Stikkordarkiv for Libya

Den Norske Fremmedlegionen

Med 52 bombefly av typen F35, og egen fremmedlegion i Syria, så tar Norge skrittet opp i den imperialistiske 1. divisjon. Mange regionale og globale aktører har egne leiesoldater i Syria. Nå skal også Norge spille en rolle på denne internasjonale arenaen. Dette blir kalt Den store stedfortrederkrigen. Norge skal sende 60 instruktører som skal…

Det er ikkje Russland som tel, men tanken bak

Noreg har berre eitt viktig naboland. Til gjengjeld er det eit land vi har hatt eit fredeleg tilhøve til sidan Håkon Håkonson og Alexander Nevski første gong avtalte fred og godt naboskap for mesta tusen år sidan. Men dette landet er ikkje berre eit land, eit geografisk område. For Russland kjem i stadig nye utgåver.…

Bortset fra den vestlige propaganda

Ifølge den engelske historiker Mark Curtis kan man vælge mellem to tilgange til at forstå udenrigspolitik. Enten kan man fokuserer på den som grundlæggende god med et fokus på, at man arbejder på at udbrede fred, demokrati og menneskerettigheder. En tilgang langt hovedparten af medier og akademikere vælger. Eller man kan fokusere på fakta i…