Roland Hedayat

Folkmordet i Jemen accelererar!

Rapport från föreningen Jemensolidaritet Åren av matbrist orsakade av det illegala bombkriget och den illegala blockaden börjar nu skörda sina offer i en fasansfull takt. De civila som dödats av bombkriget har i februari 2017 efter 700 dagars bombningar räknats ihop till 12.041.Alldeles före jul rapporterade Unicef att i Jemen dör ett barn av svält…

SOS Jemen!

Av Roland Hedayat I Jemen — rakt framför våra ögon — utspelar sig nu en av världens största humanitära katastrofer. Detta land längst söderut på den arabiska halvön — med en yta nästan som Frankrikes, och med en befolkning lika stor som i de nordiska länderna sammantaget är nu beroende av nödhjälp för över 80%…

Sweden and Saudi Arabia — a Treacherous Romance

By Roland Hedayat Today, on October 23, a Swedish delegation consisting of key government officials, led by PM Stefan Löfvén will meet their Saudi counterparts. The delegation also includes Marcus Wallenberg and Maria Rankka, chair and vice chair of «Saudi-Swedish joint Business Council». More importantly, Marcus Wallenberg is chairman of the board of SAAB, Sweden’s…

USA:s och Storbritanniens aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning

Av Roland Hedayat I denna artikel från tionde oktober går Glenn Greenwald hårt ut mot USA/UK:s agerande mot Jemen. Nedan följer ett sammandrag av artikeln och en påminnelse om att man i Sverige och Norge har goda skäl att kräva oberoende utredningar om respektive lands medansvar i begågna krigsförbrytelser mot Jemen, givet dessa länders oförtrutna…

Destruktionen av Jemen

I skuggan av Syriens kamp för överlevnad utspelar sig i Jemen ännu en ofantlig katastrof, också den skapad av människor. Förövarna är Saudiarabien med ett bihang av oljerika gulfländer. Sedan ett och ett halvt år har denna «koalition» av stater bombat Jemen, detta fattiga land med sin rika och stolta historia, till grus och aska,…

Kungspudeln i Riyadh — den förlorade utrikespolitiska oskulden

Den 27 mars 2015 reste Björn von Sydow till Riyadh med Regeringens flygplan för att träffa den saudiske statsledningen. Han överlämnade ett brev från kungen och ett från regeringen, och framförde med böjd nacke sin ursäkt å Sveriges vägnar för Margot Wallströms uttalanden om mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Detta satte punkt för den diplomatiska krisen…

Vesten og jihadismen: Et Janusansikte

Bitte Hammargren förmedlar i artikeln ”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi” (svd.se den 23 mars) insikten att utradering av terrorn innebär bekämpning av själva den jihadistiska ideologin. Hon identifierar med rätta wahabismen, Saudiarabiens statsreligion, som kärnan i denna fanatiska, våldsbejakande och extremistiska ideologi. Men hon tar lätt på ansvaret hos västvärldens ledare med USA i spetsen…

Saudiaffären och Jemen

Kulmen på den såkallade Saudiaffären fyller ett år i dagarna. Likaså Saudiarabiens och dess koalitions angrepp på Jemen. Affärens efterspel visar att svenska näringslivets krav på «trovärdighet» i vår roll som stabil vapenleverantör till stater som för angreppskrig och stödjer jihadister med terrorbejakande ideologi kommer med ett mycket högt pris. Det rör sig om Sveriges…

Jemen – från inbördeskrig till saudi-arabiskt angreppskrig

  Kriget i Jemen var ursprungligen ett inbördeskrig med långa och djupa historiska rötter. Då den politiska och militära situationen utvecklade sig i disfavör av Saudi-Arabiens skyddsling, president Hadi, som tvingades fly till Saudi-arabien, så intervenerade saudierna och deras regionala bundsförvanter i GCC (Gulf Cooperation Council) på Hadis sida. GCC-medlemmen Oman avstod dock från att…