USA

Politisk krise i Polen

Demonstranter har protestert utenfor parlamentet i Warszawa mot en ny lov som begrenser journalisters adgang til parlamentet. Protestene ledes av opposisjonspartiene og deres delegater i nasjonalforsamlingen har gjennomført en sit-in-aksjon. Dette melder BBC. Regjeringspartiet «Lov og rettferdighet», PiS, har rent flertall i begge kamrene i nasjonalforsamlingen. Partileder er Jarosław Kaczyński, og statsminister er Beata Szydło.…

Hvordan klarte identitetspolitikken å feste grepet?

Den første delen av det 21. århundre har vært katastrofal for vestlig venstreside. De fleste partiene og bevegelsene har forlatt klassekampen og gått over til identitetspolitikk. Om kontakten med arbeiderklassen var dårlig før, har den nesten blitt fullstendig brutt. Dette har langt på vei ødelagt den anti-imperialistiske kampen og gjort det mulig for høyrepopulistiske partier…

USA – It’s the economy, stupid!

By Pål Steigan These days, most Norwegian news media should print job ads for themselves, headlined: USA expert needed. Not only were they wrong, it’s human to err sometimes. But they were all wrong in the same way. And as usual, almost all comments were facile and mainly discussing ideology. But the really interesting aspects…

USA – It’s the economy, stupid!

De fleste norske medier burde i disse dager hatt stillingsannonser med overskriften: USA-ekspert søkes. Ikke bare det at de tok feil, det er menneskelig å ta feil. Men de tok feil alle sammen på samme måte. Og som vanlig handlet nesten alle kommentarer om overflatefenomener og ideologi. Men det som er virkelig interessant med den…

Pågår det en massakre i Øst-Aleppo, Bjørgulv Braanen?

Avisa Klassekampen skriver på sin forside 14.12.2016 med krigstyper: Massakre i Øst-Aleppo. Det er en veldig sterk overskrift og en veldig sterk påstand. Det er en påstand man ikke setter fram med mindre man er helt sikker. For det står ikke en gang et spørsmålstegn etter tittelen. Ifølge Klassekampen pågår det en massakre i Øst-Aleppo.…

Brutal maktkamp i USA

Mer enn en måned før innsettelsen av Donald Trump som USAs nye president er det brutt ut en knallhard maktkamp mellom den kommende presidenten og deler av CIA og andre sikkerhetstjenester. Washington Post, som under valgkampen fungerte som kampanjeorgan for Hillary Clinton, skriver at den ulmende mistilliten mellom Trump og USAs etterretningstjenester slo ut i…

Das Jahr, in dem der Globalismus platzte

Historische Wendepunkte sind oft schwer zu bemerken, wenn sie passieren. Am besten sieht man sie im nachhinein. Gleichwohl traue ich mir zu zu behaupten, dass 2016 das Jahr ist, in dem der Globalismus platzte. Bis jetzt haben sowohl die Anhänger als auch die Gegner das Globalismus-Projekt als etwas gesehen, das unvermeidlich seinem festgelegten Kurs folgt…

Trump: – Ikke mer regimeskifte

Donald Trump signaliserer kursendring i USAs utenrikspolitikk. I en tale i Cincinnati 1. desember 2016 sa han at USA ikke lenger vil gå inn for regimeskifter rundt omkring i verden. Han sa: We will pursue a new foreign policy that finally learns from the mistakes of the past. We will stop looking to topple regimes…

Det året globalismen sprakk

Historiske vendepunkter er ofte vanskelige å oppfatte når de skjer. Som oftest ser man dem best i ettertid. Likevel våger jeg meg på å hevde at 2016 ble det året da globalismen sprakk. Fram til nå har både tilhengere og motstandere sett på globalistenes prosjekt som noe som ubønnhørlig fulgte sin fastlagte kurs og meide…