En grønn krigsmaskin?

11

USAs militærmaskin er verdens største oljekonsument. Det er bare 35 land i verden som bruker mer olje enn det amerikanske militærvesenet. Om USAs politiske tilhengere ikke har noen tro på «peak oil», så finner de ingen gjenklang i Pentagon. USAs strategiske analytikere ser for seg er internasjonal oljeknapphet som blir merkbar allerede fra 2016. Derfor har de lagt noen planer…

– Går som søvngjengere inn i ei energikrise

På en konferanse finansiert av Pentagon med tittelen Transatlantic Energy Security Dialogue i desember 2013 drøftet deltakerne faren for en meget snarlig og meget alvorlig energikrise. Deltakerne var tidligere militære toppfolk, sikkerhetseksperter, topper fra oljeindustrien og enkelte politikere. Oberst Daniel Davies, en fast bidragsyter i Armed Forces Journal og med fire perioder tjeneste i Irak og Aghanistan, sa at han talte på egne vegne. Men det var åpenbart at han gjorde mer enn som så da han sa at vi går som søvngjengere inn i ei energikrise.

Vi har arrangert denne konferansen fordi den rådende ideen om at vi har en lysende fratid med økende gass- og oljeproduksjon som kan opprettholde vår nåværende måte å leve på i overskuelig framtid bygger på en selektiv lesing av dataene. … Når man ser på enkelte ting, som den faktiske økninga av USAs olje- og gassproduksjon, ser alt fint ut. Men når man graver djupere viser det seg at det bare er en del av bildet. Og det store bildet er at vår nåværende kurs ikke kan fortsette uten betydelig risiko.

På konferansen snakket Mark C. Lewis, tidligere leder av Deutsche Banks energiforskning. Han pekte på tre illevarslende tendenser: veldig høye fallrater i den globale produksjonen, raskt økende lete- og utviklingskostnader og siden 2005 fallende eksport av råolje. Han pekte på at Det internasjonale energibyrået IEAs analyse sier at de 1600 feltene som utgjør 70% av verdens orljeforsyning viser en observert fallrate på 6,2%, det dobbelte av IEAs tidligere prognoser. IEAs rapport viser også at til tross for at oljeindustriens investeringer er tredoblet siden 2000, har det bare gitt en produksjonsøkning på 12%.

David Hughes, med bakgrunn i Geological Survey of Canada, la fram data som viste at produksjonen av skiferolje sannsynligvis vil nå toppen i 2016–17. Skifergassproduksjonen i USA har nådd et platå som ikke vil la seg opprettholde på grunn av oppsiktsvekkende høye fallrater og fordi mesteparten av produksjonen kommer fra to-tre felter. (Fallrate betyr det prosentvise fallet i olje- eller gassproduksjonen.)

Bekrefter tidligere studier

Konklusjonene fra konferansen bekrefter tidligere studier som er utført av både Pentagon og tyske Bundeswehr. Som jeg skrev i artikkelen Olje i solnedgang (2011):

I en rapport fra US Joint Forces Command blir det advart om at overskuddsproduksjonen av olje i verden kan bli helt borte, og fra 2015 kan mankoen være så mye som 10 millioner fat per dag. General James N. Mattis advarer i rapporten mot om at dette kan føre til redusert vekst og økt spenning, og kan føre til sammenbrudd i flere land.

Tyske Bundeswehr (dvs. Forsvaret) har gjort en studie av hva konsekvensen av synkende oljeproduksjon vil kunne bli for politikk og økonomi i verden. (Peak oil – Sicherheitspolitische Implikationen knappe Ressourcen). … Bundeswehr regner med at mange stater ikke vil klare å gjøre de nødvendige investeringene i tide, og frykter også for at demokratiet ikke vil overleve. Helt eller delvis sammenbrudd i samfunnets nøkkelfunksjoner kan skape «rom for ideologiske og ekstremistiske alternativer til dagens regjeringssystemer.». Dette kan igjen føre til åpen konflikt.

Nimitz
Hangarskipet USS Nimitz

«Den grønne marinen»

Planleggerne i de militære stabene har ingen velgere de skal forføre og ingen behov for å drive samme typen bortforklaringer som politikere og deres lojale mediefolk driver med. De driver tvert om planlegging for å prøve å vinne framtidas kriger og prøver derfor å være så realistiske og nøkterne som mulig. Så mens Obama og hans etterplaprere snakker om «energirevolusjon» og drømmer om overflod av olje og gass, vet de militære stabene bedre. De kan lese tall. Fordi de vet hva som kommer, satser de på å vri militærapparatet over på biodrivstoff til erstatning for olje.

I forbindelse med den gigantiske flåtemanøvren RIMPAC 2014  som USA leder an i, blir det understreket at ved neste øvelse, i 2016, vil en betydelig del av flåten gå på biodrivstoff. Det viser hvor snormt stor vekt den militære ledelsen legger på den kommende energikrisa.

Mat for folk eller bioenergi til krig?

Men dette vil nødvendigvis sette drivstoffproduksjon for krig opp mot matproduksjon. Finanstidsskriftet Forbes har innsett dette og peker på at i 2000 ble 90% av USAs maisproduksjon brukt til husdyr og mennesker, altså i siste instans til matproduksjon. I 2013 ble derimot 40% av maisen brukt til å produsere drivstoff i form av etanol. Sjøl om all maisproduksjon i USA skulle bli brukt til energiproduksjon, ville det bare dekke 25% av USAs behov, og det ville totalt ødelegge det internasjonale matmarkedet. USA produserer 40% av all mais i verden, og milllioner av mennesker er avhengige av denne maisen for å overleve.

Nå hevdes det i forbindelse med RIMPAC at den kommende bioenergien vil være av annengenerasjons type, det vil si flis, planteavfall, dyreavfall, alger osv. Men det vil ikke gjøre noen vesentlig forskjell. Det handler likevel om bruk av jord og vann. Skal skogene brukes til energiproduksjon, vil det legge ytterligere press verdens skoger. Hvis fiber og biologisk næring tas ut av landbruket for å brukes til energi, vil jorda høyst sannsynlig utarmes enda fortere, og svært mye av dette krever vannressurser som allerede er sterkt overbelastet. Så «den grønne krigsmaskinen»er ikke noe annet enn en Leviathan som vil sluke enorme ressurser som kunne ha vært brukt til å opprettholde og utvikle matforsyninga. For første gang har vi en situasjon der prisen på olje og prisen på mat er knyttet sammen. Fall i oljeproduksjonen vil sannsynligvis føre til at energiprisene går rett til værs – og at matvareprisene følger dem.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. Bioetanol er i praksis en tilsetning til bensin (i USA er det lovpåbudt med 10% etanol i all bensin), men militære motorer av alle slag går på JP-8 som er en type parafin/dieselolje (jetdrivstoff). Etanol har dessuten alt for lav energitetthet til militært bruk, så det blir nok en type biodiesel de vil satse på.

  • Det går fram av artikkelen fra den amerikanske marinen som jeg lenker til at de satser på drivstoff som skal være umulig å skille fra det drivstoffet som brukes i dag, når det gjelder energiinnhold osv. Det betyr nok biodiesel for maskinparken. men det kan bety bioetanol i støttesystemer som ikke er så energikritiske.

 2. Jeg tror det er viktig å skille litt på hvilken form energien har når man snakker om energikrise. Den store frykta er jo ikke egentlig at det skal bli helt tomt for energi, men at det skal bli tomt for (eller i alle fall mye vanskeligere å få tak i) flytende drivstoff. Det er jo betydelige kullreserver i verden, og de vil gjøre det mulig å lage strøm basert på det relativt langt fram i tid. Naturgass passer også inn i samme rollen.

  Det både transportsektoren og krigsmaskinene trenger er derimot flytende brennstoff med høy energitetthet. Å lage dette fra strøm er også noe det blir forska en del på, men ingen slike prosesser har blitt vist så langt med nok virkningsgrad til at det vil svare seg. Hvis man tar med alle trinnene i kjeden har bioetanol en EROI på rundt 1. Det betyr at det ikke er en energikilde, men kun en omdanning fra gass og kull til flytende drivstoff.

  Sånn sett passer jo elbilen veldig godt inn i et framtidssamfunn der det er dyrt med bensin, men billig med strøm fra kullkraftverk.

  • 85% av verdens energibehov dekkes av fossile kilder med olje som den definitivt største. Siden amerikanske tanks ikke kan gå på kull, måtte de bruke olje utvunnet fra kull for å følge din tråd. Det er en svært dyr og forurensende prosess. Det ser ikke ut til at Pentagon er spesielt optimistiske til den løsninga.
   Jeg er enig i at bioetanol er en blindgate, og der går vel fram av bloggen også. Elbil som går på kull er jo vesentlig mindre miljøvennlige enn bensinbiler. Og igjen: det er ikke jeg som sier at USAs krigsmaskin står overfor ei energkrise (sammen med resten av verden). Det sier de militære sjøl, både i USA og Tyskland. De gjør jo ikke det for moro skyld eller for å bli gjenvalgt. Og de bruker ikke milliarder på denne omstillinga, hvis de ikke mener at det er nødvendig. Kina er det landet i verden som satser mest på alternativ energi, men samtidig det landet som bruker aller mest kull. Og det merker man i kinesiske byer – for å si det mildt.

   • Jeg er helt enig i analysa di. At det skulle være tilgang på billig energi i flytende form i særlig mange år til er jo åpenbart umulig. At de militære nå tilogmed ser på ei blindgate som bioetanol som en vei videre sier jo noe om hvor desperate de begynner å bli. Det skal nok bli riktig ille før de begynner å omdanne kull til drivstoff direkte, men ingenting er umulig.

    Når det gjelder elbiler og alle mulige andre omstillinger i forhold til energibruk så tror jeg personlig at vi relativt snart kommer til et punkt der miljøhensyn ikke lenger vil være med i regnestykket. Når frontene skjerpes og både den økonomske krisa og energikrisa biter stadig hardere vil miljøet alltid komme i siste rekke. Da er elbiler som kjører på kullkraft plutselig et samfunnsmessig helt logisk valg, ettersom det på et personlig plan er billigere for brukerne og på et strategisk plan frigjør flytende drivstoff til andre bruksområder.

    Kapitalismen kommer aldri til å kunne ta hensyn til miljøet, selv om det kan føre oss ut i undergangen alle sammen.

    • Enig. Det går mot desperate tider, og eliten vet at det ikke vil bli mat eller vann til alle og forbereder seg på å slå ned de opprørene som måtte komme.

 3. Bioenergi fra alger kan produseres uten jord og ferskvann. Se f.eks. Algenol som produserer diesel, flybensin, og særlig etanol med en rate på 9000 Gallons per acre per year. Råstoffet er sol, saltvann og CO2.

  Alger er mye mer effektiv i produksjonen av drivstoff enn tradisjonelt jordbruk.

  Bioenergi kan ikke dekke fossile energibærere alene. Jeg velger å være teknologiopptimist når jeg ser utviklingen på solpanel og batterier. Og jeg mener at innen 2025 vil slik teknologi utkonkurrere nye kompliserte fossile utbygginger.

  • Jeg er enig i at alger er interessant, og de hører med i et knippe av løsninger for framtidas energi. Men også her er det nødvendig å se på EROI, energy return on investment. Jeg kjenner ikke tallene, men det må studeres. Som det går fram av de rapportene jeg bygger på, inngår alger i Pentagons «pakke», men som du vil se, har de ingen tro pa at alger alene vil kunne erstatt eolje. Solpaneler og batterier hører også med, men det brukes svært mye olje for å produsere dem. (Gruver, industri, transport.) At vi skal få et teknologisk paradigmeskifte på ti år når det ikke investeres betydelig synes jeg virker som overdreven optimisme. Jfr. Norge der det investeres 230 milliarder i olje i 2014, men helt ubetydelig i alternativ energi.

 4. I enkelte områder kontrollert av ISIL, er det visst slik at innbyggerne har tilgang til elektrisitet kun 4 timer i døgnet. Det sies at ISIL på sikt ønsker seg tilbake til det teknologiske nivået man hadde i Midtøsten på 600-tallet. Er ikke dette egentlig ganske progressivt, miljøvennlig og fremsynt, hvis det stemmer at verdens energi- og klimasituasjon er så prekær? Jeg vet jo ikke hvorvidt peak oil’erne har rett, men forestiller meg at sannheten kan ligge et sted midt imellom ytterpunktene. I perioder har jeg lest mye dommedagspropaganda, f.eks. mye om Fukushima og Guy McPhersons ville spådommer. Først etter å ha tatt en pause fra denne lesingen, har jeg merket innvirkningen den hadde på meg. Jeg ble fanget i et ekkokammer hvor jeg kun hørte og leste ting som bekreftet det jeg allerede trodde på. Jeg fikk ikke impulser utenfra, var ikke åpen for all den teknologiske innovasjonen som faktisk pågår akkurat nå. Jeg filtrerte ut informasjon som avkreftet verdensbildet mitt. Alle er vi jo i større eller mindre grad, enten vi er bevisste på det eller ei, fanget i ganske snevre virkelighetstunneler som hindrer oss i å se hele bildet, frarøver oss muligheten til å forstå verden i all dens storslagne kompleksitet.

  • Den hermeneutiske sirkel gjelder vel oss alle. Jeg er så heldig at jeg stadig blir utfordret av folk som nekter å godta mine argumenter. Det gjør at jeg må grave mer. Denne artikkelen førte for eksempel til at én skrev at dette ikke er noe problem, for det finnes så enorme mengder metan som kan utnyttes så snart teknologien er på plass. Han viste til at Kina investerer i dette, og mente at metan vil avløse olje om ti år. Så graver jeg for å finne ut om han har rett, og finner at Kina ganske riktig har investert 100 millioner dollar etter 2006 i en studie som skal gå over ti år, og at det drives mye forskning rundt dette. Men jeg finner også at sjøl om dette var veldig hot rundt 2009, er det ingenting som tyder på at det er kommersielt på svært lang tid, eller at de store problemen knyttet til utvinning og bruk er løst.
   En annen kritikk jeg fikk var fra en som mente at bruk av alger til å produsere energi vil løse alle de problemene jeg nevnte. Jeg er klar over at alger er interessant, og tror det ligger noen muligheter der, men jeg lurte på hvor langt man er kommet på EROI når det gjelder alger, altså energy return on investment, eller hva man får igjen av energi for den energien man putter inn. Og foreløpig viser det seg at det er dårligere enn jeg hadde trodd. Fortsatt får man mindre energi tilbake enn det man putter inn, altså en EROI mindre enn 1. Se her og her.
   Når jeg bruker studiene til Pentagon og Bundeswher, så er det av flere grunner. For det første er det å forvente at de tendensielt er uenige med meg. De ønsker å bevare kapitalismen og jeg ønsker å avskaffe den. For det andre: de fisker ikke stemmer og er mer opptatt av å prøve å brke ressursene sine riktig i forhold til de scenariene de mener vi står overfor. For det tredje: de har enorme ressurser å sette inn i forskning. Når det så viser seg at de peker på de samme tendensene som jeg beskriver i Sammenbruddet, så er det svært interessant.
   Din henvisning til ISILs energiregime oppfatter jeg mer som en fleip, så den skal jeg ikke bruke tid på. Men takk for kommentarer.

Legg igjen en kommentar til Tor Berg Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.