningen, så vil du kun på grunn av språkkravet alene, få clustere med innvandrere som blir tapere i det norske samfunnet, og derfor heller å ønske å leve i parallellsamfunn, som gjør de til ennå større tapere i det norske samfunnet.

  For å oppsummere så går det ikke an å åpne opp et så godt lønnet arbeidsmarked som det norske for konkurranse fra hele EU, og ikke tro at konkurransen fører til at den eneste måten for arbeidgiverne å overleve, er å velge kompetent arbeidskraft fra Europa, fremfor å lære opp inkompetente innvandrere.

  • For det første vil jeg arrestere deg på bruken av begrepet «radikal muslim» når du åpenbart mener reaksjonær islamist. Hva som er «radikalt» med islamismen er jeg fullstendig ute av stand til å forstå. For det andre har jeg opplevd at folk med håndverksutdannelse fra hjemlandet ikke får en fair sjanse fordi de også i likhet med norske håndverkere blir utkonkurrert på uærlig vis av øst-europeisk mafia. Bla en eritreisk snekker jeg tilfeldigvis kjenner; han får ikke oppdrag fordi han vil ha ei anstendig norsk lønn for jobben han gjør.

   • I den sfæren jeg kommer fra, var Radikale folk det ikke gikk an å snakke fornuft med, fordi de hadde høyere og noblere sannheter enn deg. Det ser selvfølgelig ikke slik ut fra de radikales synspunkt, hvor de reaksjonære er idiotene som er ideologisk forblindet, og reaksjoner islamist blir begrepet som forklarer best.

    Samme problem med at våre begreper ikke passer på muslimer, har man med moderat muslim. Moderate muslimer er ikke det samme som moderate Kristne.

    I en nøytral språkdrakt blir det borgerkrigen mellom fundamentalistiske islamister og resten av befolkningen i muslimske land. Ved at NATO kontinuerlig bomber og dreper de forhandlingsdyktige og ukorrupte hos islamistene, når de blir for sterke, vil de galeste og mest korrupte islamistene være igjen, til å begå så mange overgrep og uhyrligheter i Islams navn, at muslimer blir vaksinert mot Jihad og islamsk fundamentalisme i generasjoner.

    «Bla en eritreisk snekker jeg tilfeldigvis kjenner; han får ikke oppdrag fordi han vil ha ei anstendig norsk lønn for jobben han gjør.»

    Hvilket viser at flytting av folk over landegrenser ikke er solidaritet, men solidaritetsødeleggende. Ikke en gang småbedriftseiere vinner på denne konkurransen, da profittjaget for den enkelte bedriften, gjør at man kun kan tjene penger på de best kvalifiserte arbeiderne. Noen må da betale for de som ikke er 100%, hvilket da kommer som en skatt på kapitalavkastning, konsum eller arbeidsinntekt.

    De som får jobb, integreres sosial og ikke opplever et kulturtap, har en fordel av å bytte land. Hvor stor gevinsten egentlig er, er dog vanskelig å si, da de nok hadde klart seg relativt bra i hjemlandet også, mens mange innvandrere lykkes dårlig i det norske samfunnet, og sliter med depressjoner.

    De eneste ubestridte vinnerne i systemet, er storbedriftene som kan få tiltrukket seg kvalifisert arbeidskraft billigere, så de kan utkonkurrere mindre bedrifter, ved at stordiftsfordelene øker.

    • Naturligvis har du noe rett. Men du har ikke rett i at alle somaliske og eritreiske håndverkere er inkompetente. De mangler noe i erfaring med utstyr de ikke er vant til å bruke, men det lærer de fort. Mitt poeng er at denne eritreiske snekkeren og mange andre med håndverkserfaring fra hjemlandet ikke trenger noe «kurs» som koster mye mer enn bare lønna til kurslederen. Det de trenger er at noen tar sjansen på å la dem få prøve seg i en ordentlig jobb. Så er det naturligvis riktig at hjelp i nærområdene er langt bedre enn å sende folk halve jorda rundt. Men når folk først er her, hjelper det ihvertfall ikke å lage et umyndiggjørende byråkrati rundt dem. Det er det vi i praksis gjør; det sier seg sjøl at det blir dyrt, og i verste fall ender vi opp med det psykologer kaller «lært hjelpesløshet».

     • Jeg synes dessuten det er uredelig av deg å antyde at mine motforestillinger har med «uærlighet» å gjøre. Jeg hører gjerne på dine motforestillinger; du har som sagt rett i noe av det du sier. Og jeg tar som alle andre feil av og til. Men en diskusjon som går ut på å stemple en diskusjonspartner som «uærlig» fordi man kommer med motforestillinger, blir ganske formålsløs.

     • Det er mulig jeg uttrykker meg feil, men poenget mitt er at de er inkompetente, da ingen er villig til å gi dem muligheten til å bli kompetente, siden konkurransen mellom bedriftene er så hard, og antallet kompetente europeere som ønsker norske lønninger, er så mange.

      Resultatet er en ond sirkel, man ikke vil finne en løsning på, da gode tider, som før gjorde at utfaglærte fikk en opplæring i et fag, og hvor de flikere fikk bli, nå fører til import av fagarbeidere.

      Nå var ikke snekkere poenget mitt heller, men man kan forvente ikke seg at innvandrere med språk og integrasjonsproblemer skal forbli i yrkeslivet, når lønnsnivået i Norge, gjør at flinke ferdigutdannede europeere søker seg til Norge for å få jobb.

      Selv fikk jeg lære hvor skummelt en arbeidskonflikt kan være, da 4 sykemeldinger med noen arbeidsdager i mellom, gir 40 arbeidsdager man må betale lønn, samt at man fort ryker på dagsbøter. I mitt tilfelle hadde vedkommende rusproblemer, og ville ikke ha noe bråk, men hadde vedkommende kunne rope rasist, og fått støtte av jurister som lever av å bekjempe rasisme, hadde jeg vært konkurs.

      Hadde ikke konkurransen fra europperne vært der, kunne man fått godt nok betalte oppdrag til å prøve, men slik det er nå, er det ingen som tør på grunn av den onde sirkelen ikke-europeerne har havnet i.

 5. Skuffende innlegg!
  «Fra da av har tallet 10.000 vært demarkasjonslinja mellom et godt og et dårlig menneske.» Så foraktfullt, lik den samlede høyreside, uttaler du deg om de organisasjonene som faktisk er tilstede i områdene. Og logisk nok konkluderer du med det velkjente «hjelpe dem der de er» – postulatet. Det eneste som mangler er det sedvanlige sleivsparket «politisk korrekt». Alt i alt svært nedslående å lese!
  Ja, vesten burde gjøre mer for å stanse krigen. Men her er det ikke noe enten/eller. UNHCR har anmodet europeiske land om å ta hånd om 380.000 mennesker, 2% av det totale antall syriske flyktninger. Her må det derfor arbeides på flere områder.

  • Ja, jeg er opprørt, og jo, jeg må nok innrømme at det skinner gjennom, sjøl om jeg gjør så godt jeg kan for å dempe meg.
   Men når alle disse som sier at de har syrernes ve og vel for øye ikke sier ett ord, ikke et eneste ord om at det er Norges nærmeste allierte som via stråmenn har ødelagt landet dres og drevet dem på flukt, og som fortsetter å gjøre det, så blir ord fattige.
   Norge har påstått at vi er en «fredsnasjon». Jeg tviler på at dette er en holdbar karakteristikk, men la gå. Hvis man tar den på alvor, hvorfor står ikke da Norge fram og fordømmer krigen og forlanger umiddelbar slutt i kamphandlingene?
   Jeg tror det er fordi vi er i lomma på USA og ikke tør å si noe som ikke er godkjent i Pentagon. Men jeg skulle like å bli motbevist på det punktet. Hvis man klarte å stoppe krigen, så ville det ikke hjelpe 10.000 flyktinger (som kanskje er 3500?), det ville redde millioner av mennesker. Jeg skjønner ikke med min beste vilje hvorfor det er skuffende å peke på dette.
   Du skriver «Vesten burde gjøre mer for å stanse krigen.» Krigen er initiert av USA og de oljediktaturene vi samarbeider mest med. Og de holder den ved like. USA kunne stoppe krigen. NATO kunne stoppe krigen. Men de ønsker ikke. De ønsker å fortsette den.

   • At man er opprørt over hykleriet hos disse såkalte «humanistene» som har forsvart den forbryterske krigen mot Libya er fullt forståelig. Men det er også grunn til å være opprørt over hvordan flyktningene blir behandlet når de først har kommet til Norge. De blir puttett inn i et system hvor de blir totalt umyndiggjort. Folk som vil jobbe får ikke lov fordi det ikke passer inn i firkanten til NAV-ansatte som er utdanna på Sosialhøgskolen eller hva det nå heter. Ifølge dem er dette mennesker man skal «synes synd på»; Ergo skal man ta utgangspunkt i at dette er folk som ikke klarer noe som helst sjøl. Jeg har sjøl jobba sammen med mange av disse menneskene som sosionomene «synes synd på»; er det noe de virkelig blir forbanna på, er det folk som skal «synes synd» på dem.

  • Hvor er solidariteten til de 7,6 millioner andre internt fordrevne flyktningene i Syria? For det er disse som må betale prisen for at dere skal kunne føle en form for selvtilfreds forherligelse ved å hente inn 10 000 til Norge. De som virkelig utviser menneskeforrakt her er alle dere narsissistiske godhetstyranner som har sett dere blind på egen moralske og overlegne godhet. Vi kan ikke se bort i fra den økonomiske virkeligheten. Tar vi i mot 10 000 syriske flyktninger, så sier man samtidig nei til å hjelpe 250 000 mennesker i nærområdene. Det viktigste burde da være å hjelpe flest mulig mennesker.

   • Du er raus med merkelapper og skjellsord og gjerrig med argumenter, det er trist for debatten! Deg om det.

    Konsekvensen av din tankegang er å nedlegge hele asylinstituttet, fordi man til enhver tid bør bruke pengene «der de er». Det er et gammelt trick å sette gode tiltak opp mot hverandre, tydeligvis også her. Vi må gi nødvendig hjelp på stedet, samtidig åpne opp for personer som er forfulgte. Asylretten gjelder også flyktninger. Og, som kjent, behovet har sitt grunnlag i en anmodning fra UNHCR.

    • Konsekvensen av min tankegang er å hjelpe flest mulig mennesker i nød, det diametralt motsatte av hva du ønsker. Det er ikke noe triks, men en realitet at politiske vedtak også må forholde seg til den økonomiske virkeligheten. Pengene som brukes for å hente 10 000 flyktninger fra Syria til Norge, kan ikke brukes om igjen for å hjelpe syriske flyktninger i nærområdene. Når det i tillegg koster langt mer å hente dem til Norge blir det for meg ganske utsøkt og frekt å snakke om manglende solidaritet fra oss som heller vil bruke pengene for å hjelpe dem der vi når flest.
     Vi bør ikke ta i mot flere enn det vi har kapasitet til å gi en forsvarlig og god nok oppfølging. Når det samtidig sitter over 5 000 på norske asylmottak som har fått oppholdstillatelse, der mange allerede har sittet i flere år uten å få anledning til å integrere og bosette seg i det norske samfunnet, så vil det være galskap om vi samtidig skal hente inn 10 000 nye når vi ikke klarer å ta vare på de som allerede er på asylmottakene.

     • Ikke alle kan hjelpes «der de er». Dette har UNHCR tatt konsekvensen av. Heldigvis følger Norge opp, dessverre ikke med 10.000. Men politikk er som kjent «det muliges kunst».

    • Det er heller ikke snakk om å hjelpe alle «der de er», men å hjelpe dem i nærområdet slik at flere får ta del i det norske bidraget til syriske flyktninger – og ikke bare noen få utvalgte. Det som skremmer meg mest er at UNHCR og Norge går inn for en løsning som bryter med solidaritetstanken. Tiltak som vil være til det beste for det syriske folk er byttet ut med egeninteresse.

     Politikerne gjør det som gir dem mest prestisje, hvor de kan sole seg i glansen av sin egen kvalmende forheligelse. Etter deres syn er det mye mer storsinnet å hente 1 promille av de som er på flykt til Norge enn å hjelpe 250 000 mennesker i dyp nød, nettopp fordi det ikke er det syriske folks ve og vel som er i høysete.

     For den summen det koster å hente 10 000 syriske flyktninger til Norge så kunne vi heller ha overtatt finansieringen av hele UNHCRs landprogram i Libanon og Jordan. Som professor ved Universitetet i Bergen og Oslo, Terje Tvedt skriver i sin kronikk «Narsissismens triumf» så vil departementets egne anslag over hvor mye det vil koste for Norge å hente 10 000 flyktninger kunne bidra til støtte for syv millioner flyktninger.

     Videre står det i kronikken at:
     «dersom Stortinget virkelig vil gjøre noe for Syria og flyktningekatastrofen, og som også kan bidra til å skape grunnlag for mer varige løsninger, kunne de ha sagt: Isteden for å bruke milliarder på 10 000 flyktninger vil Norge betale for driften av alle UNHCRs leire internt i Syria i to år. Eller for alt arbeidet i Jordan i to år. Eller i Libanon (alt ville ha kostet mindre enn selv de mest beskjedne overslagene over hva 10 000 flyktninger til Norge vil koste).
     Stortingspartiene kunne så i tillegg invitert til en nasjonal dugnad/ innsamling til Syria hvor alle pengene gikk direkte til FN og driften av leire inne i Syria. For som FN sier i sin siste appell fra forrige uke: De trenger hver krone, det koster 100 kroner å støtte to mennesker i en uke og 10 000 kroner å støtte en syrisk familie i ett år. I kjølvannet av disse initiativene, som ville vekket oppsikt over hele verden, kunne Stortinget bedt regjeringen arbeide systematisk for en konferanse for de stridende partene i Syria. Kanskje initiativet ikke ville lykkes, men det ville kunne rettet opp Norges renommé i regionen etter bombingen av Libya – og vært et initiativ som kanskje kunne gitt et glimt av håp i en situasjon som virker fullstendig fastlåst.»

     Dessverre så har Stortingsflertallet tvert i mot vedtatt en politikk som bidrar med nesten ingenting til de mange millioner menneskene som etterlattes i et krigsherjet Syria i ruiner.

 6. Sånn blir det når ingen i Norge vil ta på ofrene for våre krigsforbrytelser i Syria. Men, noe måtte gjøres tenkte flere. AUF har en syrisk flyktning som leder, Han støtter ikke Assad. De humanitære organisasjonene som kom med utspillet gjør det heller ikke. Ikke regjeringen eller noen politikere gjør det heller. De har ikke fått drept Assad enda- tross alle midler. Men, ingen sier stopp. – (…»og tenker- kanskje ikke det syriske folket er så interessert i ‘demokrati’ og ‘menneskerettigheter’ som vi trodde!»…?) Så lenge norske politikere aktivt støtter USAs krig i Syria er Brende og hans menn medskyldig i folkemord…. Alle har jo i over 4 år beredte grunnen for at terrorister i hopetall har kunnet reise til Syria. «Vi glemmer jo ikke innsatsen til frihetskjemperne under den spanske borgerkrigen»…Vår tidligere statsminister, nå kronet massemorder, synger allsang i Tyrkia sammen med den tyrkiske utenriksministeren. De synger «We are the world». Ja, det er helt sant. Tyrkia har blod på hendene, mye blod på hendene. De er transittland for terrorister fra Norge og resten av verden og alt det militære utstyret IS har. Kampevnen til IS er helt enorm. De klarer å nedkjempe 2 regulære hærer. Da trenger du forsyninger og om de aldri så mye roper Allah så detter ikke disse våpnene ned fra himmelen….Dette er så nedrig. Dette er så uanstendig. Det vi er vitne til er hyklernes innside. Og, der finnes det ikke mye moral. De kler ikke rollen som ansvarlige mennesker, fordi de er ikke ansvarlige mennesker. Men, det er flere uansvarlige. Pressen. De støtter også IS. Det må de jo gjøre?. Hvis ikke, hadde denne krigen fått et helt annet forløp. Pressen har mye blod på hendene. Når HELE Norge står på hodet i tallmagi hadde det for en gangs skyld ikke vært dumt å lytte til Assad. Det er tross alt han som kjemper denne kampen alene for oss alle. faktisk. Han fikk spørsmål fra en svensk journalist om hva han synes om Europas ‘gjestfrihet’ overfor syriske flyktninger.. Han takket ikke , men sa: Få regjeringene deres til å stoppe å støtte IS. Og, det andre og viktigste når det gjelder syriske flyktninger var. Få opphevet alle sanksjonene som Vesten påfører vanlige syrere. Det er svært mange som rett og slett må flykte fordi det er mangel på penger, varer, medisiner osv. Vesten har innført sanksjoner slik at det ikke er mulig å overføre penger til syriske banker. For å få penger inn i Syria må man først overføre disse til en libanesisk bank. Så må noen fysisk komme over fra Syria til Libanon og ta disse med seg tilbake ’til fots’. Vesten er gode på det med «War on Sanctions». All flyfrakt til Syria er også rammet av disse sanksjonene. Det er umulig å få pakker eller varer inn i Syria. Du må igjen komme deg over til Libanon, hente og tilbake. Når en tomat som tidligere kostet 2 øre koster nå 100 kroner, hva gjør man?. Hvorfor nevnes det ikke i kampens hete at sykdommer etc. i Syria var utryddet , men er kommet tilbake takket være disse sanksjonene. Syria har gått tom for vaksiner. Det fantes ikke syriske flyktninger før 2011, men det fantes over 1. mill. irakiske flyktninger i Syria. Bare et lite apropos. Skal du søke om visum til Norge utsteder ikke den norske ambassaden i Libanon det, du må til ambassaden i Jordan! Det er flere desperate kristne og andre minoriteter som søker om visum til andre land, men får det ikke. De er innelukket i helvete- i vårt helvete. Narrativet til alle som har tatt på seg bryderiet med å vise humanansiktet er at Assad er en despot, en som dreper sitt eget folk, en som har skapt IS og som må bort. Brende -han med politisk tyngde, sier at vi kan ikke bli kvitt IS før vi er blitt kvitt Assad….Konsekvensen av dette narrativet er at verdige syrere som skal til landet der olja gror, er ‘demokratiforkjempere’. eller terrorister som vi andre kaller dem.

  • Veldig bra, saklig og informativt innlegg. Takk, Eva Thomassen.

   (Kunnet vunnet mye i lesbarhet med enkel avsnittsbruk.)

  • Jeg er enig i det meste av det du skriver her. Sanksjoner rammer stort sett sivilbefolkningen. «Tittn tei» er også en av de malplasserte hyklerne som burde hatt mer pepper. Ja, selv Hareide nevnte forholdene for kristne(yesidiene) i disse leirene. Og hvordan blir det når alle disse gruppene kommer hit?
   Hver uke, ja opptil flere ganger i uka kommer det nyheter fra observatoriet via NTB(reuters). Men sier at Assad dreper barn med tønnebomber og hvor mange. Det er visst det eneste han gjør. Goebbels var en god læremester og hvem er Observatoriet egentlig(M15 eller CIA?)? Hadde vi fått objektive rapporter fra krigen ville flere ting vært annerledes i et år der selv Paven går ut mot dem som starter krig fordi det tjener dem økonomisk.

 7. «Et uverdig realityshow»

  «Ikke en eneste av disse («)menneskevennene(«) [Stortinget, pluss Det Gode Norske Selskap – av hyklere] har sagt ett ord om det som virkelig ville hjelpe, ikke 10.000, men millioner av syrere, nemlig å få slutt på den vestligstøttede krigen i Syria. Ikke én av dem!»

  – Stadig takk til Steigan (som en kan ha dype meningsforskjeller med på andre vis) for skarpe, intelligente påpekelser, og velbegrunnet, saklig indignert tone.

Legg igjen en kommentar til Kjetil Edvinsen Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.