Jan Myrdal

Jan Myrdal

Vänstern alltså!

Under vintern 2015-16 har pågått en debatt om vänsterns framtida utmaningar, eller om vänstern och dess elände, i tidningarna Dagens ETC och Flamman. Den föranleddes av en ledare av Göran Greider i Dagens ETC «Nationella fronten är kusligt fransk» 9 december. Jan Myrdal följde upp den med «‘Vänstern’ är för feg och värnar sina egna…

HENNING MANKELL

Nu fylls tidningar, TV och radio med minnesord om Henning Mankell, inte bara i Sverige. Det är rätt. Han gjorde en stor insats, litterär men också politisk. En enhetlighet i livet och uppgiften många andra kolleger missar eller undviker. Till förfång också för deras ord. Sorgen är verklig. Vi var på väg från Fagersta till…

4 JULI – En mångtydig nationaldag

Nu är det Förenta Staternas nationaldag; Självständighetsdagen. Ty det var den 4 juli 1776 som representanter från de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika samlade i Philadelphia till den Andra Kontinentala Kongressen ratificerade Självständighetsförklaringen från Konungariket Storbritannien. På Centralrådets uppdrag av 22 november 1865 formulerade Karl Marx Internationalens gratulation till Abraham Lincoln för dennes stora valseger…

Den intellektuelle och makten

Sverige och den offentliga lögnen ”Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt.” Man behöver inte vara marxist för att inse detta; Marx var själv ännu inte marxist när han – och Engels – skrev…

Om kampen i samhällets överbyggnad

Nu när vi skall vi hylla Mikael Wiehe och Sara Beischer för deras insatser är det sjunde gången vi samlats till prisutdelning här i Varberg. Det är hög tid att tala i princip. Ty deras arbete och betydelse är delar av en stor helhet.   Jan Myrdals tale ved utdelinga av Leninpriset til Mikael Wiehe…

Det möjliga stormaktskriget

År 2015 är ett kommande storkrig i Europa möjligt så som det var 1912 eller 1938. Vi bör därför handla så att möjligheten inte förverkligas som 1914 eller 1939. Jag växte upp i en politisk familj. Till skillnad från i den borgerlighet Jan Guillou beskrivit gavs jag alltså från 1934, i sjuårsåldern, medvetande om koncentrationsläger,…

Om fascismens väg till makten

Det stora och växande folkliga stödet för partier och rörelser som Front National i Frankrike, United Kingdom Independence Party i Storbritannien, Sverigedemokrater i Sverige och nu kanske PEGIDA i Tyskland, för att bara nämna några, fördöms utan diskussion i mer eller mindre officiella medier från höger till vänster. I vår riksdag är så partierna från…

Förtryck och mångkulturalism eller Söndra och härska

En intervju med Jan Myrdal 1982 med rubriken Det mångkulturella samhället är en illusion har återkommit i dagens ljus och eftersom ämnet fortfarande är aktuellt har Myrdal skrivit en presentation av artikeln i tidskriften Mosaik ‘ 80 utgiven av Invandrarnas Kulturcentrum, nr 2-3 1982. Intervjuare var Lajos Szècsi. Först Myrdals aktuella text från november 2014,…

Indiska poeter fängslas – då tiger svenska PEN

Vågar inte störa svenska ekonomiska intressen i landet Allt är som vanligt. På svenska tv-nyheter och i svenska medier ser jag ingenting om det. Men Deccan Chronicle rapporterar på nätet den 23 september att Varavara Rao arresterats. På TV9 i Indien ser jag sedan ett 19 minuter långt direkt­reportage på telugo (ett kulturspråk med rik…

Så sattes scenen för andra världskriget

I dag (1. september 2014) är det 75 år sedan det Andra världskriget inleddes i Europa. Officiella uttolkare, ledarskribenter och professorer, skriver mörkt som om kriget gällt en uppgörelse mellan demokrati och diktatur. Men Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson hade helt rätt när han beskrev det som ”stormaktskrig” och handlade därefter. Det är alltså…